language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2021-05-04

Rent dricksvatten på fyra timmar

Med hjälp av Prevas har 4Life Solutions uppfunnit vattenrenaren SaWa, som kan göra rent dricksvatten till människor i världens fattigaste länder. Samtidigt som lösningen är billig, säker, enkel att använda och miljövänlig.

Rent dricksvatten på fyra timmar

Det låter nästan för bra för att vara sant, men det är det inte. Snart kommer en användarvänlig, billig och miljövänlig lösning att vara tillgänglig för världens fattigaste länder.

Idén uppstod när Alexander Løcke skulle göra ett examensarbete på Designskolan i Aalborg. Här uppfann han produkten SolarSack, som kunde förvandla förorenat vatten till säkert dricksvatten på några timmar med hjälp av en plastpåse och solens strålar.

När processen är fullbordad, är 99,99 % av vattnets bakterie- och virusinnehåll eliminerat med hjälp av UV-strålning. En SolarSack kan användas i upp till ett år och kan rena 2 000 liter vatten till säkert dricksvatten.

Svårigheten för användarna är att bli säkra på när vattnet är tillräckligt rent. Därför ska produkten ha en indikator, som visar när vattnet är säkert att dricka.

- Med den första versionen av indikatorn fanns det emellertid ett problem: Den var för dyr, förklarar Poul Bundgaard, operativ chef vid 4Life Solutions, som är det företag Alexander Løcke grundade.

För att få hjälp att göra indikatorn billigare tog 4Life Solutions kontakt med Prevas. Prevas har stor erfarenhet av att konstruera och utveckla elektronik, programvara och mekaniska komponenter och system för energisektorn, livsmedelsindustrin och Life Science.

- Vi kan utveckla helt nya produkter från grunden, men arbetar också med produktanpassning och vidareutveckling utifrån prototyper eller koncepttester. SolarSack-prototypen var bra redan när den kom till oss, men att få ner styckpriset till under en dollar var ett nära nog omöjligt uppdrag, förklarar Henrik Møller.

Prevas lyckades emellertid konstruera om produkten och utnyttja alternativa komponenter, bland annat lysdioder, som var både driftsäkra och tillräckligt billiga för att kunna gjutas in i vattenbehållarna i stället för solceller. Den nyutvecklade produkten är nu satt i produktion och leveranserna beräknas kunna börja under 2021.

Hos 4Life Solutions är man mycket nöjd med den hjälp man fått från Prevas.

- Det är oerhört viktigt att SolarSack är billig, lättanvänd och pålitlig. Om användarna inte känner att de kan lita på att det SolarSack-behandlade vattnet är fullkomligt säkert, återgår de naturligtvis till sina tidigare metoder, som innefattar skogsavverkning för att få bränsle till att koka sitt dricksvatten, förklarar Poul Bundgaard.

4Life Solutions hoppas och tror på starkt och brett genomslag för den nya SolarSack-produkten, som de kallar SaWa. Namnet SaWa står för ”Safe Water”, men det betyder också ”OK” på swahili.

- Tillgång till säkert dricksvatten kan minska förekomsten av en lång rad sjukdomar, till exempel kolera och tyfus, kraftigt. Varje år dör 500 000 personer för att de saknar tillgång till rent dricksvatten. Vi vill gärna vara en del i arbetet att minimera det antalet, avslutar Poul Bundgaard.

Mer om samarbetet mellan Prevas och 4Life Solutions.

Bildtext:
En SaWa liknar vid första ögonkastet en vanlig, blå plastpåse. Det är den inte – på fyra timmar kan den förvandla biologiskt förorenat vatten till rent dricksvatten, med hjälp av enbart solens strålar.

För mer information, kontakta
Henrik Møller, President, Prevas A/S, Tel: +45 29 49 92 02, E-mail

Poul Bundgaard, COO, 4Life Solutions, Tel: +45 40 41 38 14, E-mail

Johan Strid, President & CEO, Prevas AB, Mobil: +46 703 79 10 61, E-mail