dk  no  en  

sv en dk no

Delårsrapport januari - juni 2018

PRESSRELEASE

2018-07-17

Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta fabriker och smarta tjänster. 

APRIL - JUNI 2018

 • Nettoomsättning 202,8 Mkr (187,5)
 • Rörelseresultat EBIT 4,2 Mkr (2,6)
 • Resultat efter skatt 3,3 Mkr (1,8)
 • Resultat per aktie 0,31 kr (0,15)
 • Rörelsemarginal EBIT 2,1 % (1,4)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 5,8 Mkr (5,1)

JANUARI - JUNI 2018

 • Nettoomsättning 398,2 Mkr (386,2)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 15,8 Mkr (17,8)
 • Rörelseresultat EBIT 12,2 Mkr (12,7)
 • Rörelsemarginal EBIT 3,1 % (3,3)
 • Resultat efter skatt 9,0 Mkr (9,1)
 • Resultat per aktie 0,84 kr (0,87)

CEO HAR ORDET - Samarbeten inom digitalisering

Prevas satsning på smarta produkter, smarta fabriker och smarta tjänster bär frukt. Vi har en bra orderingång, ökad omsättning och resultatet för kvartalet är bättre än föregående år. Vi får många intressanta förfrågningar och affärer inom digitaliseringen från branscher med god tillväxt som Life Science samt fordons- och tillverkningsindustrin. Affärer som skapar bra förutsättningar för en hög beläggning framöver.

En viss oro finns i Sverige och Norden där diskussioner påbörjats om att konjunkturen ser ut att dämpas inom vissa sektorer. Prevas vänder sig i huvudsak till internationella aktörer samt företag inom områden som Life Science och dessa företag drivs i huvudsak av världskonjunkturen och andra faktorer vilket gör dem mindre känsliga för inhemsk påverkan. Samtidigt är industrin allt villigare att ta till sig ny teknik och anammar alltmer agila arbetssätt där de utforskar nya möjligheter med digitalisering. Det gäller inte bara för stora företag utan även små och medelstora företag (SMF).

UTVECKLING AV INNOVATIVA PRODUKTER OCH EFFEKTIV PRODUKTION

Allt fler företag ser Prevas som en viktig samarbetspartner vad gäller att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Vi har en stabil kundbas bland de större företagen samtidigt som andelen affärer från SMF-företag har ökat. Det är en medveten strategi att bredda kundbasen och att även sprida kunskap till de mindre företagen vilket är viktigt för att de inte skall hamna på efterkälken i den globala konkurrensen.

Mycket av utvecklingen kokar ner till att hantera och analysera stora mängder data, utveckla avancerade mjukvarufunktioner och att ta fram ny hårdvara kopplat till smarta sensorer eller en helt ny produkt. Vi hanterar hela kompetenskedjan, antingen i form av enskilda delmoment i projekt till större kunder, eller som alltmera efterfrågas av våra små och medelstora kunder, helhetslösningar från produktdefinition till industrialisering. Något som framför allt varit tydligt i vår framgångsrika digitaliseringssatsning i Danmark.

ATTRAHERA FLER MEDARBETARE

Teknikutvecklingen går snabbt framåt och digitaliseringen förändrar kraven på kompetensförsörjning. Att hitta fler medarbetare för att svara upp mot efterfrågan från våra kunder är en ständig utmaning. Inom samtliga regioner jobbar vi aktivt med att rekrytera och engagera medarbetare som gillar att arbeta med olika typer av uppdrag. Det är i mixen av olika bakgrund, kunskap och erfarenhet som innovationer växer fram. Samtidigt är det många som slåss om ingenjörerna och här utgör Prevas partnernätverk också ett viktigt komplement för att på ett effektivt sätt säkra tillgången till kompetenta resurser.

Våra kompetenta medarbetare och starka erbjudanden är både en förutsättning för och orsak till våra kunders framgång. Det finns så mycket nytt att ta till sig för våra kunder att det är svårt att se vad som skulle kunna få utvecklingen att slå av på takten. Det vi nu tillsammans med våra kunder driver är något vi velat göra länge, men vi har inte riktigt haft alla delar på plats. Nu finns förutsättningarna och en i grunden genomtänkt plattform att bygga vidare på. Vi upplever således en fortsatt stark marknad med många möjligheter där vi skapat oss förutsättningar för tillväxt och en fortsatt resa mot ökad kostnadseffektivitet och lönsamhet.

Med en stark orderingång i ryggen och väl positionerade erbjudanden ser vi med tillförsikt på framtiden och Prevas utveckling.

Karl-Gustav Ramström,
CEO Prevas AB

Läs delårsrapporten jan-juni 2018, i sin helhet. Pdf, 1.9 MB.

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Karl-Gustav Ramström

Karl-Gustav Ramström

CEO and President

Tel

+46 70 349 20 90

Andreas Lindahl

Andreas Lindahl

CFO

Tel

+46 21 360 19 34

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning