language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2019-10-24

Delårsrapport januari - september 2019

Tillväxt, stabilt resultat och uppgraderat varumärke

JULI - SEPTEMBER 2019

  • Nettoomsättning 176,2 Mkr (161,0)
  • Rörelseresultat EBIT 9,1 Mkr (1,0)
  • Rörelsemarginal EBIT 5,2 % (0,6)
  • Resultat efter skatt 6,2 Mkr (0,2)
  • Resultat per aktie 0,60 kr (0,0)

JANUARI - SEPTEMBER 2019 

  • Nettoomsättning 582,6 Mkr (559,2)
  • Rörelseresultat EBIT 29,0 Mkr (13,2)
  • Rörelsemarginal EBIT 5,0 % (2,4)
  • Resultat efter skatt 19,9 Mkr (9,2)
  • Resultat per aktie 1,93 kr (0,84)

VD HAR ORDET

Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 9,1 Mkr vilket ger en rörelsemarginal på 5,2 procent. Vi bedömer att det är ett stabilt resultat för perioden. Intressant att jämföra är också att föregående år uppgick Prevas resultat till 1 Mkr med en rörelsemarginal på 0,6 procent. Vi ser dessa förändringar, och stabiliteten i årets resultat kvartal för kvartal, som ett bra kvitto på att vår förändringsresa ger resultat. Glädjande är även att omsättningen för tredje kvartalet steg med ca 10 procent, från 161 Mkr till 176 Mkr jämfört med föregående år.

Vägen fram för oss
En förändringsresa kantas av både utmaningar och framsteg. Ett område som vi lagt mycket tid på är vårt varumärke. Även om det tagit tid och dragit kostnader under året så har det på kort sikt även frigjort mängder med positiv energi internt. Vi har gått grundligt tillväga med analyser, haft stor delaktighet i framtagandet och även tagit extern hjälp. Allt är inte hundra procent klart men det är tillräckligt moget för en första extern lansering.

Prevas varumärkesarbete innefattar både innehållet i form av vision, mission, tagline och våra värderingar. Men också den visuella identiteten med logotyp, färger och visuellt intryck. Nu tycker vi att vår identitet och vårt varumärke återspeglar oss så bra som vi själva upplever att Prevas är. Resultatet kan skönjas i denna rapport, delvis uppdaterad webb och en lanseringsfilm som publiceras samtidigt med rapporten.

Är varumärket viktigt då? Ja. Att ha draghjälp av ett starkt varumärke gör saker lite enklare. Att metodiskt stärka sitt varumärke är centralt för konkurrenskraften. Speciellt för att attrahera framtidens medarbetare. Detta är ett utmärkt exempel på att vi både arbetar för ett ökat resultat här och nu samtidigt som vi bygger metodiskt för framtiden.

Framgångsrika samarbeten
Våra kunder finns i de flesta branscher. Gemensamt för flertalet är att de vill dra större nytta av de möjligheter som teknikutvecklingen skapat. Under perioden har vi fått fortsatt stort förtroende från företag inom bland annat life science, telekom och verkstadsindustrin. Glädjande är också att vi har utökat vårt samarbete med organisationer för att tillsammans se möjligheter. Och vi tror mycket på våra nya samarbeten med SmiLe Incubator och Robotlyftet där vi får möjlighet att hjälpa startupföretag inom life science att utveckla sina produkter och tjänster samt små och medelstora tillverkningsföretag att satsa på hållbar produktion.

Den 3 september medverkade vi på ABG Sundal Colliers investerardag där jag fick möjlighet att presentera mig själv och Prevas. Är du nyfiken på det så finns fortfarande möjlighet att se den presentationen (www.prevas.se/ir).

Vår förändringsresa har skapat en positiv anda i organisationen och vi väljer att se möjligheterna i det mesta. Så jag avslutar VD-ordet med vår nya tagline - Hello Possibility. 

Johan Strid, CEO Prevas AB

Publicerad 2019-10-24, 8:30 CET.
Denna informationen är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.