language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2022-04-20

Prevas förvärvar BitSim NOW AB

Prevas har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av BitSim NOW AB. BitSim NOW är med sina 35 anställda ett konsultbolag i Stockholm som fokuserar på produktutveckling.

BitSim NOW har en lång historik av att hantera åtaganden kopplat till inbyggda system och komplex produktutveckling. Exempel på styrkeområden är digitala kameror, bildbehandling och visionsteknik samt även framtagning av FPGA-kretsar. Kunderna finns inom segment som medtech, försvar och telekom där man också ställer mycket stora krav på prestanda och tillförlitlighet.

- Detta är ett bra och kompletterande tillskott i våra ambitioner att befästa positionen som en premiumleverantör inom avancerad produktutveckling, säger Hans-Erik Wikman, regionchef på Prevas i Stockholm. Inte minst stärker vi förmågan ytterligare att ta oss an produktutvecklingsprojekt där vi tar ansvar för allt från innovation till utveckling och därefter verifiering, tester och förberedelser för produktion.

- Vi är glada att komma in som en nod i Prevas nätverk, säger Philip Nyströmer, VD på BitSim NOW AB. Detta ger oss bra möjligheter att vidareutveckla verksamheten och vi ser stor potential i att förädla och kombinera vår spets med Prevas styrkor.

- Vi har lagt stor vikt vid den ingenjörsmässiga kulturen som BitSim NOW har och vi välkomnar våra nya kollegor samt deras partners och kunder. Tillsammans kommer vi att säkra en positiv utveckling för alla intressenter. Det gläder mig också att Prevas största region, som nu blir över 250 medarbetare, kan växa via förvärv samtidigt som vi har ett gott inflöde av kvalificerade kandidater, avslutar Hans-Erik Wikman.

Tillträdet sker per den 1 maj 2022 och förvärvet av 100 procent av BitSim NOW AB bedöms ha en marginell påverkan på Prevas resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

För mer information, kontakta:

Hans-Erik Wikman, regionchef Prevas Stockholm
Mobil: +46 733 35 22 22, E-mail: hans-erik.wikman@prevas.se

Philip Nyströmer, VD BitSim NOW AB
Mobil: +46 720 79 85 23, E-mail: philip.nystromer@bitsimnow.com

Johan Strid, President & CEO, Prevas AB
Mobil: +46 703 79 10 61, E-mail: johan.strid@prevas.se