language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2023-10-25

Prevas vinner ramavtal med Vattenfall

Prevas har tecknat ramavtal med Vattenfall Eldistribution AB avseende tekniska konsulttjänster. Som strategisk kompetenspartner till energi och elkraftbranschen står Prevas mitt i centrum när framtidens hållbara energisystem utvecklas. Tecknandet av ramavtalet med Vattenfall är ett strategiskt viktigt steg i Prevas fortsatta satsning inom området.

Prevas välkomnar DVel

Vattenfall Eldistribution driver en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige. De upprätthåller en tillförlitlig elleverans till sina kunder på ett säkert och kostnadseffektivt sätt och möjliggör elektrifieringen och energiomställningen.

- Energibranschen har en avgörande roll för att Norden ska kunna bli klimatneutralt, säger Per Amrén, business unit manager och ansvarig för Prevas satsning inom electrical power. Det kommer att krävas stora investeringar och nya innovativa lösningar. Vi kan bland annat se att sol- och vindkraft ökar snabbt. För att hantera de ofta varierande effektflödena krävs en omställning till smarta elnät (smart grids). Elfordon har kommit på bred front med behov av en omfattande laddningsinfrastruktur. För att kunna omsätta behov och idéer till innovativa och konkurrenskraftiga lösningar behövs en djupgående förståelse för kunders verksamhet, affär och en stor kompetens inom avancerade elkraft-projekt. Den kunskapen har Prevas.

Avtalet gäller 2024-01-01 till 2025-12-31 med optioner på förlängning i ytterligare 3 år.

- Vår expertis och erfarenhet av avancerat ingenjörsarbete i Sveriges energi- och elkraftcentrum lockar till sig de mest kvalificerade ingenjörerna, fortsätter Per Amrén. Vi söker fler kollegor och välkomnar alla elkraftingenjörer inom områden allt ifrån projektledare till alla typer av ingenjörsroller.