dk  no  en  

sv en dk no

Delårsrapport januari - september 2016. Bra orderingång med kunden i fokus

PRESSRELEASE

2016-10-27

TREDJE KVARTALET 2016

 • Nettoomsättning 145,5 Mkr (147,9)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 0,2 Mkr (3,3)
 • Rörelseresultat EBIT –2,6 Mkr (0,2)
 • Rörelsemarginal EBIT –1,8 % (0,2)
 • Resultat efter skatt –1,5 Mkr (0,1)
 • Resultat per aktie –0,18 kr (0,04)

JANUARI - SEPTEMBER 2016

 • Nettoomsättning 513,0 Mkr (517,0)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 9,3 Mkr (7,0)
 • Rörelseresultat EBIT 1,2 Mkr (–2,3)
 • Rörelsemarginal EBIT 0,2 % (–0,4)
 • Resultat efter skatt 0,8 Mkr (–1,3)
 • Resultat per aktie –0,02 kr (–0,09)

VD-KOMMENTAR

Bra orderingång med kunden i fokus

RESULTAT
Intäkterna för perioden var 145,5 Mkr (147,9 Mkr) med ett rörelseresultat om -2,6 Mkr (0,2 Mkr). Perioden har belastats med kostnader avseende åtgärdsprogrammet. Långsamma beslutsprocesser hos våra kunder i semestertider resulterade i en sämre beläggning än förväntat under de två första månaderna. Orderingången totalt är fortsatt bra och flera viktiga projekt har tagits inom robotbaserad automation, spårbarhet och testsystem. Andra intressanta exempel är fastighetsautomation för övervakning och molnbaserad IoT-lösning för medicinsk utrustning. Bra exempel på framåtriktade projekt där vår kompetens och erfarenhet bidrar till att hjälpa kunder att öka sin konkurrenskraft genom att förnya och förbättra sina produkter och öka sin produktivitet.

Det kostnadsbesparingsprogram som inleddes i början av andra kvartalet med målsättning att på årsbasis sänka våra kostnader med minst 20 Mkr fortgår enligt plan. Som ett led i detta arbete har vi under tredje kvartalet genomfört förändringar i vår Indienverksamhet. Ett strategiskt beslut har tagits om att fokusera på drifttjänster
samt att stärka samarbetet med vår partner Embitel i Indien. Därmed uppnår vi en mer optimerad egen verksamhet samtidigt som vi via samarbetet med Embitel har en flexibel tillgång till resurser för att stärka vårt erbjudande
inom smartshoring.

Det pågående kostnadsbesparingsprogrammet tillsammans med den starkare orderingången under de senaste kvartalen gör att vi nu ser tydliga förbättringar i den underliggande verksamheten.  

NY TEKNIK OCH INDUSTRIELL DIGITALISERING SKAPAR MÖJLIGHETER
Prevas passion är att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper i hur man omsätter teknikens möjligheter till kundnytta och därmed öka våra kunders konkurrenskraft.

Prevas fokusområden, produktionsnära IT, baserad på robotar, automation och produktionsstyrning för optimerade flöden och spårbarhet bildar tillsammans med utveckling av intelligenta uppkopplade produkter grunden för våra erbjudanden där vi kombinerar djup teknisk kompetens med en bred industrierfarenhet.

Innovation i all ära, men det finns massor med möjligheter i dagens existerande verksamheter där ny teknik radikalt kan förbättra allt från produkter till produktionssystem. Att inte ta till vara på dessa möjligheter innebär att man automatiskt hamnar på efterkälken. Förmågan hos företag att dra fördel av den nya tekniken och digitaliseringens möjligheter blir därmed avgörande för den nordiska industrins överlevnad. Vi behöver därför ledare med framtidstro som ser möjligheter och inte är rädda för att prova nya saker. Just detta är en viktig förutsättning för Prevas sätt
att genomföra uppdrag där kunden och Prevas är del av samma team och vi jobbar hela tiden tillsammans och lär av varandra. Vår erfarenhet är att när detta fungerar som bäst säkerställs en fortsatt stark konkurrenskraft i den existerande verksamheten samtidigt som förutsättningar för nya tankar och innovationer skapas.

STRATEGIN FRAMÅT ÄR FORTSATT FOKUS PÅ LÖNSAMHET OCH KUNDSAMARBETEN 
Förbättrad orderingång och ökat intresse för våra tjänster och lösningar inom våra fokusområden innebär att vi känner att vår strategi framåt är rätt och att vi går en spännande höst och vinter till mötes. Vi behöver rekrytera fler medarbetare och samtidigt vill vi öka vårt samarbete med partners för att bli ännu starkare i vår ambition att vara en viktig samarbetspartner till våra kunder.

Den 22-23 november är det dags för årets Embedded Conference Scandinavia i Stockholm där årets vinnare av Sweden Embedded Award kommer att koras. Prevas som vunnit priset tre gånger tidigare, vilket vi är mycket stolta över, har även detta år blivit nominerade till finalen. Denna gång handlar det om två bidrag. Dels tillsammans med Ambu och deras uppkopplade dockor för att öva hjärt-lungräddning och dels tillsammans med ChromoGenics och deras uppkopplade fönster som sparar miljö och pengar. På mässan ges du dessutom en möjlighet att träffa oss och lyssna på våra föredrag om hur man kan förkortar utvecklingstider, minskar utvecklings- och underhållskostnader och inte minst hur man blir en del av den framtida digitala världen genom att säkert koppla upp sina produkter.  

Karl-Gustav Ramström,
CEO Prevas AB

Läs delårsrapporten jan-september 2016, i sin helhet. Pdf, 169.1 kB.

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Karl-Gustav Ramström

Karl-Gustav Ramström

CEO and President

Tel

+46 70 349 20 90

Andreas Lindahl

Andreas Lindahl

CFO

Tel

+46 21 360 19 34

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning