language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2024-04-15

Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning samt ersättningsrapport för räkenskapsår 2023 finns från och med idag tillgängliga på företagets webbplats prevas.se.

Prevas års- och hållbarhetsredovisning

Prevas är en flexibel, framåtlutad och förändringsbenägen organisation, vilket man har visat under 2023. I en värld präg­lad av krig, inflations- och klimatkris summerar Prevas ett starkt år där vi levererar rekord avseende försäljning, resultat och kassaflöde. Vi har aktivt arbetat för att anpassa oss till den förändrade marknadsbilden och växt inom tillväxtom­råden, såsom energi, elektrifiering, försvar, cybersäkerhet och inbyggda system.

Våra största bidrag inom hållbarhetsområdet levererar vi i våra kunduppdrag, genom fokus på produkt-och produktionsutveckling. Under 2023 har vi bidragit till att minska växthusgasutsläpp, förbättra arbets­miljöer, minska resursanvändning och skapa förutsättningar som är både livsavgörande och ökar livs­kvaliteten. Vi arbetar även aktivt med att minimera vårt eget klimatavtryck och strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare med ambitionen att ge alla medarbetare den absolut bästa utvecklingsresan.

Prevas års- och hållbarhetsredovisning samt ersättningsrapport finns att ladda ner från www.prevas.se/redovisning eller beställas via bolaget info@prevas.se. En engelsk version av års- och hållbarhetsredovisningen kommer att publiceras vid senare tillfälle.

Denna information är sådan information som Prevas AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2024, kl. 13:00.