dk  no  en  

sv en dk no

Prevas inleder ett kostnadsbesparingsprogram

PRESSRELEASE

2016-04-13

I slutet av föregående år genomförde Prevas en organisationsförändring. Syftet var att få ett tydligare fokus på kunder och samtidigt uppnå en effektivare organisation baserad på större regioner där kunder lättare kan ta del av Prevas alla erbjudanden.

Nu tas nästa steg för att säkerställa en förbättrad lönsamhet. Ett kostnadsbesparings-program sjösätts för att ytterligare effektivisera verksamheten med en målsättning att förbättra resultatet på årsbasis med minst 20 Mkr.

Besparingsprogrammet kommer att genomföras under 2016 och innefattar bland annat en översyn av fasta kostnader, reducering av köpta tjänster samt optimering av funktionerna för ledning, sälj och support. Besparingsprogrammet bedöms vara kostnadsneutralt för Prevas under 2016 och ge full effekt från och med 2017, med årliga kostnadsbesparingar om minst 20 Mkr.

- Den nya organisationen ger oss möjlighet att kraftsamla och se till att vi har de erbjudanden och kompetenser som efterfrågas på marknaden. Vi fortsätter att rekrytera och växa inom prioriterade områden. Det tillsammans med besparingsprogrammet kommer att säkerställa att Prevas får den finansiella stabilitet som behövs för att fortsätta utveckla verksamheten positivt och uppnå lönsam tillväxt, säger K-G Ramström CEO på Prevas. 

Prevas har sedan 1985 varit med och utvecklat nordisk industri och en viktig del av vårt uppdrag är att vara en samarbetspartner till våra kunder inom områdena produktutveckling, inbyggda system, industriell IT och automation. Här ska vi fortsätta att ha vårt fokus och hjälpa våra kunder att utnyttja teknikens möjligheter och välja rätt väg framåt i den alltmer globala och digitala världen.

Pressrelease 2016-04-13 Pdf, 21.2 kB.

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Karl-Gustav Ramström

Karl-Gustav Ramström

CEO and President

Tel

+46 70 349 20 90

Andreas Lindahl

Andreas Lindahl

CFO

Tel

+46 21 360 19 34

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning