language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2022-02-17

Prevas presenterar sina finansiella mål för bolaget

Prevas har utvecklats stadigt och starkt de senaste åren och sista kvartalet 2021 kantades av flera rekord. Nu är tiden inne för att tydliggöra ambitionerna och de finansiella målen framåt. Prevas ledning och styrelse har således sett över och fastställt bolagets finansiella mål.

Prevas presenterar sina finansiella mål för bolaget

De finansiella målen är:

  • EBITA-marginalen ska uppgå till minst 10 % över tid.
  • Omsättningstillväxten ska ske kvalitativt och över tid uppgå till minst 10 % per år inklusive förvärv.
  • Nettoskuld/EBITDA ska över tid ej överstiga 2.
  • Prevas utdelningsnivå skall vara anpassad efter det kapitalbehov som bolaget har. Målsättningen är att den långsiktiga utdelningsnivån skall uppgå till 50 procent av Prevas resultat efter skatt.

- Med detta tydliggör vi inte minst våra tillväxtambitioner, samtidigt som vi behåller och i viss mån vässar vårt lönsamhetsmål. Efterfrågan på våra förmågor här och nu är väldig stor och även den långsiktiga trenden är tydligt uppåtgående, säger Johan Strid, CEO för Prevas AB.

Prevas har en mycket stark position inom produkt- och produktionsutveckling. Mixen av teknisk spetskompetens, innovationshöjd, förmågan att ta fram komplexa lösningar med en välkomnande arbetsatmosfär är en åtråvärd kombination. Vi vill växa både med noga utvalda medarbetare och med förvärv av spetsverksamheter.

- Verksamheterna som vi vill attrahera till Prevas ska besitta en spets och ha den där extra kvaliteten som man känner igen när man ser den. Vi har implementerat en decentraliserad organisation och odlar en kultur av nätverkande och samarbete som bygger på passion och affärsdriv. Vi strävar efter att välkomna några nya verksamheter under året, fortsätter Johan Strid.

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022, kl. 08.30.

För mer information, kontakta:
Johan Strid, President & CEO, Prevas AB
Mobil: +46 703 79 10 61, E-mail: johan.strid@prevas.se

Andreas Lindahl, CFO, Prevas AB
Mobil: +46 070-547 08 25, E-mail: andreas.lindahl@prevas.se