dk  no  en  

sv en dk no

Prevas bokslutskommuniké 2015

PRESSRELEASE

2016-02-10

OKTOBER - DECEMBER 2015

 • Nettoomsättning 184,4 Mkr (187,1)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 0,2 Mkr (4,1)
 • Rörelseresultat EBIT –15,4 Mkr (1,0)
 • Rörelsemarginal EBIT –8,4 % (0,5)
 • Resultat efter skatt –6,8 Mkr (1,3)
 • Resultat per aktie –0,68 kr (0,12)

JANUARI - DECEMBER 2015

 • Nettoomsättning 701,4 Mkr (726,3)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 7,2 Mkr (29,2)
 • Rörelseresultat EBIT –17,7 Mkr (16,2)
 • Rörelsemarginal EBIT –2,5 % (2,2)
 • Resultat efter skatt –8,1 Mkr (13,0)
 • Resultat per aktie –0,77 kr (1,22)


VD-KOMMENTAR

Vi lämnar ett tufft år bakom oss men ser med tillförsikt på framtidens möjligheter och utmaningar.

RESULTAT

När vi summerar 2015 kan vi konstatera att det varit ett tufft år för Prevas med ett svagt resultat. Anledningen är främst en svag beläggning i flera verksamheter samt problem med projekt som medfört nedskrivningar. Kvartal fyra har dessutom belastats med nedskrivningar av engångskaraktär i form av goodwill samt kostnadsreserveringar.

Prevas inriktning på konsulttjänster och projektåtaganden kräver högre kostnader än ren konsulting i form av lokaler, labb, certifikat, utvecklingsverktyg, säljinsatser m.m. Vår försäljning under 2015 har inte varit tillräcklig sett ur detta kostnadsperspektiv. Detta gäller såväl konsulttjänster som lösningsförsäljning. Åtgärder för att adressera kostnader och effektivitet har initierats i slutet av 2015.

Det finns dock flera ljuspunkter värda att lyftas fram. Inom våra traditionella konsulttjänster har Stockholmsregionen utvecklas bra under året och vår danska verksamhet har fortsatt att utvecklas positivt. Inom Industriell IT & Automation har våra erbjudanden inom robotautomation, logistik och underhåll varit eftertraktade och flera intressanta uppdrag har genomförts under året. Det gäller även för vår verksamhet inom s.k. application sevices som fortsatt går bra.

MARKNAD
Marknadsläget för många av våra traditionella industrikunder har under året varit kärvt vilket inneburit att många besparingsprogram sjösatts med resultat att man investerar mindre och att beslutsprocesserna tar längre tid. Detta har påverkat Prevas negativt. En positiv sak är trots allt att det finns ett stort intresse för ny teknik och digitalisering som leder till ökad produktivitet och nya innovativa produkter.

Det finns idag många olika initiativ tagna i Norden med syfte att öka forsknings-, utvecklings- och innovationstakten inom industrin. Det välkomnar vi. För att Norden fortsättningsvis ska vara en ledande region inom bland annat produktutveckling, produktion och automation måste man våga satsa och nyttja möjligheterna med ny teknik och digitalisering. Detta är områden som är Prevas styrkor och här har vi märkt att antalet förfrågningar på våra lösningar och tjänster ökar. Ett viktigt framtidsområde där vi ofta efterfrågas är inom Industri 4.0. Genom att kombinera ett stort kunnande om den nya tekniken med en djup förståelse för kundens produktionsprocesser hjälper vi våra kunder att välja rätt väg framåt och öka sin konkurrensförmåga.

Prevas strategiska inriktning är att vara en pålitlig innovativ partner med hög kompetens och starka erbjudanden. Vår bedömning är därför att vi i den snabbt föränderliga IT- och teknikvärlden är rätt positionerade och ska vara trogna vårt industrifokus.

NY KUNDFOKUSERAD ORGANISATION
Syftet med den nya regionbaserade organisationen är att tydligare fokusera på kundernas behov och samtidigt ta tillvara vår interna kompetens på ett effektivare sätt. Våra erbjudanden ska förtydligas, försäljningen fokuseras och underliggande expertcentra och leveransförmåga förstärkas. Genom att samla våra resurser och ge bättre förutsättningar för interna samarbeten öppnas dessutom flera möjligheter för våra medarbetare till intressanta och utmanande arbetsuppgifter.

Under 2016 är vår ambition att expandera och öka antalet medarbetare och vi har en uttalad strategi och aktiviteter för att få till en mer jämn könsfördelning, att attrahera fler kvinnor till Prevas blir en viktig framgångsfaktor. Extra stolta blev vi när Universum nominerat oss som "Årets nykomling" inom Employer branding.

Vår utmaning är nu att dra fördelar av den nya regionbaserade organisationen som från årsskiftet är i full kraft. En förändring av det slag som Prevas genomgår tar tid. Vi siktar på att växa lönsamt med en mer kostnadseffektiv organisation som har ett tydligt fokus på försäljning av alla våra erbjudanden och samarbete mellan regionerna. Allt i syfte att öka beläggningen och antalet projektåtaganden och därmed vår lönsamhet.

Karl-Gustav Ramström,
CEO Prevas AB

Läs bokslutskommuniké 2015, i sin helhet. Pdf, 210.7 kB.

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Karl-Gustav Ramström

Karl-Gustav Ramström

CEO and President

Tel

+46 70 349 20 90

Andreas Lindahl

Andreas Lindahl

CFO

Tel

+46 21 360 19 34

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning