language arrow_drop_down
DK NO EN
Blogg: 2024-03-12

Hur kan vi förbättra användarupplevelsen i gamla system

Systemen krånglar, deadlines närmar sig och stressen stiger! Känner du igen dig? Legacy, Monolith eller Data Silos…? Gamla systemmiljöer som lätt blir en mardröm. Det behöver inte vara så.

Vill du ta ett första steg mot bättre underhållsplanering

Vi visar dig stegen till en modern digital lösning där användaren har kontroll och mår bra. Där fel, friktioner och frustration minskar. Att modernisera gamla system handlar inte bara om teknik, det handlar om att skapa en bättre arbetsmiljö för alla.

Vi ger dig tipsen och verktygen du behöver för att ta steget mot en mer effektiv, säker, användarvänlig och inspirerande digital arbetsplats.

Tecken på att ditt gamla system behöver en modernisering och redesign:

Bevara vs Redesign

Brist på standardfunktioner och tekniskt föråldrat:

 • Om ditt system saknar funktioner som idag anses vara standard, riskerar du att bli funktionellt föråldrad och upplevas som energitjuv av nya unga kollegor.
 • Moderna system behöver tex kontinuerligt anpassas efter nya säkerhetskrav.
 • Det blir allt svårare att bibehålla och rekrytera utvecklare och IT-support för ditt gamla system.

Användare tvingas till alternativa egna lösningar:

 • När användare måste anpassa sina processer på grund av systemets stelhet är det en tydlig signal om att en översyn behövs. Hur många har tex inte excel och kalkylprogram öppnade parallellt för att lösa standardproblem i ditt gamla system…

Svårigheter med integration:

 • Ett system som inte kan integreras smidigt med andra programvaror begränsar hela verksamhetens tillväxtpotential. All uppdatering upplevs som svår och det är bökigt att samarbeta med andra system och teknologier.

Utmaningar med grundläggande funktionalitet:

 • Om användarna kämpar med att förstå hur de ska använda systemet, är det dags att se över användarflödena. Dyr utbildning, lång onboarding och komplex (sällan integrerad online) blir snabbt kostsamt.

Svårigheter att skala upp och bredda sig:

 • System som inte stödjer skalning eller mångfald behöver en modernisering.

Inkonsekvens i produktlogik:

 • Om det är svårt att lägga till nya funktioner på grund av inkonsekvenser i produktlogiken, är det dags för en uppgradering.

”En Teknikstack & UX-revision ger insikter om både de tekniska möjligheterna, hur användare använder din app och vad som förbättrar deras upplevelse.”

En Teknikstack & UX-revision är första steget till förbättrad användbarhet

I gamla system ligger ofta en betydande del av problemen och frustrerande användbarhet i de grundläggande teknikstackarna, eftersom de begränsar systemets val av UI-ramverk, flexibilitet, säkerhet och prestanda.

En Teknikstack & UX-revision ger insikter om både de tekniska möjligheterna, hur användare använder din app och vad som förbättrar deras upplevelse. Det kan leda till nya funktioner, smart informationsarkitektur, bättre design och en mer effektiv användning av din applikation.

Mer än bara UX

För att skapa en genomtänkt användarcentrerad design behövs mer än bara UX och klickbara mockups. Inom Prevas samarbetar kompetens inom Service Design, HMI och DevOps och Systemarkitekter.

 • Service design: handlar om att förstå hela användarupplevelsen. Genom att införliva Service Design kan vi säkerställa att hela användarressan är genomtänkt och optimerad för användarens behov.

 • UX Strategy & Design: handlar om att använda insikter från UX research för att omforma applikationsflöden som samspelar med tekniken och möter användarnas faktiska behov och förväntningar inför en redesign.

 • HMI: (Human Machine Interaction) handlar om att skapa intuitiva och effektiva gränssnitt mellan operatörer och maskiner.

 • DevOps: handlar om kultur kontinuerlig förbättring för att snabbt kunna implementera designförändringar och funktionella förbättringar från gamla till full moderna systemlösningar.

Genom att kombinera våra olika teamerfarenheter kan vi hjälpa er ta fram moderna lösningar som är:

 • Enkla att använda: Dina användare ska kunna använda din app utan problem och vara intuitiv oavsett om de är technördar eller inte.
 • Effektiva: Redesign ska hjälpa dina användare att få saker gjorda på ett snabbt och enkelt sätt.
 • Attraktiva: Modernisering ska vara attraktiv för både användare och utvecklare.
 • Säkra: Moderna teknikplattformar möjliggör att ständigt kunna ligga i framkant när det gäller säkerhet
 • Framtidssäker: Den nya lösningen ska kunna skalas och anpassas till nya behov och krav

Sätt kundens behov först!

Modernisering av gamla system handlar om att skapa kundvärde. Investeringar måste leda till bättre upplevelser, produkter och lägre kostnader för kunden.

Använd team med bred systemerfarenhet (IT, kundservice, utveckling, användaranalys) för planering och design. Kunskap inom både teknik och användarbehov är nödvändigt för att leverera både prestanda och användarvänliga system.

Ta steget mot en bättre användarupplevelse - steg för steg

Att modernisera gamla system handlar om att ta vara på deras kärnvärde och lyfta dem till smartare lösningar med ny teknik och design. Men det betyder inte att allt måste göras på en gång. Det kan vara bättre att ta det steg för steg. Vilket bland annat minskar tiden systemet är otillgängligt samt riskerna i projektet. Något som är viktigt när system moderniseras som är kopplade till produktion i fabriker där kostnad för att stå stilla är hög. Viktigt är också att ta hänsyn körbarhet av befintlig hårdvara och maskinpark (bra både ekonomiskt och miljömässigt).

Kontinuerlig modernisering

Prevas hjälper kunder hitta balansen mellan teknik och gränssnitt

I många fall är det en kombination av gammal teknik och föråldrad UI-design som bidrar till problem med fel och användbarhet. Enbart en ny gränssnitts-redesign kan bara förbättra användarupplevelsen till en viss grad, men utan att åtgärda de underliggande tekniska begränsningarna så uppstår problem ändå. Till exempel kan ett snabbare och mer intuitivt gränssnitt fortfarande lida av databasens långsamma svarstider eller integrationsproblem med andra system. Och teknikstacken i gamla system har UI-teknik som nått sina bäst-före-datum vilket inte ger UX/UI-designers möjlighet att förbättra användbarheten baserad på senaste rön och teknik.

Vi har team och expertis för att förbättra användarupplevelsen i gamla system!

Kontakta oss så tar vi en titt på hur vi kan hjälpa till:

Benny Forsberg
Lead Designer at Myra UX & Industrial Design - part of Prevas
+46 70 370 10 80
E-post

Johan Lindqvist
Consultant manager, Prevas Karlstad
+46 76 823 10 10
E-post

Victoria Hultdin
Consultant manager, Prevas Uppsala
+46 70 542 27 05
E-post

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Relaterade artiklar

  pageRefs: [Produktutveckling, Hållbar produktion, Experiments and experience]