language arrow_drop_down
DK NO EN
Blogg: 2022-03-16

Vill du ta ett första steg mot bättre underhållsplanering

Och bli hjälten i din organisation. Här delar jag med mig av mina erfarenheter och tankar kring framgångsrik underhållsplanering.

Vill du ta ett första steg mot bättre underhållsplanering

Hos oss går det inte

Ibland möts jag av påståenden som "hos oss går det inte att planera underhållet, för det händer alltid något oväntat och då måste jag fixa det". Akut avhjälpande underhåll är svårt att förutspå och planera. Visst händer det att allt måste läggas åt sidan och allt fokus hamnar på att reparera. Men ge inte upp tanken om bättre planering!

Börja med ditt förbyggande underhåll

Det som går att systematiskt börja jobba med är det förebyggande underhållet. Förutom att det går att bereda och planera, så ska det på sikt leda till mindre avhjälpande underhåll. För att proaktivt kunna planera förebyggande underhåll, behövs insikter och underlag för kommande resursbehov. Med resursbehov menas material, verktyg, arbetskraft, kompetens och tidsåtgång. Det som krävs för att utföra arbetet.

Fördelar med att ha koll på resurserna

Vår erfarenhet är att ett FU sällan behöver skjutas upp och läggas på hög, om resurserna finns tillgängliga:

 • Materialbehov skapas i förväg, i och med att dessa finns färdigt listade i arbetsordern. Förutsättningarna är då goda för att reservdelar finns på plats när arbetet ska utföras.

 • Om ni har specialverktyg, så kan dessa reserveras och ni slipper en flaskhals där.

 • Juniora resurser kan plocka fram verktyg och reservdelar, så att de seniora resurserna blir mera effektiva i användningen av sin specialistkompetens.

 • Resursbehov med tider samt kompetens och certifieringar lagrade i EAM gör det möjligt att planera sin underhållspersonal på ett effektivt sätt. Arbetsmiljön förbättras genom minskad stress tack vare bättre planering.

 • Nedtiden för er produktions- eller serviceanläggning minskar och KPI'er börjar lysa grönt.

Långsiktiga prognoser

Många underhållssystem har undermåliga prognosverktyg för att simulera framtida förebyggande underhåll, speciellt om det handlar om mätarbaserat underhåll. Vårt team har därför byggt en användbar vy i Infor EAM för detta. Den medför exempelvis att det är möjligt att simulera materialprognoser för artiklar med långa leveranstider, förbereda upphandlingar samt ta fram inköpsprognoser och budgetprognoser.

Hur lyckas man framgångsrikt förändra arbetssättet?

Vår erfarenhet för ett lyckat införande av ett förändrat och förbättrat arbetssätt är det som många framgångsrika företag redan har kommit på:

 • Organisationen inser att det behövs förändringsledning och dialog så alla känner delaktighet och förstår varför man behöver göra saker annorlunda. Att bara implementera ny funktionalitet och tro att någon ska använda det, räcker sällan.

 • Hitta dragloken i verksamheten, som inte är nöjda med hur det är, utan som vill något mer! Lyssna på dem, försök förstå vad företaget kan spara eller vinna på detta.

 • Se alltid på helheten för besparingar. Det finns många exempel på till exempel IT-avdelningar, som lyckats påvisa kostnadsbesparingar och får rungande applåder av ledningen, när en arbetsbörda istället kanske flyttats över till en annan avdelning som får mindre tid över för kunder.

 • Utse tydliga ägare av processer och data i verksamheten. Alla behöver veta vem som har huvudansvaret i ett fortsatt förändringsarbete.

 • Om ni inte redan har digitaliserat er processer, gör det! Morgondagens medarbetare vet inte vad analogt är och förstår inte varför man ska göra saker dubbelt. Att digitalisera planeringen och arbetsorderhanteringen gör det så mycket roligare och effektivare.

 • Om du inte har KPI'er, försök hitta det du vill mäta för att kunna förbättra.

Fira framgång

Sista men inte minst, glöm inte att fira framgången tillsammans!Jag är väldigt nyfiken på hur du ser på er förbättringspotential inom beredning och planering, så tveka inte att ta en diskussion med mig eller någon av mina kollegor på Prevas.

//Maria Metsola, Verksamhetskonsult Underhållssystem, Region West

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Relaterade artiklar

  pageRefs: [Hållbar produktion, Digitalisering]