language arrow_drop_down
DK NO EN
Blogg: 2020-05-14

IoT del 3 - vår nya affärsmodell

Ta hjälp av User Stories i din IoT-satsning. Det gör det enklare för dig att avgöra vad som är viktigast och bör prioriteras i den lösningen ni vill ta fram.

Smart Maintenance for competitive edge

I andra blogginlägget om Internet of Things (IoT del 2) skrev jag om den process som ska lyfta fram stakeholders och deras behov, begränsningar och möjligheter. Viktigt att ta med sig därifrån är att det måste vara personer med befogenheter som deltar i den övningen, annars riskerar resultatet att bli en papperstiger utan konkret värde för organisationen.

Läs vårt tidigare inlägg, IoT del 2.

Nu är det dags att ta en närmare titt på nästa steg. Att definiera ”User Stories”. Användarberättelserna ska lösa de begräsningar eller utnyttja de möjligheter som tagits fram i föregående fas, IoT del 2.

Med en “User Story” menas en kort beskrivning av en funktion i ett system på en hög nivå. Beskrivningen ska vara enkel och skriven i vardagligt språk samt ha den egenskapen att den ska uttrycka en relation mellan en användare och produkten/systemet.

IoT User Stories
För att definiera en bra “User Story” krävs kontinuitet. Det vill säga att den eller de personer som uttryckt en “pain” eller en “gain” (begränsning eller möjlighet) också är med och definierar berättelsen som berör den funktionen. En bra “User Story” ska fånga det viktigaste i funktionen; för vem är funktionen gjord, vad förväntas av systemet, varför den funktionen är viktig osv.

När ett tillfredsställande antal “User Stories” är beskrivna kan man ta nästa steg som är att prioritera funktioner och börja skapa en eller flera MVP’s (minimum viable product).

Mer om begreppet ”User story” kan du läsa här.

I fler inlägg här på Prevasbloggen kommer vi att beskriva vägen till en lyckad IoT-satsning. Ämnen som kommer att beröras är bland annat IT-säkerhet, prioriteringar, MVP’s och strategier för val av teknik. Så häng med!

Hur kan vi hjälpa dig?
Vi hjälper dig gärna att utveckla dina affärsmodeller och definiera hur just Internet of Things kan bidra med ett högre resursutnyttjande i din verksamhet. Vi har dessutom erfarenheten och kompetensen att stötta med andra delar som ett IoT-system medför, som t.ex. elektronik, mjukvara, molnlösningar, mobilappar och säkerhet.

Kontakta gärna mig så tar vi det därifrån.

//Jens Barkvall, Manager Internet of Things, Prevas AB

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Relaterade artiklar

  pageRefs: [Produktutveckling, Digitalisering]