language arrow_drop_down
DK NO EN
Blogg: 2021-08-19

Har du koll på Agenda 2030, och målen om hållbar industri och produktion?

Om inte, låt oss tillsammans identifiera vad svensk industri kan göra för att bidra till en hållbar framtid. En framtid full av möjligheter och potential. I alla fall om du frågar oss.

Agenda 2030 och målet om hållbar industri och produktion

Ylva Amrén och Åsa Sandberg från Prevas.

Men låt oss börja från början… Året är 2015 och FN:s generalförsamling antar 17 gemensamma globala hållbarhetsmål med år 2030 i sikte. Syftet är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och lösa klimatkrisen.

Vad är målbilden för hållbar produktion?

Av de 17 globala målen har flera mål anknytning till hållbar produktion. Mål nummer 8 om arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt har en stark koppling till den hållbara produktionen. Målet syftar till att verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, med produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för oss alla.

Även mål nummer 9 om hållbar industri, innovationer och infrastruktur är intressant. Målbilden här är att påskynda framtagandet av nya idéer och bättre produktionslösningar med hjälp av teknik och innovation. Med fokus att optimera resursanvändningen genom att i större utsträckning använda miljövänliga tekniker och metoder.

SDG globala-malen

Globala målen för hållbar utveckling.

Och så kommer vi till Agenda 2030:s hållbarhetsmål nummer 12 om hållbar konsumtion och produktion. Idag konsumerar och producerar vi långt bortom det vår planet klarar av. Gemensamt för alla företag och branscher är att vi behöver bli bättre och att alla måste agera här och nu. Detta mål syftar till att skapa processer som minskar vårt ekologiska fotavtryck.

Hur tar vi oss dit?

Detta inlägg är startskottet på en serie om hållbar produktion där vi kommer att fokusera på det viktiga Hur baserat på mål 8, 9 och 12. Att målen i sig är definierade med tydligt innehåll, mätpunkter och slutdatum är viktigt men ännu viktigare är att vi verkligen börjar resan mot den gemensamma målbilden.

Så hur kan fabriker och industrier uppgraderas och rustas för att realisera hållbarare industriprocesser? Vi tror att nyckeln till framgång är att våga stanna kvar lite extra vid frågor rörande Varför och Vad innan hypoteser och lösningar testas. Att tydligt definiera drivkrafter, målbild men även nuläget är a och o.

Genom att identifiera processer och flöden, hitta struktur och därmed skapa ordning och reda framgår tydligt skillnaden, och därmed resan, från är- till börläget. Teknik, innovation och digitalisering men inte minst kultur, ledarskap och förändringsvilja är betydelsefulla beståndsdelar för att nå det önskade resultatet.

Minst lika angeläget är att skapa helhetstänk och inkludera moment innan och efter värdeförädlande produktionsavsnitt. Detta både inom och utanför fabrik. För vad hjälper det om allt innanför fabrikens fyra väggar produceras hållbart med följden att externa transporter inte utförs optimalt? Poängen med att tänka hållbart och långsiktigt är inte att tänka från A till B, utan från start till mål i hela kedjan. Vi på Prevas tror att överblick innan införandet av lösningar är nyckeln till lyckat hållbarhetsarbete för svensk industri.

Hello SDG

Över en fika kan mycket hända!

Vi brinner för att stötta industriella verksamheter i resan mot en hållbarare framtid. Att bidra till attraktivare arbetsplatser, effektivare processer och ökad lönsamhet är vår passion. Är du också intresserad av hållbar produktion så hör gärna av dig och ta en fika med oss så pratar vi mer om ämnet. För precis som mål 17 slår ett slag för partnerskapet så tror inte heller vi att ensam är starkast.

Tills vidare kan du fundera på:

 • På vilket sätt skulle ditt företag kunna ta ett ökat ansvar för Agenda 2030?
 • Hur stöttar ny teknik och innovation era processer ur ett Agenda 2030 perspektiv?
 • Hur kan du bidra till ökad förändringsbenägenhet i din organisation?

Tips och inspiration.

För dig som önskar mer grundläggande information om Agenda 2030 kan vi tipsa om UR:s serie om målen, vad de betyder och vilka insatser som görs för att nå de.

Det finns också mer läsvärt på United Nations Development Programme (UNDP) svenska sida.

Är du nyfiken på hur det går för oss i Sverige på nationell nivå? Spana då in SCB:s tydliga sammanställning av statistik på de indikatorer som målen består av.

För dig som är riktigt kunskapstörstig och vill ha mer konkreta tips kopplat till produktionsförbättringar vill vi slå ett slag för webinariet om smart automation. Där presenterar bland annat forskaren Sandra Mattsson sin och Åsa Fast-Berglunds bok Smart Automation – metoder för slutmontering.

Kontakta oss på West Indtech för att diskutera era specifika behov och utmaningar.

Åsa Sandberg, Consultant Manager Göteborg, Region West
Tel +46 72-247 59 01, e-post

Ylva Amren, Business Region Manager, Region West
Tel +46 73- 075 71 52, e-post

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Relaterade artiklar

  pageRefs: [Hållbar produktion, Digitalisering]