language arrow_drop_down
DK NO EN
Blogg: 2020-02-10

Hello IoT Button

Knapptryck till molnet med dynamisk infrastruktur.

Hello IoT Button

Hur kan man på ett enkelt sätt skicka en signal om en händelse till ett system?

En intressant fråga som ledde till att vi tillsammans med kund testade ett koncept för produktionsuppföljning. Önskan var att maximera värdet av systemet samtidigt som vi minimerade investeringen. Vi funderade kring möjliga lösningar och tillverkade en prototyp av en vanlig IP-klassad tryckknappslåda tillsammans med en WiFi-ansluten sändare. Och kallar lösningen IoT Button.

Prevas IoT Knapp

Figur 1, Prevas IoT Knapp

Knappen i sig konfigureras så att den kopplar upp sig på det lokala trådlösa nätverket. Vid knapptryck skickas ett meddelande till en förutbestämd mottagare att knappen har blivit påverkad. Detta meddelande kan sedan kopplas till en händelse i produktuppföljningssystemet. Exempelvis att en produkt har blivit färdigmonterad.

Kundvärdet blir en mycket enkel installation för att snabbt få igång ett system som levererar värde. I framtiden kan man därefter bygga ut systemet med fler knappar eller integrera det så att maskinerna i produktionsanläggningen automatiskt skickar meddelanden till produktionsuppföljningen.

Tekniken bakom
Vilken teknik döljer sig under skalet? När knappen trycks ned skickas ett meddelande via MQTT till en konfigurerad MQTT Broker. MQTT är ett protokoll som gör det lätt att publicera och prenumerera på data vid kommunikation med t.ex. vår IoT knapp. MQTT Brokern förmedlar meddelanden mellan sändare och mottagare. Tack vare detta behöver sändare och mottagare inte känna till varandra. De behöver heller inte vara aktiva samtidigt eller arbeta synkroniserat. Och det passar oss perfekt i detta experiment.

Till vår prototyp använde vi en lokal MQTT Broker samt en Node-RED instans för att administrera knapparna och för att skicka vidare knapptryckningarna till önskad mottagare. Vi skickade knapptryckningarna till en lokal servicebus som i sin tur skickar vidare till ett produktionsuppföljningssystem. Vi provade även att skicka till molnlösningen Azure IOT Central.

Exempel kod från Node-RED

Figur 2, exempel kod från Node-RED

Både MQTT Boker och Node-RED instanserna kördes som Docker containers och hela experimentet var uppsatt på ett par timmar. När allt var uppe och snurrade tog det ett par minuter att fysiskt montera och addera en till knapp till lösningen.

Vår slutsats är att infrastrukturen blir väldigt dynamisk och enkel att jobba med och även säker via secure-mqtt där informationen krypteras via TLS. Även Node-RED instansen skyddas genom att trafiken krypteras via HTTPS samt att administreringen av Node-RED skyddas via OAuth autentisering.

Översikt infrastruktur experiment

Figur 3, översikt infrastruktur experiment

Node-Red är bra för att göra enklare logik på kort tid och har färdiga moduler ”Nodes” för de flesta gränssnitten och plattformar. Vi använde befintliga ”Nodes” för att kommunicera med tidigare nämnda mottagare.

Man kan inte komma ifrån att enkelheten och flexibiliteten är väldigt tilltalande och det finns ett stort behov att få till enklare och mer dynamiska infrastrukturer som kan accelerera digitaliseringen. Ett enkelt men väldigt intressant experiment som föder många idéer. Är inte omöjligt att det kommer ett till inlägg som spinner vidare på detta och kanske då en Prevas IoT Lampa (Hello IoT Light)!

//Patrik Olsson Bichis, Technical Manager Örebro, Prevas AB

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Relaterade artiklar

  pageRefs: [Digitalisering, Experiments and experience]