language arrow_drop_down
DK NO EN
Blogg: 2021-04-13

Tar pulsen på energibranschen, Göteborg Energi

I en serie samtal kommer Prevas att ta pulsen på energibranschen, en bransch som står inför ständiga förändringar och stora utmaningar. Först ut är ett samtal med Peder Holmström på Göteborg Energi.

The devil is in the details

Under mars fick vi möjligheten att samtala med Peder Holmström, avdelningschef för mätsystem på Göteborg Energi. Peder har lång erfarenhet inom energibranschen och drivs bland annat av ständig utveckling inom området för mätsystem och mätning.

Det händer otroligt mycket inom energibranschen just nu. Samhället blir allt mer uppkopplat och energikrävande, vilket innebär stora utmaningar för energibranschen. Debatten kring tillgång på el och effekt är ständigt aktuell och krav på ökad hållbarhet hörs överallt. Mitt i allt detta ska flera miljoner debiteringsmätare bytas ut runt om i landet. För Göteborg Energi handlar det om cirka 275 000 mätare innan år 2025. Förutom all logistik måste även processen kring återrapportering av data till systemen fungera menar Peder, som även är projektägare av projektet.

Parallellt pågår en digitaliseringsresa för att stå rustade inför framtida utmaningar. Det har upprättats flera digitaliseringsforum där man samverkar över olika verksamhetsområden i syfte att samla kloka initiativ och kunna göra rätt prioriteringar.

Fältservice, digitalisering, mobilitet och förenklade arbetssätt

Göteborg Energi har inom avdelningen, som ansvarar för mätsystem och insamling av mätvärden, arbetat under flera år med automatiserings- och konsolideringsprojekt. För cirka tio år sedan driftades nio olika mätinsamlingssystem. Idag är de nere på endast två system, som inom några år ska bli ett. Det är en häftig resa som bidrar till stora besparingar både på verksamhets- och IT-sidan.

- Även områdena fältservice och digitalisering utvecklas ständigt i syfte att jobba smartare. Vi har nu utökat det mobila arbetssättet så att det omfattar alla montörer/tekniker och fler typer av arbetsorder är på gång. Även ruttplanering kan utvecklas för att nå en ännu bättre lösning, berättar Peder Holmström.

Framgångsfaktorer och fortsatt arbete

Vad gäller framgångsfaktorer vid implementering av digitala lösningar och nya arbetssätt menar Peder att en styrka ligger i att de själva har ägt och drivit projekten med intern personal och med en bred intern förankring.

- Vi jobbar med ständiga förbättringar och tar små steg framåt hela tiden, en strategi som fungerar bra. Vi ska använda våra resurser där de gör störst nytta och får bäst utväxling. Sedan ska vi ta in extern expertis där vi behöver det. Vi är inte bäst inom alla områden utan ska känna till både våra styrkor och svagheter. Vi vill jobba mer med partners som kan komplettera oss i vår utvecklingsresa, fortsätter Peder.

När det kommer till framtida visioner så tänker Peder att det vore önskvärt att ha en gemensam plattform för samtliga fältservicejobb inom bolaget. Men riktigt där är de inte än.

Ungefär så avslutas ett oerhört intressant och givande samtal mellan Peder Holmström och Prevas och vi hoppas att båda parter har fått med sig något att fundera över inför framtida utmaningar.

Vill ni inom ert bolag diskutera digitalisering, fältservice eller mobilitet med oss så kontakta Amrish Kubavat, affärs- och verksamhetsutvecklare på Prevas. Vi delar gärna våra erfarenheter och tankar inom området och hjälper till i er fortsatta resa. Prevas har både intern kompetens och samarbetar med IFS (FSM) som partner inom området.

Kontakta oss för att diskutera era specifika behov och utmaningar.
Amrish Kubavat
Affärsutvecklare med ansvar för fältservice (FSM) på Prevas
Tel: +46 (0)721 71 76 82, E-mail

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Relaterade artiklar

  pageRefs: [Hållbar produktion, Digitalisering]