language arrow_drop_down
DK NO EN
Blogg: 2022-03-31

Möt produktionsutmaningarna med IndTech

Björn Sommerland, Prevas seniora arkitekt och verksamhetsutvecklare har imponerande 39 år i branschen. Emma, vår LIA-praktikant bjöd in Björn till en givande dialog för att ta reda på mer.

Möt produktionsutmaningarna med IndTech

I tidigare blogginlägg om hållbar produktion har vi gett en övergripande bild av Agenda 2030:s mål om hållbar industri och produktion. Och även samlat några utmaningar som vi ser att den moderna producenten möter. Tekniken må vara ny men är verkligen angreppssättet det?

År 2015 antog FN:s generalförsamling 17 gemensamma globala hållbarhetsmål med år 2030 i sikte. Av de globala målen har flera mål starka anknytningar till hållbar produktion. Men ämnet är äldre än så, redan 1987 kom Brundtlandkommissionen definition av hållbar utveckling.

Något tidigare, närmare bestämt 1983, började Björn Sommerland sin bana inom industriell verksamhetsutveckling. Björn har genom åren haft många titlar och roller; systemutvecklare, systemanalytiker, arkitekt, teknisk projektledare och eftersom åren gått mer och mer som en uppskattad rådgivare. En roll där han kombinerar sina tekniska kunskaper med mångårig erfarenhet av industriell verksamhetsutveckling.

Inför mitt möte med Björn funderade jag på hur hållbarhetssnacket gick inom industrin innan Agenda 2030. Tänkte de ens på hållbarhet? Vad har egentligen förändrats över tid men framför allt vad gör vi framåt?

Björn med sina snart fyra decenniers erfarenhet som programmerare och hjärnan bakom många än i dag välfungerade intern- och produktionslogistiklösningar menar att Agenda 2030 är helt rätt i tiden och belyser hur vi tillsammans måste ta ansvar och agera för en bättre och hållbarare framtid.

Möt produktionsutmaningarna med IndTech

Björn Sommerland och Emma Lembratt Oblak i samtal om hållbar produktion.

För Björn är detta inte något nytt, redan innan FN:s globala hållbarhetsmål utsågs var medvetenheten och arbetet i full gång. Hans upplevelse är att hållbarhetsperspektivet har följt med över tid men att det pratats om det utifrån olika vinklar. Redan på 70-talet beskriver han upplevelsen av en stark miljörörelse. Det var mycket förorenade sjöar, protester och miljöpåverkan i fokus.

Utvecklingen som tar oss bort från helt analoga lösningar, vidare till mer utvecklade datorer, tillgången till Internet och så småningom en utbredd dataanalys ser Björn också som positiv ur en hållbarhetssynpunkt. Han lyfter fram att hållbarhetsarbete idag sker med mer medvetenhet och kanske paradoxalt nog ännu mer med människan i fokus. Dock är det fortsatt inte enkelt, utmaningarna är många och svåra.

Det är också en markant skillnaden i hur utmaningarna angrips, numera finns det ju som bekant en enorm bredd av digitala hjälpmedel för ökad säkerhet, full spårbarhet och beslutsstöd. Björn menar dock att nyckel till framgång är att våga stanna kvar lite extra vid frågor som Varför och Vad innan hypoteser och lösningar testas. Hur fantastisk den moderna tekniken än är i sig själv.

Han beskriver även sin upplevelse av att inställningen till att primärt laga trasiga och utslitna delar har förändrats väsentligt över tid, framför allt i konsumentleden men även för industrin. En sund inställning nu i efterhand, men som på 80/90-talet kom i skymundan allteftersom det blev lättare att “byta ut”. ”Laga först” försvann mer eller mindre helt när Sverige ökade sin handel med lågkostnadsländer.

“Laga kulturen” som Björn beskriver det och att satsa på högre kvalitet är något som kommit tillbaka alltmer de senaste åren. Det handlar snarare om att förstärka tidigare investeringar med ny teknik och kombinera det bästa av två världar, berättar Björn vidare. Slit och släng har ärligt talat aldrig varit en lyckad metodik när det gäller industriellt systemstöd. Jag har också märkt framför allt de senaste åren att många organisationer underskattat hur mycket kompetens som försvinner ut genom dörren när medarbetarna går i pension. Det finns ett underskattat behov av kompetensöverföring och att verkligen säkerställa att det finns stödjande information till processerna.

Vi vet att tidigare decenniers robusta lösningar kan behållas och förstärkas med hjälp av modern digitalisering. Med ny teknik kan data samlas in och analyseras för att sedan påverka och optimera processer. Bevara det som funkar men kombinera med nya bra idéer, verktyg och lösningar. Vi kallar det IndTech sammanfattar Björn.

Är det för sent att lappa och laga så är vårt generella råd att investera i funktionalitet snarare än funktion. Två närliggande begrepp som är så lätt att förväxla men ger helt olika resultat. Exempelvis menar Björn att både en cykel och en bil har en transportfunktion men då funktionaliteten skiljer beroende på behov och önskat resultat så är den ena lämpligare än den andra i olika situationer.

Vi avslutar dialogen med att jag frågar Björn hur han anser att svensk industri kan resonera för att identifiera sitt nästa steg i hållbarhetsresan. Björns sammanfattar det som:

 • Utgå ifrån vad hållbarhet är för er och var ni befinner er. Alla resor ser olika ut men börjar alla med ett första litet steg.
 • Ta hjälp! Bjud in till dialog och samarbete. Agenda 2030 utmaningarna löser ingen på egen hand men alla kan göra något.
 • Våga blanda välbeprövade lösningar med nytänk.

Min reflektion efter diskussionen med Björn är att erfarenhet kombinerat med samverkan och innovation är en vinnande trio. Utgå från er installerade bas, låt utvecklingen vara behovsstyrt, och våga testa nya lösningar på upplevd problematik.

// Emma Lembratt Oblak, LIA II - Account Manager Digital Solutions, genomförs hos Prevas West.

Känns det ensamt där i funderingarna så hör av dig till oss! Vi förstår värdet av att kombinera era tidigare investeringar med nya lösningar.

Möt produktionsutmaningarna med IndTech

Kontakta oss på West Indtech för att diskutera era specifika behov och utmaningar.

Björn Sommerland, IndTech West, Prevas
Tel +46 70 845 59 82, mail

Mer om oss i Göteborg
Mer info om eLIPS, verktyg för optimerad produktionslogistik
Mer info om eLIPS, skräddarsydda lösningar för lagerlogistik

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Relaterade artiklar

  pageRefs: [Hållbar produktion, Digitalisering, Experiments and experience]