language arrow_drop_down
DK NO EN
Blogg: 2022-02-10

Så får du din produktion att blomstra

Utmaningarna som målas upp inom Agenda 2030 rörande hållbar industri och produktion kan ses som överrumplande och ibland smått utopiska. Men det hela handlar om att bryta ner de stora målen till hanterbara planer och aktiviteter. För det behövs nya perspektiv.

Så får du din produktion att blomstra 

Precis som du planerar och hanterar din trädgård så behövs en lång- och kortsiktig plan för produktionsmiljön. För vad händer med en blomma utan näringsrik jord, vatten och inte minst kontinuerlig omsorg?

Låt oss för en stund lämna produktionsgolvet och den industriella processen för att i stället hoppa in i trädgården. För ska nya mål nås så behövs nya perspektiv och angreppssätt, annars blir resultatet detsamma. Låt oss därför leka en stund och studera en annan process och miljö för att se vad vi kan lära.

Från frö till blomma

Precis som att alla trädgårdar har sitt nuläge och utmaningar så handlar produktionsnära hållbarhetsarbete om att utgå från just rådande förutsättningar, blicka framåt och stegvis påbörja resan mot visionen.

En erfaren trädgårdsmästare tror varken på “one size fits all” lösningar eller magiska engångsinvesteringar som löser allt. Inte heller vi som samarbetspartners till svensk industri tror på punktinsatser utan tvärtom behovsstyrda planer och kontinuerligt förbättringsarbete.

Visionen om den blomstrande trädgården (eller så väl produktionen) nås bäst genom förändring i små steg som passar in i nuvarande verksamheten och samtidigt för den framåt. Vi tror det är nyttigt att variera drömmandet med att våga ta beslut och träda till action. Njut av själva förändringsresan, för det är kul att se sina idéer om hållbar industri stegvis slå ut i full blom!

Från enstaka blommor till komplett trädgård

Lyckat hållbarhetsarbete i en industriell kontext handlar om långsiktighet och sammankoppling av enskilda delar och avsnitt. Vi vill att ni ska se era gjorda investeringar som frön och plantor som befinner sig på varierande positioner i livscykeln. En del har till och med passerat sitt bäst före datum men skapar (precis som i trädgården) värdefull näringsrik mull till kommande satsningar. Ta med er lärdomarna från uttjänta legacy och stand alone investeringar men ha en öppenhet för nya behov och angreppssätt. Andra investeringar behöver bara lite extra omvårdnad, kanske en retrofit eller uppgradering, för att börja frodas igen.

För visst är det många saker som ska till för att blommor (läs: systemen/ automationen) ska leva gott och bevaras fina länge. Få saker slår en bra bas i form av en näringsrik planteringsjord, på produktionsgolvet robusta trotjänare, systemstöd och automation som funnits med i decennier. En bas som tidens tand så småningom ger sitt avtryck på men med tillförd näring så som digitaliseringslösningar, hjälp med maskinsäkerhetsefterlevnad och genomtänkt användning av data kan få processen att blomstra som aldrig förr.

Vi är gärna er externa trädgårdsmästare som med en bred verktygslåda, kunskap och erfarenhet kan få hela produktionsapparaten att leva upp. Är det för sent att lappa och laga så är vårt generella råd att investera i funktionalitet snarare än funktion. Två närliggande begrepp som är så lätt att förväxla men ger helt olika resultat.

Att hålla trädgården vid liv under nya förutsättningar

Prevas West IndTech tror på kontinuerlig produktionsutveckling. Med liknelsen med trädgården så vill vi säga, våga leka och testa. Bara nya perspektiv ger nya idéer och därmed andra resultat.

Vi vill hjälpa våra kunder att utvecklas, effektiviseras och stärkas. Att vårda en trädgård/industriprocess är ett långsiktigt arbete. Ett arbete som kan ses som en resa mot en hållbarare framtid. Vi brinner verkligen för hållbar produktion och kommer i denna bloggserie fortsatt ge vår syn på hur dessa utmaningar kan brytas ner i konkreta åtgärder. Tills vidare kan du fundera på:

 • Hur kan du skapa nya perspektiv och infallsvinklar på er verksamhet?
 • Baserat på trädgårdsliknelsen, vad i ert produktionssystem är frön och plantor med mest potential att blomstra?
 • Vilken näring och omvårdnad skulle behöva tillföras för att det ska ske?

... och du... känns det ensamt där i funderingarna så hör av dig... vi är väldigt bra på att fika!

Tips och inspiration.

Tidigare inlägg i denna bloggserie:

Kontakta oss på West Indtech för att diskutera era specifika behov och utmaningar.

Åsa Sandberg, Business Unit Manager, Hållbar Produktion & IndTech, Region West
Tel +46 72-247 59 01, e-post

Ylva Amren, Business Region Manager, Region West
Tel +46 73- 075 71 52, e-post

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Relaterade artiklar

  pageRefs: [Hållbar produktion, Digitalisering]