language arrow_drop_down
DK NO EN
Blogg: 2019-12-03

Mobil teknologi växer inom hälso och sjukvården

Alla progonoser pekar på att vi i framtiden inte kan vårda alla patienter på sjukhus, utan vård och undersökningar måste kunna ske på distans. Samtidigt ökar intresset för mobila hälsolösningar, mHealth, både från de som vill behålla hälsan och de som vill återvinna den och till och med rädda liv.

Prevas har förmånen att träffa personer och företag som söker utvecklingsstöd för att förverkliga sina produktidéer, ofta till nytta för både människor och samhälle.

Vi kan effektivisera vården, minska köerna och samtidigt göra vården mer personligt anpassad. Däremot är inte alla medvetna om de tuffa kraven som finns på medicinteknisk utrustning i kombination med säkerhetsfrågor runt uppkopplad utrustning.

Många goda idéer realiseras av entreprenörer med kunskap och drivkraft, men de tuffa regler som gäller för produkter inom medicinteknikområdet innebär en tung ”ryggsäck”. Det finns därmed en risk för att goda idéer kan gå förlorade eftersom det krävs specialistkompetens för att hantera alla krav. Allt detta lyfter vikten av rätt samarbetspartner. Här kommer Prevas erfarenhet och kompetens kring att genomföra utvecklingsprojekt inom området till stor nytta för både kunder och samhället.

Mobilhälsa erbjuder en helt annan tillgänglighet än vad vi traditionellt är vana vid. I dag kan vi alltid ha en datainsamlare i form av mobilen med oss, ofta i kombination med olika typer av sensorer. Med hjälp av utrustningen så kan vi både personligen ta del av vår hälsostatus men även skicka den via molntjänster till vårdpersonal för bedömning.

Möjligheten att kombinera traditionell teknik med nya lösningar ger upphov till produkter som vi inte ens kunde tänka oss för bara ett tiotal år sedan. Ett tips är att hämta inspiration från andra. Ett sådant exempel är produkten Previct, utvecklad av företaget Kontigo Care.

//Robert Tönhardt, Regional Manager Stockholm, Prevas AB

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Relaterade artiklar

  pageRefs: [Produktutveckling, Life Science, Digitalisering]