language arrow_drop_down
DK NO EN
Blogg: 2020-03-19

IoT del 2 - vår nya affärsmodell

Samarbeten mellan olika intressenter är en viktig nyckel till att kunna fatta framgångsrika affärsbeslut. Och det är inget undantag när det gäller att lyckas med en IoT-satsning.

IoT del 2, vår nya affärsmodell

I första blogginlägget om Internet of Things (IoT del 1) fick du en introduktion av begreppet och hur det påverkar dagens och morgondagens affärsmodeller. I del två fortsätter diskussionen. Här fokuserar jag mer på hur bolagets olika organisationer, kunder och användare kan få ut ett större värde kring produkten eller tjänsten om IoT tillämpas på ett framgångsrikt sätt.

Läs vårt tidigare inlägg, IoT del 1.

Historiskt sett har bolagens marknads- och utvecklingsavdelningar varit de som främst involverats i produktutvecklingen. Avdelningarna service och support har i sin tur fått anpassa sig till resultatet och utifrån det fått göra sitt bästa för att ge stöd och support till kunder och användare. Med IoT däremot, är service och support väldigt viktiga intressenter eller så kallade ”stakeholders”. Tillsammans med utvecklingsavdelning och kunder.

IoT Workshop
Ett konkret tips för att lyckas med sin IoT-satsning är att samla alla ”stakeholders” och låta dem genomgå en SWOT-workshop (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Alla inblandade grupper behöver ha befogenheter och ansvar inom sina områden. Med frågorna som presenterades i det tidigare inlägget i minne (se nedan), hämtas svar enligt SWOT-metoden. Och här kommer de färgglada post-it lapparna väl till pass! 

Skulle vi tjäna på att förstå bättre hur produkten används?
Skulle vi tjäna på att ge våra kunder en bättre service?
Skulle vi tjäna på att effektivisera vår produkt eller system?

IoT del 2, vår nya affärsmodell

Ett annat tillvägagångssätt är att diskutera ”pains and gains” runt en tilltänkt lösning. Och även använda denna metod ifall man redan har kommit en bit på väg med en ny IoT-lösning.

Inga idéer är för dåliga för att ignoreras. Enligt erfarenhet kan en grupps svaghet vara en annans grupps styrka och vice versa. Helst bör man ha en oberoende moderator som på ett objektivt sätt hanterar arbetet. Även i ett och samma bolag kan man tala i olika termer och definitioner.

Resultatet dokumenteras och administreras i en databas för senare uppföljning.

I fler inlägg här på Prevasbloggen kommer vi att fortsätta beskriva vägen till en lyckad IoT-satsning. Ämnen som berörs är bland annat IT-säkerhet, prioriteringar, MVP’s, användarfallsbeskrivningar och strategier för val av teknik. Så häng med! 

Hur kan vi hjälpa dig?
Vi hjälper dig gärna att utveckla dina affärsmodeller och definiera hur just Internet of Things kan bidra med ett högre resursutnyttjande i din verksamhet. Vi har dessutom erfarenheten och kompetensen att stötta med andra delar som ett IoT-system medför, som t.ex. elektronik, mjukvara, molnlösningar, mobilappar och säkerhet.

Kontakta gärna mig så tar vi det därifrån.

//Jens Barkvall, Manager Internet of Things, Prevas AB

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Relaterade artiklar

  pageRefs: [Produktutveckling, Digitalisering]