language arrow_drop_down
DK NO EN
Blogg: 2021-10-27

Vad är bra kod?

Frågeställningen om vad som anses vara bra kod har gäckat programmerare i decennier och kommer säkerligen vara ett ämne för dissektion långt in i framtiden. Då jag själv har programmerat professionellt i några år nu så tänkte jag skriva lite om de insikter och åsikter jag fått om ämnet.

Därför repade sig Chile snabbare än Haiti från jordbävningen 2010

Vad som anses vara bra kod kan som sagt diskuteras i oändlighet. Jag kommer inte gå in på nivån där det argumenteras om goto skapar spagettikod eller om globala variabler är ren ondska, det kan visserligen vara en rolig diskussion men är också otroligt subjektivt. Denna text ämnar ligga på en lite högre abstraktionsnivå och fokuserar snarare på programmering som en teamsyssla där kodens tillgänglighet för andra är i fokus. Då program utvecklas i team så kokar kärnan av snygg programmering nämligen enligt mig ner till en simpel fråga ”vem är mottagaren?”. Nästan alla av oss som programmerar jobbar antagligen i team och genom att känna till sina kollegors styrkor och förstå deras arbetssätt kan vi ofta anpassa den kod vi skriver till att fungera väl för den organisation vi arbetar i.

Styrkor:

Att förstå sina kollegors styrkor är en viktig del av att jobba i ett team, beroende på om kollegorna i fråga är nyexade eller har tjugo års erfarenhet varierar antagligen deras bekvämlighet med er kodbas. Speciellt om den innehåller nischade eller äldre teknologier som inte studeras under dagens utbildningar. Därmed blir saker som kodstruktur, standarder och kommentering mycket viktiga för att förenkla möjligheten som du och dina kollegor gemensamt har för att förstå och arbeta i kodbasen.

Standarder:

Att använda en kodstandard är för många självklart och detta är något även jag vill ställa mig bakom. En bra kodstandard som är utarbetad i en organisation kan hjälpa till att skapa ett gemensamt och strukturerat utseende på kodbasen. En kodstandard kan också hjälpa en programmerare med hur de bör bemöta och strukturera lösningar på problem.

Teknologier:

Jag tror att detta är något de flesta utvecklare kan ensa om, det är kul att använda och hitta olika tekniska lösningar på sina problem. Och detta är självklart bra. Dock så tycker jag att det är viktigt att komma ihåg uttrycket ”för mycket av det goda” när man introducerar tekniker i sin kodbas. Att använda mängder av tekniker under utveckling ökar ofta kodens komplexitet och gör den svårare att förstå och följa för de som inte är lika bekväma i de teknikval som tagits. Jag tycker därför det är viktigt att ensa om de tekniker som används och försöka hålla en röd tråd i de teknikval som tas så att återanvändningen är hög och komplexiteten är låg.

Styrkor, standarder och teknik är alla tre områden som kraftigt överlappar varandra men jag tror att alla i någon utsträckning blandas samman till att bli den kodbas en organisation arbetar med. Jag tror också att om dessa tre områden hålls i balans så kommer en mer gemensam och sammanhängande kodbas skapas där alla utvecklare kan fortsätta att utvecklas men också bidra med sina egna styrkor vare sig de är nya eller erfarna.

// Mats Levin, Consultant, Prevas AB

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Relaterade artiklar

  pageRefs: [Produktutveckling, Digitalisering]