language arrow_drop_down
DK NO EN
Blogg: 2022-02-22

4 snabba tips när olyckan inträffar på din arbetsplats

Du står utanför stationen och skall precis köpa morgontidningen när du hör ett öronbedövande mullrande, gnisslande och skrapande ljud som kommer närmare och närmare.

4 snabba tips när olyckan inträffar på din arbetsplats

Plötsligt klyvs väggen ovanför dig och du hinner uppfatta ett gigantiskt lok störta mot dig innan du instinktivt slänger dig åt sidan och med en knapp meter till godo undviker att bli tillplattad av 50 ton järn.

I det fallet att du skulle hamna i en liknande, om än förhoppningsvis inte lika allvarlig, belägenheten att du behöver genomföra en olycksutredning på jobbet kommer här några snabba tips:

 1. Kom ihåg att det primära målet med en olycksutredning är att maximera lärandet.

 2. Fokusera på att förstå hur situationen såg ut; att ni förstår i vilket sammanhang händelsen ägde rum.

 3. Klarställ hur arbetet ifråga vanligtvis sker och inte enbart hur det gick till vid just tidpunkten för olyckan.

 4. Undvik att ställa dig frågor som ”Varför gjorde man inte så här?” och ”Hur kunde man missa det här?” då de minskar lärandet och åtgärder baserat på dessa svar sällan hjälper nästa person som hamnar i en liknande situation.

Ifall du skulle vilja ha mer input om hur man gör olycksutredningar eller om du har behov av stöttning med genomförande utredningar så kan vi erbjuda hjälp. Vi har fördjupade kunskaper om utredningsmetodik och erfarenhet av komplexa olycksutredningar från såväl kärnkrafts- som tillverkningsindustrin och hjälper gärna till så att du och din organisation ökar kapaciteten för att hantera oförutsedda och oönskade händelser i en dynamisk omvärld med begränsade resurser.

// Erik Jansson, e.g MTO-utredare, Prevas AB

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Relaterade artiklar

  pageRefs: [Produktutveckling, Hållbar produktion]