language arrow_drop_down
DK NO EN
Blogg: 2021-05-27

Därför repade sig Chile snabbare än Haiti från jordbävningen 2010

Den 12 februari 2010 kl 16:53 drabbas Haiti av en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. 212 000 döda, över 300 000 skadade och en miljon människor hemlösa. Två veckor senare, den 27:e februari, drabbades Chile av en jordbävning. Den var 501 gånger starkare än jordbävningen på Haiti och uppmätte en magnitud på 8,8 på momentmagnitudskalan. Men bara 525 människor miste livet och 25 saknades. 

Därför repade sig Chile snabbare än Haiti från jordbävningen 2010

Hur var det möjligt att en starkare jordbävning kunde göra mindre skada?

Chile kunde redan efter ett par dagar komma i gång med infrastrukturen igen. De kritiska sakerna som till exempel vägar, mat och elförsörjning var i gång nästa direkt efter skalvet. Ett år efter jordbävningen hade Chile praktiskt taget återhämtat sig helt från katastrofen. Medan Haiti däremot hade stora svårigheter att hitta tillbaka till var de befann sig tidigare.

Vad är det som gör att vissa länder är bättre på att repa sig från den här typen av naturkatastrofer? Handlar det bara om ekonomi eller kan man också hitta andra samband?

Betydelsen av att det är två olika jordbävningar som inträffade på olika sätt är såklart helt avgörande och man ska alltid vara försiktig med att göra den här typen av jämförelser. Till exempel så inträffade jordbävningen i Chile i havet, vilket kan vara en anledning till att den inte orsakade så mycket skada som den som inträffade på Haiti, där epicentrum av jordbävningen inträffade på land. Eftersom jordbävningar till havs genererar mindre markskakningar än jordbävningar på land och så vidare.

Men förutom den geologiska aspekten så finns det en intressant vinkel - nämligen hur bra rustad infrastruktur man har för att tåla en jordbävning.

Chile har sedan många år tillbaka arbetat extremt hårt och satsat stora resurser med att göra all viktig infrastruktur så motståndskraftig mot just jordbävningar och tsunamis. Vilket är något som Haiti inte har gjort. Detta minskade inte bara antalet döda och skadade utan minskade också tiden som samhället låg nere efter jordbävningen.

4 avgörande punkter som påverkade att Chile klarade sig bättre än Haiti jordbävningen 2010

Chile hade ett bra regelverk för naturkatastrofer på plats

Chile har sedan lång tid tillbaka utarbetat ett tydligt regelverk med standarder för hur man ska dimensionera infrastrukturen för naturkatastrofer. Oftast bygger den här typen av nationella regelverk på internationella standarder - som har modifierats för att passa lokalt. Att inte hitta på sitt regelverk från början är något som man kan spara mycket tid på. Man använder sig av vedertagna normer och branschstandarder som är globala.

Chile tänkte på hela kedjan

Att tänka igenom hela kedjan är viktigt. När det gäller elförsörjningen så hade de tänkt på hela vägen från tillverkning på kraftverket till distributionen via ställverk till hemmen som slutkonsumenten bodde i. En kedja är aldrig starkare än den svagaste länken. Viktigt att tänka på så att man inte suboptimerar.

Chile såg till att regelverket efterlevdes

Chile ställde rätt krav på sina leverantörer som de följer upp med kontinuerliga kontroller. Man kan ha hur fina dokument som helst men om ingen jobbar efter dem så spelar det tyvärr ingen roll. Viktigt är att granskningarna utförs av en oberoende tredje part.

Chile hade säkrat sin kompetens under lång tid

En grundläggande hörnsten är att säkra så att man har den rätta kompetensen inom landet. Chile har under lång tid arbetat med att bygga upp den här typen av kompetens, vilket gjorde en enorm skillnad när väl dagen för katastrofen var inne. Det är ganska logiskt. Det man inte satsar på inom landets universitet kommer man heller inte skaffa sig någon djupare förståelse för. För att vara en bra beställare och kravställare måste man har djup förståelse och bred kunskap om ämnet.

4 avgörande punkter när du dimensionerar för extrema väderförhållande

Se checklista här

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Relaterade artiklar

  pageRefs: [Produktutveckling, Hållbar produktion]