language arrow_drop_down
DK NO EN
Blogg: 2022-02-01

Harmonisering av sensordata gör Internet of Things (IoT) enkelt

Under en väldigt lång tid har privat och offentlig sektor diskuterat hur olika system ska kunna på ett effektivt sätt integreras med avseende på sensordata. En ny internationell standard är på väg att tas fram.

Harmonisering av sensordata gör Internet of Things (IoT) enkelt

För att beskriva en hastighet använder ett system till exempel km/h och ett annat system m/s. Dessutom förekommer alla typer av formatering, från serialiserad text (i t.ex. JSON/UTF-8) till numeriska datatyper.

Många känner till det olyckliga missförståndet med marssonden Mars Climate Orbiter 1999 till en kostnad av 125 miljoner US dollar. De flesta av er tänker ”Så dumma skulle vi aldrig vara”, men faktum är att arbetet att hantera denna problematik tar resurser från andra viktiga områden.

En ny internationell standard, med Prevas som sponsor, är under utarbetning för att hantera denna utmaning.

Under våren 2021 skedde en omröstning av en Svensk New Work Item Proposal (JTC1-SC41/196A). Där församlingen godkände utkastet med benämningen JTC1-SC41/196A/NP (format, värde och kodning). Efter 10 månaders samarbete och en spännande väntan var rösträkningen avklarad. Med 91,3 procent av medlemsstaternas samtycke röstades förslaget nu fram.

Nu återstår det spännande arbete med att förädla förslaget och färdigställa den nya standarden. Ett arbete som säkerligen kommer att fortgå de närmaste 4 åren.

Vad är egentligen detta och vad betyder det för oss? Två intressanta frågor som säkerligen flera företag redan nu brottas med.

Arbetsgruppen TK-IoT inom Svensk Elstandard har som uppgift att bevaka och ta fram standarder tillsammans med det internationella standardiseringsorganisationerna ISO och IEC för området Internet of Things (IoT). Gruppen har dessutom syftet att lyfta fram svenska intressen och ideér upp till internationell nivå.

Ordförande för TK-IoT, Östen Frånberg, är ansvarig för förslaget till standardiseringen (ISO/IEC 30178 IoT - Data format, value and coding). Förlaget är tänkt att sänka integrationströsklarna genom att bl.a.:

 1. Göra innehållet i numeriska data hos sensorer och ställdon mer enhetligt (oberoende av domän-, eller datamodellsspecifika källor).

 2. Påbjuda föredragna datatyper som fundamental representation av naturliga storheter.

 3. Förbättra semantisk (innebördsmässig) interoperabilitet mellan olika data- och interaktionsmodeller.

Jesper Rönnholm, Prevas representant i arbetsgruppen, fördjupar sig i kunskapen om ovanstående teknologi. Förutom att vara en erfaren mjukvaruutvecklare är Jesper också engagerad inom harmoniserande gränssnitt. Jespers del av projektet i uppstartsfasen har bland annat handlat om interoperabilitet och översättning av olika format, som exempelvis enheter och semantiska definitioner i IoT-sammanhang (SI-enheter för t.ex. tid, längd, massa, etc. och tillämpningen av det semantiska formatet SDF). Detta för att förenkla integrationen mellan olika system, uppnå en enhetligare kodning av mätvärden i flyttalsformat (singel eller dubbel precision) och unicode för att begränsa de frihetsgrader som ökar oönskad komplexitet i integrationsgränssnitt.

Förslaget till ny standard blev alltså under 2021 accepterat av en stor majoritet. Det som kommer att hända nu är att representanter från Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Italien och Indien kommer att arbeta vidare med förslagen. Arbetet med implementationer och revidering av standarden kommer att fortgå under de närmaste 4 åren, ett arbete som delvis stöttas av Vinnova, övrig tid är en investering från Prevas sida.

Prevas, med Jesper i spetsen, kommer att fortsätta utveckla förslagets idéer till en internationell standard. En viktig del i vårt arbete är också att bistå våra kunder med långsiktig innovation och bygga kompetens inom modern IoT.

Ni som är en organisation som har frågeställningar kring harmoniserade gränssnitt är varmt välkomna att diskutera med Prevas.

//Jens Barkvall, Manager Internet of Things, Prevas AB

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Relaterade artiklar

  pageRefs: [Produktutveckling, Digitalisering]