language arrow_drop_down
DK NO EN
Blogg: 2020-02-26

En IoT fabrik på fyra hjul

Hur utstrålar vi Hello Possibility? En intressant fråga som ställdes inför planeringsarbetet för campusmässan 2020 på Örebro universitet. Svaret blev att skapa en möjlighet för studenter/kunder att se den mångsidighet och kreativitet som Prevas erbjuder.

En IoT fabrik på fyra hjul

Och det med hjälp av interaktiva simuleringar och visualiseringar där olika tekniker samverkar för att nå ett gemensamt resultat.

En IoT fabrik på fyra hjul

Figur 1, Prevas monter campusmässan

Operatörsstation
Simuleringsverktyget Factory I/O användes för att illustrera en fabriksmiljö där studenter/kunder interaktivt kunde styra ingående delar i fabriken. All logik styrs med hjälp av Siemens PLC, Siemens HMI samt en trycknappslåda.

En IoT fabrik på fyra hjul

Figur 2, Översikt infrastruktur operatörsstation

Hantering av meddelanden mellan dashboard och PLC är gjord med hjälp av en lokal MQTT Broker som förmedlar meddelanden mellan PLC och Node-Red. Node-Red skickar sedan vidare informationen till en React App som blir användarinterfacet för dashboarden. Alla instanserna kördes som Docker containers.

En IoT fabrik på fyra hjul

Figur 3, Exempel på Dashboarden

Dashboardens uppbyggnad

 • Mode (visar vilket körsätt som är aktivt i PLC)
 • Sequence (visar det aktiva sekvenssteget)
 • Today (antal producerade lådor idag samt respektive storlek)
 • Total (antal producerade lådor över tid samt respektive storlek)

Reaktionsspel i VR
Spelaren hoppar in i en VR miljö där uppgiften är att på kortast möjliga tid lyckas plocka 20 st svävande bollar som genereras i spelarens omgivning.

Spelet är byggt i Robotstudio och omgivningen består av fyra dansande robotar som håller varsin Prevas logga. För varje träff tänds en grön lampa.

En IoT fabrik på fyra hjul

Figur 5, Översikt infrastruktur Reaktionsspel

Spelaren registrerar sina uppgifter i en Ipad som med hjälp av Node-Red skickar en begäran att läsa tidsvariabeln i robotens REST API. Node-Red skickar informationen till en SQLite databas som även skickar vidare informationen till en React App som blir användarinterfacet för Scoreboarden. Resultattavlan visar därefter informationen om placeringen i realtid.

När dagen är slut koras en vinnare. 😊
Kontaktinformationen registrerad i databasen används för att komma i kontakt med pristagaren. Efter upprättad kontakt med pristagaren, raderas all information i databasen.

//Azer Suman, Automation Engineer/Developer, Prevas AB

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Relaterade artiklar

  pageRefs: [Digitalisering, Experiments and experience]