language arrow_drop_down
DK NO EN
Blogg: 2021-05-04

Tar pulsen på energibranschen, Vattenfall Eldistribution

I en serie samtal tar Prevas pulsen på energibranschen, en bransch som står inför ständiga förändringar och stora utmaningar. Denna gång har vi fått äran att samtala med Saira Alladin, enhetschef för nätdrift & underhåll på Vattenfall Eldistribution.

Tar pulsen på energibranschen, Vattenfall Eldistribution

Saira ansvarar för enheten nätdrift och underhåll som besår av fem avdelningar och cirka 220 medarbetare etablerade i orterna Trollhättan, Solna och Luleå på Vattenfall Eldistribution. År 2018 utsågs hon till ”Årets kraftkvinna” och år 2019 till ”Årets kvinnliga förebild”. Med ett brinnande intresse för elkraft, hållbarhetsutveckling och jämställdhet valde Saira, efter många år inom konsultbranschen på ett av Sveriges största konsultbolag Sweco, att ta sig an nya utmaningar.

- Som uppvuxen i Trollhättan har Vattenfall alltid känts som en potentiell och attraktiv arbetsgivare. Dessutom triggas jag av ständig utveckling. På Sweco var jag ansvarig för 18 kontor och 160 medarbetare i Sverige och Indien samtidigt som jag ledde utlandsgruppen där vi hade i uppdrag att främst i Afrika öka elektrifieringsgraden i byar och städer. När jag erbjöds tjänsten på Vattenfall Eldistribution kände jag att det var helt rätt utmaning och samtidigt ville jag komma hem och ”landa närmare familjen” efter flera års intensivt resande både inom Sverige och utomlands, säger Saira.

Saira Alldin, enhetschef för nätdrift & underhåll på Vattenfall Eldistribution

Energibranschen har många spännande utmaningar just nu. Vattenfall strävar efter att bli ledande i energiomställningen och just nu står elnätet och själva överföringen i centrum.

För att gå mot ett fossilfritt Sverige spelar elektrifieringen av transportsektorn och industrin en avgörande roll och där har vi som ledande elnätsföretag ett stort ansvar att möjliggöra detta.

Stålindustrin till exempel i norra Sverige och deras satsning på fossilfri stålproduktion visar hur Sverige kan minska sina utsläpp rejält som kan ge globala avtryck. Detta kräver att elnätet byggs ut för att möjliggöra en anslutning och att vi har en god leveranskvalitet av el.

Vi ser även allt fler nya elintensiva industrier som datahallar och batterifabriker som vill etablera sig i Sverige och kräver en effekt i storleksordning en förbrukning av en mellanstor stad i Sverige.

Byggnation av förnybar elproduktion som vindkraft och solpaneler är ett annat exempel som ökar drastiskt vilket behöver anslutas till elnätet.

Utbyggnadsbehovet är omfattande. Trots att en del av behovet kan lösas med ökad flexibilitet i användning och produktion behöver både stamnätet och regionnätet byggas ut.

Samtidigt är det befintliga nätet föråldrat och lider av kapacitetsbrist på flera olika områden. Vi hinner inte bygga ut i den takt som skulle behövas. Det är brist på resurser och kompetens. Det krävs också en ändring i regleringen och politiken, bland annat för att nå snabbare tillståndsprocesser.

En annan viktig aspekt tänker Saira, som är driftansvarig, är driftsäkerheten och att alltid ha ett tillgängligt nät. Vi går mot ett elektrifierat samhälle där omfattande avbrott kan leda till stora konsekvenser. Framtida kraftsystemet kommer att bestå av mer oförutsägbar produktion och konsumtion vilket leder till b la höga spänningar, reaktiv effekt, spänningsdippar, nätförluster mm. Det är inte alltid lätt att införa nya innovationer i kraftsystemet utan att rubba på det befintliga vilket gör att utvecklingen tar tid. Det är mycket lättare att bygga helt nytt från början.

Digitalisering, automatisering, tekniska lösningar och effektivisering

Digitalisering och automatisering är en självklarhet när det kommer till att kunna utföra arbete mer effektivt och att den utvecklingen har pågått länge i vårt samhälle. Människor och marknaden har ständigt gjort digitala språng för att positionera sig i framkant. Fordonsindustrin har till exempel under väldigt lång tid effektiviserat sina arbetssätt och processer för att förbli konkurrenskraftiga. Det är först nu det tar ordentlig fart inom energibranschen – enligt Saira.

- Inom Vattenfall Eldistribution försöker vi ta vara på den teknik och systemlösningar som finns kring digitalisering. Samtidigt behöver vi förhålla oss till den nya säkerhetsskyddslagen vilket gör att vi inte kan utnyttja all den teknik och systemlösningar som finns ute i marknaden utan behöver utveckla mycket själva.

Exempel på satsningar som Vattenfall Eldistribution genomför just nu inom digitalisering är bland annat forskningsprojektet Sthlmflex och EU-projektet Coordinet. Det är handelsplatser för flexibilitetslösningar för att lösa kapacitetsbristen både på kort- och lång sikt i Stockholmsregionen och Uppsala. Fler platser är på väg att öppnas. Både elanvändare och elproducenter kan delta och lämna bud på flexibilitet. För elanvändare handlar det om att avstå eller minska sin förbrukning och för elproducenter gäller det att starta sin elproduktion.

Annat exempel är utveckling av system som effektiviserar nätutveckling och underlättar projektoptimering genom att prioritera våra kommande investeringar.

Självläkande nät är ett tredje exempel där systemet hittar andra omkopplingsmöjligheter per automatik vid fel i nätet utan att en driftoperatör behöver koppla om.

Framgångsfaktorer och förebilder

Sairas egna tankar kring att nå framgång är att alltid vara nyfiken och att lyfta blicken från den egna uppgiften till att se helheten och vad som händer runt omkring. Är man nyfiken så blir man engagerad och är man engagerad så tar man ansvar. Ansvarstagande leder till goda resultat och resultat motiverar en till att utvecklas. Och det viktigaste av allt är att ha kul på vägen.

På frågan vilka kvinnliga ledare Saira inspireras av så nämner hon två namn. Hennes nuvarande chef Annika Viklund som är VD för Vattenfall Eldistribution och Åsa Bergman, VD för Sweco-koncernen. Dessa kvinnor är starka förebilder som betytt mycket för Sairas karriär.

Så avslutas ett otroligt spännande och intressant samtal mellan Saira Alladin och Amrish Kubavat på Prevas. Vi önskar Vattenfall Eldistribution all lycka i deras framtida projekt då vi delar deras engagemang för den utveckling som leder till ökat hållbarhetsfokus och teknikutveckling!

Vill ni inom ert bolag diskutera digitalisering, fältservice eller mobilitet med oss så kontakta Amrish Kubavat, affärs- och verksamhetsutvecklare på Prevas. Vi delar gärna våra erfarenheter och tankar inom området och hjälper till i er fortsatta resa. Prevas har både intern kompetens och samarbetar med IFS (FSM) som partner inom området.

Tidigare samtal med energibranschen, samtal med Göteborg Energi.

Kontakta oss för att diskutera era specifika behov och utmaningar.
Amrish Kubavat
Affärsutvecklare med ansvar för fältservice (FSM) på Prevas
Tel: +46 (0)721 71 76 82, E-mail

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Relaterade artiklar

  pageRefs: [Hållbar produktion, Digitalisering]