language arrow_drop_down
DK NO EN
Blogg: 2019-12-11

Digitalisering och automation - på rätt sätt

Att utvecklingen går snabbt framåt inom automation och digitalisering har nog knappast gått någon förbi. Utvecklingen av kollaborativa robotar, 3D-printing, AI, uppkopplade maskiner och smarta stödsystem ger möjlighet att effektivisera processer på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.

Satsningarna inom området från samhällets sida har också tagit fart, inte minst genom robotlyftet* som syftar till att främja automatisering och robotisering inom små och medelstora företag i industrin. Att dra nytta av denna utveckling är viktigt, för att inte säga nödvändigt, om konkurrenskraften skall kunna bibehållas och stärkas.

För de flesta tillverkande företag har digitalisering inget värde i sig själv, utan syftet är att underlätta och effektivisera kärnverksamheten. Genom att använda befintliga data på smartare och mer strukturerade sätt blir det lättare att se vad som händer, när det händer och hur det är möjligt att antingen förhindra vissa beteenden eller förstärka andra. Strukturerade data kan även användas för att visa på investeringsbehov, planera personalen mer effektivt eller simulera alternativa strategier. Digitalisering på rätt sätt gör dig helt enkelt smartare och mer responsiv.

Det viktigaste är att ta fram en strategi för digitalisering som stödjer er övergripande strategi framåt. Och svara på frågor som; Hur kan digitaliseringen stärka den?

Hur arbetar man fram en strategi kring ett område där ens egen kunskap än så länge kanske är begränsad? Ett bra sätt är att söka nya partnerskap. När det gäller digitalisering finns det ingen anledning att vara protektionistisk. Ska man göra allt själv och på sitt eget sätt är risken snarare att man hamnar efter. Alliera dig istället med kunder, konkurrenter och leverantörer för att utbyta tankar, kunskap och erfarenheter.

* Robotlyftet: Regeringen har gett i uppdrag till Tillväxtverket att utveckla ett program för att främja automation och robotisering inom små och medelstora industriföretag. Syftet med uppdraget är att stödja små och medelstora företag i Sverige att öka automationen av sin produktion samt därigenom utveckla sitt produktionssystem och på sikt sin konkurrenskraft.

//Philip Holst, Business Unit Manager, Prevas AB

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Relaterade artiklar

  pageRefs: [Digitalisering, Hållbar produktion]