language arrow_drop_down
DK NO EN

Vi bidrar med kunskap och erfarenhet till din organisation genom att stärka ditt team eller genom att tillföra specifik expertis som behövs i ett visst projekt.

Ett behov att stärka ett team i ett projekt eller att lägga till expertis inom ett nytt område är vanliga skäl till att ta in en konsult. Våra konsulter kan hjälpa dig med alla uppgifter relaterade till testning, validering och mätningar.

Vi vill hjälpa dig att nå dina mål genom att erbjuda konsulter som är engagerade och som kommer att bidra med det där lilla extra till din organisation.

Fördelar med våra konsulttjänster och expertis

 • Kvalitetssäkring
  Kompetens inom kvalitetssäkring och testning kommer att resultera i bättre produkter. Potentiella fel kommer att hittas tidigare, vilket gör det lättare att få dem åtgärdade i tid.
 • Kostnadseffektivt
  Automatiserade tester sparar mycket tid jämfört med manuella tester. Att se till att rätt tester utförs, vid rätt tidpunkt, sparar både tid och resurser.
 • Innovation
  Pålitliga data är en hörnsten i innovation. En test- och mätspecialist kommer att säkerställa detta, så att du kan fokusera på din innovation.

Våra tjänster

Våra erfarna konsulter guidar dig smidigt genom hela processen och se till att du får det du önskar. Kontakta oss så berättar vi mer!

Testsystemarkitekter - designar din testautomation

En testsystemarkitekt är en erfaren mjukvaruutvecklare specialiserad på att designa automatiserade testsystem. Testsystemarkitekter har specifik erfarenhet av testsystem för hårdvara, inklusive instrument, sensorer och styrenheter.

Om man bygger ett hus utan en arkitekt kan du få alla funktioner, men chansen är att garderoben hamnar i vardagsrummet och av någon anledning blockeras dörren till källaren av tvättmaskinen. Testsystemarkitektens roll är att se till att alla delar av ert system integrerar snyggt, så att kollegor enkelt kan göra uppdateringar och lägga till funktioner, samt att skapa ett system som inte faller i bitar när kraven ändras.

Om testautomatisering är något nytt för er eller om ni har ett ökande testbehov, oroa er inte! En testsystemarkitekt hjälper er att utveckla det ni behöver och guidar er genom processen. Att lägga ansvaret för er testutveckling i händerna på erfarna testarkitekter kommer resultera i en smidig och avslappnad utvecklingsprocess av er testkapacitet.

En testsystemarkitekt kan

 • Designa ett ramverk
 • Sätta upp en lämplig verktygskedja
 • Leda ett team av testutvecklare
 • Develop in LabVIEW or Python

Vad vi gör

Vi erbjuder mjukvaruarkitekter specialiserade på att designa hårdvaru-testsystem. Vi har många års erfarenhet av att utveckla testriggar och automatiska testsystem för en mängd olika branscher och applikationer.

Användning av bästa praxis för versionshantering, enhetstestning och erkända principer för mjukvaruutveckling säkerställer en robust kod. Ett modulärt tillvägagångssätt, så som en objektorienterad arkitektur, möjliggör återanvändning av kod och förenklar underhåll.

Kunder som anlitat våra testsystemarkitekter

Ericsson, Domino, Koenigsegg, Baxter

Boka ett möte med oss!

Mätspecialister - erfarenhet från forskning inom mätteknik

Det finns ett brett utbud av sensorer och instrument på marknaden som ger dig möjligheter att kunna göra många olika saker. Men det här stora urvalet kan det ibland vara svårt att navigera sig fram till rätt lösning. En mätspecialist kan hjälpa dig att reda ut vad som ska mätas och hur man gör det på bästa sätt.

Våra ingenjörer och doktorer har en unik kombination av kunskap och erfarenhet inom mätteknik. De navigerar enkelt noggrannheter, upplösningar och alla andra specifikationer för mätare, enheter och annan utrustning. De hjälper dig att välja sensorer eller att välja instrument för att testa din produkt.

Mätexempel

 • Mekaniska
 • Temperatur och tryck
 • Flöde och konduktivitet
 • Elektronik och radiokommunikation
 • Optik och laserteknik
 • Kärnfysik
 • Akustik

Vad vi gör

Våra mätspecialister arbetar inom två områden; produktutveckling och testning. När våra kunder utvecklar produkter hjälper vi dem att välja de bästa komponenterna, förstå sina krav och utföra praktisk utvärdering.

När det gäller att testa komplexa produkter finns det mycket att ta hänsyn till. Våra konsulter har utvecklat mätmetoder för verifiering och validering inom FoU samt för kvalitetssäkring i produktionen. Ofta integrerar vi instrument som redan finns på marknaden, men om det finns ett behov av ett anpassade instrument så hjälper vi er med detta också. Vi utvecklar nya mätkoncept och systemlösningar som består av sensorer, kundanpassad elektronik och programvara.

Våra konsulter är experter på databehandling och kan enkelt hantera mycket höga insamlingshastigheter, eftersom de har kunskap om elektriska störningar, datainhämtning och datalagring.

Kunder som anlitat våra mätspecialister

Agellis, SKB, Ecophon Saint-Gobain, Tetra Pak

Boka ett möte med oss!

LabVIEW-experter - certifierade utvecklare och arkitekter

En LabVIEW-expert är en kunnig programmerare och mjukvaruarkitekt i ett. Dessa kombinerade kunskaper ger en framtidssäkrad kod.

LabVIEW är ett programmeringsspråk som främst används för test- och mätsystem. Därför finns det många LabVIEW-verktyg för just detta. Genom att känna till alla dessa kan en expert välja den bästa lösningen för varje applikation.

Det är enkelt att komma i gång med LabVIEW, men det kan snabbt bli komplicerat, speciellt när kraven ökar och applikationerna växer. Då kan DVels LabVIEW-experter hjälpa dig. Exempel är att strukturera din kod och kombinera den med andra verktyg. Allt för att bättre passa dina behov.

En LabVIEW expert hjälper dig med

 • Real-Time Module
 • FPGA Module
 • Vision Development Module
 • Alla andra LabVIEW-moduler och verktyg
 • TestStand
 • VeriStand
 • Integration med Python

Vad vi gör
Vi erbjuder arkitekter och utvecklare med många års erfarenhet av LabVIEW. En konsult från oss hjälper dig att navigera genom val av hårdvara och mjukvara och implementerar efter dina behov. Vi designar ramverk och implementerar anpassade system som kombinerar mätningar med den funktionalitet som du letar efter.

Vi LabVIEW-experter bygger system som är

 • Robusta
 • Skalbara
 • Enkla att underhålla
 • Lätta att använda

Våra LabVIEW certifikat

 • Certified LabVIEW Developer
 • Certified LabVIEW Architect
 • Certified TestStand Developer

NI Alliance Partner

Eftersom NI:s mjukvara och hårdvara är anpassad för test och mätsystem, har vi lång erfarenhet av deras produkter. Därför var det naturligt för oss att bli en Allianspartner med NI redan från vår start 2013 (som DVel och nu Prevas).

NI Alliance Partner

Kunder som anlitat våra LabVIEW experter

Ericsson, Scania, Saab

Boka möte med oss!

Testingenjörer för hårdvara - hårdvara och mjukvara i kombination

Denna typ av ingenjör har kunskap inom både hårdvara och mjukvara. Testingenjörer har ofta en gedigen bakgrund inom fysik, elektronik och mekanik. Denna kunskap, kombinerad med erfarenhet av både testmetodik och programmering, och även lite kreativitet, gör det möjligt för dem att designa och implementera alla typer av tester som behövs för din produkt.

En testingenjör för hårdvara kan

 • Designa tester
 • Automatisera tester
 • Integrera instrument och sensorer

Vad vi gör

Våra testingenjörer är specialiserade i att utveckla automatiserade tester såväl som drivrutiner och kommunikationsprotokoll. Vi har många års erfarenhet av att utveckla testriggar och automatiska testsystem för en mängd olika branscher och applikationer.

Vi använder bästa praxis i alla aspekter av hårdvarutestning, från att samla in data, välja plattformar och instrument, till att analysera data och ta tillbaka det till utvecklingsteamet. Vi hjälper dig under hela processen och ser till att slutprodukten uppfyller dina krav.

Kunder som anlitat våra testingejörer inom hårdvara

Sigma Connectivity, MAX IV, AXIS Communications, Scania

Boka möte med oss!

Validation Lead - leder kvalitetsförbättringar

Validation leads eller valideringsledare fungerar som länken mellan systemingenjörerna och testteamet. Genom att hantera krav, testplaner och verktyg ser de till att alla kvalitetsaspekter uppfylls för din produktutveckling eller produktion.

Eftersom det finns många fördelar med att ta ett helhetsgrepp om verifiering och validering så är det naturligt för valideringsledare att fungera som testledare för aspekter som inkluderar hårdvara. Trots att verifiering och validering har olika syften, leder en samsyn av båda till ökad kostnadseffektivitet.

En valideringsledare hjälper dig att

 • Klara kraven
 • Öka testtäckningen
 • Kombinera testmetoder för bästa resultat
 • Implementera testdriven utveckling
 • Sprida budskapet om fördelarna med testning

Vad vi gör

Vi erbjuder valideringsledare till företag som utvecklar allt från komponenter till komplexa produkter eller maskiner. Vi har valideringsledare för både FoU och produktion som kan hjälpa er organisation att klättra uppför stegen mot en bra kvalitetssäkring oavsett vilken nivå ni befinner er på idag.

Kunder som anlitat oss som valideringsledare

Domino, Koenigsegg, Vattenfall, veoneer

Boka möte med oss!

Data Scientists - möjligheter för innovation inom mät- och styrsystem

En data scientist är en mjukvaruutvecklare specialiserad på AI och ”big data”. De sätter upp system för att förutsäga framtida resultat, klassificera okända indata eller besluta om nästa steg med hjälp av maskininlärning eller statistik. För att lyckas med detta måste en Data Scientist ofta analysera komplexa och stora datamängder. Dessa färdigheter innebär att kunna konfigurera strukturen på mjukvaran i kombination med att implementera och träna algoritmer.

Våra data scientists analyserar data från sensorer och andra instrument i mätsystem eller styrsystem. Några exempel på applikationsområden är bildanalys i mätsystem och förutsägelse av händelser och larm på processtyrsystem. Antalet applikationsområden är något som ökar konstant!

Machine Learning exempel

 • Bildanalys
 • Dataanalys
 • Händelseprediktering
 • Prediktivt underhåll
 • Starta datainsamling

Vad vi gör

Data Science är ett växande område som är i konstant utveckling. Vi är noggranna med att hänga med i utvecklingen så att vi kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Att förutsäga händelser i styrsystem såväl som kvalitetssäkring i Machine Visions-system är bara en början och vi kan hjälpa dig med mer än så. Tack vare vår expertis inom generering av tillförlitliga data kan vi hjälpa dig inom alla områden som är relaterade till verklig fysiska data.

Vi är flexibla och kan arbeta med dig som en del av din organisation eller genom ett projektuppdrag. Kontakta oss för ett samtal så kan vi diskutera hur vi kan bidra till din innovation.

Kunder som anlitat oss inom Data Scientist

EUROPEAN SPALLATION SOURCE, SKB

Boka möte med oss!

Kontakta oss

Linus Amoli

CSO Test and Measurement, Region South, Prevas AB

Tel +46 735 37 05 91

E-post

Kontakta oss

Mattias Carlsson

Mälardalen Compliance Management

Tel +46 790 665 146

E-post

Kontakta oss

Sara Ådahl Aggebäck

Business Region Manager, East

Tel +46 70 200 73 58

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Force Technology

  Får avancerad industriell skanning att fungera.

 • Hövding

  Framtidens cykelhjälm

 • European Southern Observatory

  Världens största teleskop  

 • OHB Sweden

  Specialistkunskap är helt avgörande för OHB Sweden 

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Innovation on demand

Följ oss i sociala medier!