language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

OHB Sweden

Specialistkunskap är helt avgörande för OHB Sweden 

OHB Sweden AB utvecklar, bygger, testar och driver satelliter för olika typer av rymduppdrag inom kommunikation, observationer av Jorden och rymdforskning. OHB är med hela vägen från uppdragsanalyser och undersökningar till verksamhet med satelliter i omloppsbana och interplanetära uppdrag.

Uppdrag: EMC-expertis

ANALYS, TEST OCH KUNSKAP AVGÖRANDE FAKTORER
På OHB:s svenska huvudkontor arbetar cirka 65 personer, av dessa 50 högkvalificerade ingenjörer. Företaget var tidigare en del av SSC (Rymdbolaget) men ingår nu i den tyska OHB AG-koncernen.

– Utvecklingsperioden av ett svenskt OHB-projekt är i genomsnitt tre år. Det är stora, långa och kostsamma projekt där misstag är dyra och som i värsta fall kan leda till att vi förlorar hela satelliten under sitt uppdrag. Därför är analys och tester så viktiga, berättar Christine Mailhes, som har samarbetat med Thomas Bergkvist under flera år.

– Thomas är Prevas specialist inom elektromagnetisk kompabilitet (EMC) och har en djup kunskap inom såväl teknik som regelverk. Thomas har av OHB givits en nyckelroll som oberoende teknisk expert med främsta uppdrag att ifrågasätta och ge råd i framtagandet av kravspecifikationer och sedan att bedöma att kravspecifikationerna följs, säger Christine Mailhes.

– Thomas hjälper till vid många olika milstolpar under projektets gång. Han har en mycket specifik erfarenhet och kunskap om rymdregulativa krav och kan de explicita krav på EMC som finns t.ex. i relation till längden på olika uppdrag. Inom telekommunikation måste en rymdfarkost kunna hållas i sin omloppsbana i 15 år. För jordobservation är kravet 10-11 år.

EMC är centralt vid all typ av produktutveckling och krav detaljregleras i ett stort antal standarder; därav många i EU-direktiv. Det är oerhört viktigt att möta kraven i direktiven.

EN VIKTIG HJÄLPANDE HAND
Som upphandlingsansvarig arbetar Christine Mailhes bland annat med att ta fram specifikationer för vilken utrustning som behövs till farkosten.

– Thomas specialistkunskaper behövs under hela projektets gång och ofta är han med på möten med de enskilda leverantörerna. Han är med för att bestämma om nya tester behövs eller var det krävs förtydliganden. På så sätt bidrar han i högsta grad till att förbättra kravspecifikationerna.

– Vi köper mycket kringutrustning och det finns väldigt specifika krav för varje enskilt ingående material varför specialistkunskap är helt avgörande. Det kommer ständigt nya regler och krav. Thomas granskar om utrustningen uppfyller kraven i ett projekt och kan testas om prestandan möter kraven. Han förstår och kan läsa alla kravspecifikationer och förslagen från leverantörer samt kontrollera prestanda på inköpt utrustning. Det är också en stor hjälp att Thomas kan avgöra om vi har att göra med ett stort problem eller ett mindre. Han kan medverka i att bedöma offerter från en leverantör, vara en sparringpartner i diskussioner och bidra i argumentation. Den typen av partnerskap är ett ovärderligt stöd, avslutar Christine Mailhes.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Stefan Norrwing, e-mail

OHB Sweden

Relaterade case

 • Emerson

  Uppdaterad I/O-box framtidssäkrar Emersons tankradarsystem

 • Aktör inom Telekom

  Prevas skapar förbättrad kundupplevelse genom effektiv produktdatahantering

 • Nipro Medical Europe

  Prevas expertis inom UX/UI hjäper Nipro att välja nytt designkoncept

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation