language arrow_drop_down
DK NO EN

Hållbar produktion

Hållbar produktion innebär många olika saker, men för vår del är det ganska enkelt. Vi behöver skapa en hållbar värld och vill göra det tillsammans med dig. En hållbar produktion med nya eller förbättrade lösningar och tjänster skapar positiva effekter för människor, samhälle och miljö.

Gemensamt för alla företag och branscher är att vi måste bli bättre. Alla måste agera och för att lyckas med hållbar produktion behöver man involvera alla delar av en verksamhet. Detta för att bland annat uppnå minskad miljö- och klimatpåverkan, resurseffektivitet och goda arbetsförhållanden, men också anpassade affärsmodeller.

Vi bidrar med teknologi, metoder och arbetssätt. Vi har under lång tid varit ute på fältet och arbetat med industrins utmaningar. Då blir det också lättare att se möjligheter och vara en central del av er affärs- och verksamhetsutveckling.

Exempel på områden som Prevas verkar inom är maskininvesteringar, automation, produktions- och flödesoptimering, industrialisering, arbetsmiljö, kvalitet, underhåll och logistik.

Ett konkret exempel bland flera är innovativa lösningar för proaktivt och prediktivt underhåll. Faktabaserade beslut ökar möjligheterna att uppfylla hållbarhetsmål och använda resurser som material, energi, människor och miljö på ett klokt sätt. Vi är också med och utvecklar lösningar för ökad flexibilitet i tillverkningen, både när det gäller automation, volymer och produktmix, något som efterfrågas alltmer.

Läs mer om våra erbjudanden.

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Innovation on demand

Följ oss i sociala medier!