language arrow_drop_down
DK NO EN

Digitalisering

Vill du dra större nytta av de möjligheter som digitalisering skapar? Det kan handla om att hitta nya konkurrensfördelar, vara en attraktiv arbetsgivare, skapa nya eller utveckla befintliga produkter och tjänster, uppnå en hållbar omställning eller effektivisera en industri. Eller något helt annat.

Digitalisering har öppnat upp nya möjligheter i samhället. Ibland kan det handla om utveckling av befintlig verksamhet eller produkt eller att uppfinna helt nya innovationer med hjälp av nya tekniska lösningar.

Digital teknik kan användas strategiskt för att bidra till att nå många globala mål i Agenda 2030. Värden man hittar är exempelvis nya innovativa produkter med ökad funktionalitet och förbättrad kundupplevelse samt nya hållbara systemlösningar för effektivare produktion och service. Men även optimering av processer, minskad energiåtgång, ökad grad av automation, bättre utnyttjande av resurser och information om konsekvenser av olika val.

Ofta står våra kunder inför både stora och kluriga utmaningar som kräver erfarenhet och uppfinningsrikedom för att lösas. Och det är oftast här vi kommer in i bilden. Sedan 1985 har vi sett utmaningar och hittat möjligheter i branscher där det ställs höga krav.

Läs mer om våra erbjudanden.

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Aktör inom Telekom

  Prevas skapar förbättrad kundupplevelse genom effektiv produktdatahantering

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Innovation on demand

Följ oss i sociala medier!