language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Hövding

Framtidens cykelhjälm

Idén om en airbag för cyklister utforskades i ett examensarbete vid Lunds universitet. Nu drivs utvecklingsarbetet av företaget Hövding med stöd av Prevas. Cykelhjälmen har nått marknaden och oberoende tester visar på en enastående skyddsförmåga.

– Målet var att skapa ett osynligt skydd för cyklister, en produkt som passade in i klädseln och som förhoppningsvis kunde uppnå samma prestanda som en cykelhjälm. Resultatet av vårt utvecklingsarbete är en fantastisk innovation som erbjuder betydligt bättre skydd än en vanlig hjälm, säger Heino Wendelrup, utvecklingschef på Hövding.

Cykelhjälmen från Hövding ser ut som en lös krage och fungerar på ungefär samma sätt som ett airbagsystem för personbilar. Systemet består av sensorer – accelerometrar och gyron – som hela tiden mäter cyklistens rörelser. En algoritm som är ”upplärd” med data från riktiga kollisioner och arrangerade olyckor tolkar informationen från sensorerna och fattar beslut 200 gånger per sekund: Lösa ut eller inte lösa ut. 

– Vid en kollision eller ett fall löser Hövding ut på 0,1 sekund och bildar ett stort skydd som närmast liknar en luftfylld integralhjälm. Nacken fixeras och cyklistens huvud skyddas, förklarar Heino.  

Upp till åtta gånger bättre skydd

Ett test utfört av försäkringsbolaget Folksam visar att Hövding har tre gånger bättre stötupptagningsförmåga än den bästa ”vanliga” cykelhjälmen. Det amerikanska universitetet Stanford presenterade nyligen en studie som tydligare fokuserar på medicinska effekter, det vill säga vilket skydd olika hjälmar ger mot huvudskador. Studien visar att Hövding ger upp till åtta gånger bättre skydd mot hjärnskakningar än konventionella cykelhjälmar.

– Skyddsfaktorn kan illustreras genom ett exempel där en cyklist färdas i 25 kilometer per timme. Vid en kollision är risken för en allvarlig huvudskada 90 procent om cyklisten använder en vanlig cykelhjälm. Med Hövding sjunker risken till endast 2 procent, säger Heino.

Hövding bromsar även rotation i fallet eftersom det större fysiska skyddet tar upp krafter i alla riktningar. Mindre rotation innebär lindrigare skador men denna aspekt inkluderas ännu inte i oberoende tester av cykelhjälmar.

Ett viktigt projekt för Prevas

År 2012 anlitades Prevas för att stödja utvecklingen av Hövding. Tre erfarna ingenjörer inom elektronik, testsystem och mekanik har varit engagerade i arbetet. Från Prevas sida har uppdraget koordinerats av regionchef Patrick Buschow.

– Det är mycket stimulerande att få vara med och stötta vår kund på den här resan. Såväl själva produkten som den affärsmässiga kopplingen är intressant för oss och vi gör allt vi kan för att deras verksamhet ska bli så lönsam och framgångsrik som möjligt, säger Patrick.

Tekniken i Hövding är baserad på standardkomponenter som till exempel förekommer i smarta telefoner och tv-spelskontroller. Prevas uppdrag är att förbättra systemet, bland annat genom att optimera kretskortet och mjukvaran. Nya funktioner ska adderas –  samtidigt som produkten ska bli lättare, smidigare, stabilare, mer användarvänlig och mindre komplicerad att tillverka.

– För oss har projektet varit lite annorlunda eftersom vi oftast är engagerade i utvecklingsprojekt inom industrin. Som en spännande innovation för konsumentmarknaden sticker Hövding verkligen ut bland våra referenser. Arbetet har varit lärorikt och samarbetet med kunden har fungerat jättebra genom hela projektet, säger Patrick.

– Vi har valt Prevas som leverantör för att de har stor erfarenhet av produktutveckling och multidisciplinärt samarbete. De har visat stor förståelse för våra förutsättningar som ett mindre utvecklingsbolag och de är bekväma med att jobba i en innovativ miljö där det kanske inte alltid erbjuds fasta ramar. Vi värdesätter Prevas kompetens och jobbar tillsammans med dem som en aktiv partner, kommenterar Heino.  

Ökad kännedom en nyckel

Än så länge är det relativt få som känner till Hövding, framförallt utanför den svenska marknaden. Att öka kännedomen om produkten och säkerhetsaspekterna – bland såväl konsumenter som i återförsäljarledet – är därför en viktig utmaning för den fortsatta utvecklingen av verksamheten.

– Vi har skapat en mycket bra produkt som vi också fortsätter att förbättra, till exempel genom att göra den mer bekväm och användarvänlig. När vi får tillfälle att visa upp konceptet, och dessutom kan peka på fantastiska resultat i oberoende tester, så upplever vi att det finns ett stort intresse, sammanfattar Heino.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Roland Ferngård, Regional Manager, e-mail

Framtidens cykelhjälm, innovativ produktutveckling
Framtidens cykelhjälm, innovativ produktutveckling

Relaterade case

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation

 • BellPal

  Smart klocka för falldetektering

 • JABII

  JABII gör kampsport roligt och smärtfritt

 • Global leverantör inom farm management

  Lönsammare mjölkproduktion