language arrow_drop_down
DK NO EN

Energi och elkraft

Vi på Prevas vill ändra förutsättningarna för hur energi och elkraft produceras och konsumeras. Vi vill säkerställa tillgången till energi för alla – utan att det sker på bekostnad av vår natur och miljö.

Norden står inför en gigantisk ingenjörsmässig förändring. Sol- och vindkraft ökar snabbt. Elfordon kommer på bred front och med dem en omfattande laddningsinfrastruktur. Som strategisk kompetenspartner till energi och elkraftbranschen står Prevas mitt i centrum när framtidens hållbara energisystem utvecklas.

Tillsammans med våra kunder hittar vi nya vägar för att minska energianvändningen inom produktion och processer, ställa om till smarta elnät (smart grid), producera miljövänlig energi och stödja övergången från fossila bränslen till elektrifiering. Vi identifierar energitjuvar, designar kraftöverföring för ett snabbt ökande elbehov och driver utvecklingen av effektivare elfordon.

Vi kan hjälpa till med kompetensförsörjning inom stora energi- och elkraftprojekt (totalentreprenader) både på beställar- och leverantörssidan, allt ifrån hjälp med projektledning till alla typer av teknik- och konstruktionsroller både på kontoret och ute på anläggningar.

Inom Prevas finns den samlade kunskapen och erfarenheten för att leverera specifika produkter och lösningar, men även för att sätta dem i ett större sammanhang. Vi ser alltid till en produkts miljöpåverkan från idé till avveckling och identifierar de punkter i livscykeln som har störst påverkan på miljön. När vi använder detta perspektiv på till exempel material, transporter och användning, skapar vi möjligheter för våra kunder att skapa mer hållbara produkter och tjänster.

Några exempel på vad vi gör är att optimera styrning av vindkraftverk, utveckla lösningar för vågkraft, förbättra solkraft, lösa komplexa kraftöverföringsutmaningar, minska energiåtgången inom industrin och tar fram energisnåla produkter.

Läs mer om våra erbjudanden.

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Scatec ASA

  Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar

 • Polarium

  Delning av produktinformation möjliggör utveckling av energilagringslösningar vid Polarium

 • Brüel & Kjær Vibro

  Affärer baserade på partnerskap 

 • Sol Voltaics

  Nanotrådar fångar solenergi

Kontakta oss

så berättar vi mer!

Utvecklas med oss!

Lediga jobb