language arrow_drop_down
DK NO EN

Test- och mätsystem

Vi levererar system för R&D och produktion.

Vad är test- och mätsystem?
Ett testsystem hjälper dig att genomföra automatisk testning av din hårdvaruprodukt, vilket ofta är fördelaktigt jämfört med manuell testning. Ett testsystem kan utföra mekanisk testning, funktionell testning, elektrisk testning eller testning av någon annan fysikalisk egenskap.

Mätinstrument och sensorer integreras i ett testsystem som ofta inkluderar både ställdon, kontrollenheter och mekaniska fixturer. Huvudsakligen innehåller ett test- och mätsystem både hårdvara och mjukvara, allt i ett paket.

Fördelar med test- och mätsystem

 • Kvalitetssäkring
  Automatiserad testning resulterar i en större testtäckning och operatörsoberoende test, vilket leder till bättre och mer robusta produkter.

 • Kostnadseffektivt
  Att hitta problem tidigt i utvecklingsprocessen, liksom i produktionen, sparar tid och pengar.

 • Innovation
  Att utvärdera nya koncept och prototyper kräver tillförlitliga mätningar. Statistiskt signifikanta mängder data är också viktigt för att kunna dra exakta slutsatser.

Våra tjänster

Vi utvecklar testsystem utformade efter er teknik och era behov. Med vår stora erfarenhet och expertis kan vi erbjuda lösningar inom vilken bransch som helst. Kontakta oss så berättar vi mer!

Testriggar - robusta och skalbara nyckelfärdiga testsystem

En testrigg är ett komplett system som styr, mäter och utvärderar komponenter eller produkter, utifrån definierade tester. En testrigg innehåller både hårdvara och programvara. Sensorer, mätinstrument och kontrollenheter är integrerade med hjälp av datainsamlingssystem eller något typ av protokoll. Programvaran hanterar alla gränssnitt till hårdvaran och andra system samt användargränssnittet för operatören.

En testrigg kan anpassas för att utföra en mängd olika mätningar som behövs för att uppfylla era specifika krav och behov. En testrigg bör byggas på ett pålitligt sätt med komponenter som verifierats i tidigare system. Den bör också vara användarvänlig, med ett enkelt användargränssnitt och ergonomisk design.

Exempel på testrigg applikationer:

 • Funktionella mekaniska och elektriska tester
 • Livslängds- och utmattningstester
 • Hardware in the Loop (HIL) -tester
 • Inspektion med kamera eller andra optiska sensorer
 • Flödes-, temperatur-, tryck- och läckagetester
 • Konduktivitet och fukt

Vad vi gör

Vi tar det övergripande ansvaret och levererar kompletta och flexibla system enligt dina testbehov. Du kan förlita dig på ett system från oss under många år, på grund av dess robusta hårdvaruplattform och väl-testade mjukvarumoduler. Genom att använda ett modulärt tillvägagångssätt, både för hårdvara och mjukvara, bygger vi stabila och flexibla system som går att anpassa utefter framtida produkter och behov.

Kunderna kommer alltid först och vi vill att du ska vara delaktig under hela processen. Detta sker genom att planera in flera möten under utvecklingsprocessen där vi diskuterar och följer upp ditt projekt. Genom att göra detta säkerhetsställer vi att du får det system som du önskar.

Boka ett möte med oss!

PCB-testsystem - testsystem för elektronikproduktion

Ett PCB-testsystem är ett testsystem för produktionstestning av elektronikkort (PCB). För produkter som innehåller kretskort är det viktigt att testa varje kort för att säkerställa kvalitén.

Våra PCB-testsystem är avsedda för funktionstestning, så att alla funktioner på kortet fungerar korrekt. I testsystemet programmeras korten, elektriska signaler mäts och lysdioder kan utvärderas. Alla tester måste godkännas för att produkten ska klara testet.

Från vår anpassade utvecklar vi ett anpassat testsystem för ditt kort. Vi integrerar processövervakning i realtid, vilket möjliggör visualisering av ditt test. Detta är något som gör det enkelt för dig att snabbt identifiera potentiella problem och mäta din produktions prestanda.

PCB-testsystem från oss är:

 • Byggda på en beprövad hårdvaru- och mjukvaruplattform
 • Kompakta och robusta
 • Noggranna och pålitliga
 • Gjorda för att inkludera processövervakning i realtid
 • Intuitiva och enkla att använda

Vad vi gör

Vi har utvecklat ett koncept för att leverera PCB-testsystem snabbt och med hög kvalitet. Vi utvecklar och integrerar mekanik, elektronik, instrument och mjukvara efter kända principer. Vår plattform erbjuder robusta och skalbara testsystem för kretskort.

Med ett anpassat testkort blir vårt system väldigt kompakt, vilket minskar behovet av långa kabeldragningar samt gör att systemet blir mer kostnadseffektivt. Kundspecifika lösningar läggs till på testkortet som till exempel muxer, mikroampere mätningar, olika gränssnitt eller något annat som är specifikt för din produkt.

Vi ser till att lösningen är anpassad för dina behov för att säkerställa att alla dina krav uppfylls. Vi utför elektroniska mätningar, testar ditt PCB och ger feedback med förslag på förbättringar under utvecklingsprocessen.

Boka ett möte med oss!

Machine Vision- beröringsfri kvalitetssäkring för produktion

I machine vision kombineras sensorhårvara med bildbehandlingsprogramvara för att utföra automatisk inspektion i bland annat tillverkningsindustrin. Att använda kameror för att kontrollera dimensioner och hitta defekter är ett effektivt sätt att säkerställa kvalitén i produktionen.

För mer komplexa applikationer så kan våra automatiska inspektionssystem baseras på eller inkludera andra optiska mätmetoder än kamerateknik. Dessa tekniker är också beröringsfria men de kan tillhandahålla annan eller mer exakt information än en kamera kan.

Exempel på automatisk inspektion

 • Dimensioner
 • OCR och scanning av streckkoder
 • 2D och 3D igenkänning
 • Konturer och jämnhet
 • Klassificering och detektion av defekter

Vad vi gör

Du får ett pålitligt och robust machine vision system från oss som löser din uppgift. Som din partner inom kvalitetssäkring, levererar vi off-the-shelf system för enklare uppgifter samt specialbyggda system för mer utmanande uppdrag. Vi ser till att processen är smidig och att systemet uppfyller alla dina krav.

Våra machine vision system är en kombination av hårvara och mjukvara. Vi arbetar med olika typer av sensorer, samt med både traditionell bildanalys och AI med maskininlärning.

Boka möte med oss!

Mätsystem - flexibla och tillförlitliga mätningar

Ett mätsystem använder sensorer eller andra instrument för att generera data. Systemet lagrar data för att senare kunna utvärdera den. Syftet med ett system kan vara forskning eller labbarbete eller att karakterisera en prototyp under utveckling. Ett annat applikationsområde är att mäta på komponenter eller produkter för att lära sig mer om dem.

För att kunna utföra mätningar under olika förhållanden så kan ett automatiserat system generera signaler för att ändra inställningar i enheten som ska mätas på och för omgivningen. Insamling av data möjliggör innovation och sett väldesignat mätsystem kommer att se till att dina data är tillförlitliga och att mätningarna görs med rätt upplösning och noggrannhet.

Mätsystem karakteristik

 • Noggranna och pålitliga
 • Flexibla och robusta
 • Anpassade efter dina behov
 • Innovativa när det behövs
 • Skalbara och lätta att underhålla
 • Användarvänliga

Vad vi gör

Du får ett lättanvänt, effektivt och robust mätsystem från oss. Vi kommer att utvärdera vad som är den bästa möjliga mätmetoden för er applikation och se till att de bästa sensorerna eller andra instrument används. Med ett team av mätspecialister och hårdvaru- och mjukvarudesigners levererar vi ett komplett nyckelfärdigt system.

Boka ett möte med oss!

Kontakta oss

Linus Amoli

CSO Test and Measurement, Region South, Prevas AB

Tel +46 735 37 05 91

E-post

Kontakta oss

Mattias Carlsson

Mälardalen Compliance Management

Tel +46 790 665 146

E-post

Kontakta oss

Sara Ådahl Aggebäck

Business Region Manager, East

Tel +46 70 200 73 58

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Force Technology

  Får avancerad industriell skanning att fungera.

 • Hövding

  Framtidens cykelhjälm

 • European Southern Observatory

  Världens största teleskop  

 • OHB Sweden

  Specialistkunskap är helt avgörande för OHB Sweden 

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Innovation on demand

Följ oss i sociala medier!