language arrow_drop_down
DK NO EN

Support och drift av stödsystem

För att få största möjliga nytta av din systeminvestering och för att hålla igång förbättringsprocesserna i verksamheten krävs effektiv informationshantering.

Det krävs hög kompetens att bibehålla produktionssystems effektivitet, särskilt i dagens ökande globala konkurrens. Strama budgetar, alltmer komplexa system, kunders krav på leveransservice samt ändrade affärsförutsättningar ger utmaningar i att säkerställa att dessa stödsystem ger maximal verkningsgrad.

Här kan Prevas hjälpa till – med alla de tjänster som behövs för att igångsätta, drifta och vidareutveckla stödsystem för tillverkning och underhåll. Vi talar om tjänster som levererar kompetens och lösningar med den kvalitet som krävs.

Support

Prevas ger stöd åt både stora och små kunder med ett brett spektrum av tjänster.

 • Produktförbättringar och produktuppdateringar
 • Slutanvändarsupport
 • Korrigerande stöd
 • Förebyggande systemunderhåll

En del av våra kunder förlitar sig på vårt globala stöd dygnet runt, året runt. Andra kunder behöver bara garanterade svarstider under arbetstid. Oavsett vilka behov du har så hittar vi tillsammans en stödnivå som passar dig och din organisation.

Drifttjänster

För alla företag är det kritiskt viktigt att stödsystemens tillgänglighet och prestanda hålls på högsta nivå till lägsta möjliga driftkostnad. Här kan Prevas hjälpa till med drifttjänster som är baserade på egen kunskap, beprövad erfarenhet och IT Infrastructure Library (ITIL).

Vårt professionella sätt att drifta stödsystem och applikationer gör att du som kund enkelt får ut mer av dem, exempelvis:

 • Högre tillgänglighet, färre störningar och avbrott.
 • Garanterade svarstider.
 • Professionell hantering av ändringar.
 • Automatiserade driftsprocedurer med övervakning och varningar.
 • Heltäckande ansvar för, och uppföljning av, fel och frågor, från registrering till lösning och återkoppling.
 • Snabb felsökning och administration av program i nära samarbete med server- och databasadministratörer.
 • Högre vinst genom lägre kostnader, bättre tillgänglighet och nöjdare användare.
 • Administration av tredjepartsleverantörer.

inspiration

Sedan starten 1985 har vi löst tiotusentals problem tillsammans med våra kunder – i flertalet branscher.

Kontakta oss

För mer information

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

We want you to join us!

Vi söker fler medarbetare!