language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Göteborgs Spårvägar

Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

En framgångsrik resa mot effektivitet och samarbete inom vital infrastruktur.

Göteborgs Spårvägar levererar en central samhällstjänst som kräver omfattande synkronisering av människor, teknik och material. Ett standardiserat och molnbaserat underhållssystem ger det stöd som verksamheten behöver, samtidigt som det underlättar framtida utvecklingssteg.

Under hösten 2022 övergick Göteborgs Spårvägar till en molnbaserad version av Hexagons underhållssystem HxGN EAM. Prevas, som är Hexagons partner för försäljning och implementering på den nordiska marknaden, har ansvarat för genomförandet.

– Tidigare har det varit upp till oss själva att hänga med i utvecklingen av teknik, funktionalitet och säkerhet, säger Jonas Lindberg, it-chef på Göteborgs Spårvägar. Nu flyttar vi underhållet till en modern plattform där vi använder standardiserade funktioner i stället för att utveckla på egen hand.

Flytten till det molnbaserade underhållssystemet föregicks av ett omfattande arbete där Göteborgs Spårvägar tillsammans med Prevas förtydligade och standardiserade de olika processerna i verksamheten.

– För att det ska bli så effektivt och värdeskapande som möjligt så gäller det att använda de standardiserade funktionerna som finns i plattformen, säger Per Malmcrona, senior affärsutvecklare inom underhåll på Prevas. Speciallösningar som kan verka smarta leder ofta till suboptimering med negativa effekter på andra håll i verksamheten.

Mobilitet och effektivare processer

Det finns många fördelar med ett molnbaserat underhållssystem, till exempel möjlighet till ökad mobilitet. Göteborgs Spårvägars cirka 800 förare har tidigare ringt in och anmält incidenter till trafikledningen, som sedan har ringt vidare till räddningstjänst, polis, ambulans, banmästare och andra funktioner. Det kan handla om akuta situationer som kollisioner, men även om rutinmässigt underhåll som behov av att byta bromsar. Nu används i stället en mobilapp som är integrerad med underhållssystemet.

– En inrapporterad incident skapar en arbetsorder i systemet med status som föraren kan följa, säger Jonas Lindberg. Större reparationer och underhållsarbeten kan förberedas i vagnhallarna och arbetet kan starta direkt när vagnen kommer in.

Den nya mobiliteten underlättar arbetet för såväl förarna som underhållspersonal och andra funktioner. Gränssnittet i mobilappen anpassas beroende på användarens och situationens behov, så att prestandan och användarvänligheten optimeras. Nästa steg är att börja använda den insamlade informationen för att flytta fokus från avhjälpande till förebyggande underhåll. Ett exempel är en pågående implementering av hjulmätning med hjälp av laser.

– Tidigare genomfördes hjulmätningen manuellt med en kapacitet på cirka 10 mätningar per dag, säger Jonas Lindberg. Med det nya systemet på plats kommer samtliga fordon i trafik mätas minst två gånger per dag. Mätvärdena indikerar om hjulen behöver justeras med hjälp av svarvning, eller helt bytas ut om det inte finns tillräckligt med material kvar. Allt detta sköts nu i underhållssystemet.

En viktig del av projektet har också varit att skapa integrationer mellan HxGN EAM och Göteborgs Spårvägars övriga system. Utbytet av information mellan olika processer skapar förutsättningar för ytterligare utveckling och effektivisering.

– Vi kommer bland annat koppla ihop och samköra systemen för trafik och underhåll, säger Jonas Lindberg. Då kan vi optimera underhållsplaneringen utifrån detaljerade data om belastning på enskilda fordon, i stället för att ta ut alla fordon efter en viss tid eller efter ett visst antal kilometer.

Tätare samarbete

För Prevas har uppdraget för Göteborgs Spårvägar varit utmanande på flera sätt, bland annat eftersom det har utförts på ett vitalt system som inte kan pausas och som är grunden för trafiksäkerhet och hantering av stora ekonomiska värden. En rad olika kompetenser har varit inkopplade och insatserna har synkats noggrant för att ge en samlad leverans. Det har varit ett krävande, men också mycket givande arbete.

- I samband med att stora delar av företaget nu använder HxGN EAM upplever vi på Prevas att de olika verksamheterna kommit närmare varandra och att samarbetet mellan avdelningarna har ökat, säger Ylva Amrén, regionchef på Prevas och kundansvarig för Göteborgs Spårvägar. Vi känner oss i hög grad delaktiga i den resan och som en del av teamet. Systemet har sammanfört Göteborgs Spårvägars olika verksamheter genom att de nu delar lösning och därmed succesivt anpassar sina verksamhetsprocesser till varandra vilket underlättar framtida utveckling, förvaltning och support av både arbetsprocesser och systemstöd. Vi upplever tätare samarbete inom verksamheten i och med att tidigare inte sammankopplade silos nu delar lösning.

Implementeringen och utvecklingen på Göteborgs Spårvägar fortsätter och det finns många nya funktioner som står på tur, bland annat en scannerbaserad logistikfunktion för att hålla ordning på reservdelar och material. När de standardiserade modulerna i HxGN EAM används innebär det att Göteborgs Spårvägar med hjälp av Prevas kan använda ny funktionalitet och erfarenheter från alla andra verksamheter som använder systemet. Kommande utvecklingssteg blir också enklare att genomföra.

– Prevas ligger hela tiden i teknikutvecklingens framkant, men de har samtidigt en stor förståelse för vår verksamhet och vilka funktioner som är lämpliga att införa, säger Jonas Lindberg. Som samarbetspartner har de också varit uthålliga genom en tekniskt komplicerad implementering som dessutom har utmanat vår företagskultur och våra invanda arbetssätt. Det är ett gemensamt arbete som har gett mycket bra resultat.

/// Kul att veta ///

HxGN EAM hanterar:

 • Ekonomi (fakturamatchning och kontering)
 • Materialförsörjning (rekvisition och inköp)
 • Materialhantering (godsmottag, lager och logistik)
 • Beredning och planering (förebyggande och avhjälpande underhåll samt revisioner)
 • Underhållsarbete (service och reparation)
 • Rapportering (KPI:er och rapporter)

NYCKELORD
Underhållssystem, EAM, HxGN EAM, molnbaserat

KONTAKTA OSS
Ylva Amrén, Prevas AB, e-mail

Standardiserat och molnbaserat underhållssystem
Standardiserat och molnbaserat underhållssystem
Standardiserat och molnbaserat underhållssystem

Relaterade case

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

 • Scatec ASA

  Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar