language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Hexagon Ragasco

Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

Hexagon Ragasco, världsledande tillverkare av gasbehållare i komposit, har nått stor framgång tack vare en effektiv och automatiserad produktion med minimala driftstopp. Prevas har bistått med implementering av lagerstyrning i HxGN EAM. Denna lösning har revolutionerat deras lagerhantering och resulterat i betydande fördelar. Bland annat har svinnet minskat och kontrollen i den dagliga verksamheten stärkts.

HxGN EAM är ett Enterprise Asset Management-system som hjälper verksamheten att digitalisera och optimera underhållsadministrationen.

- Hexagon Ragasco tillverkar endast mot order från kunder över hela världen och de står ofta inför korta tidsfrister. Detta ger dem en betydande konkurrensfördel inom branschen. Deras avancerade produktionslinje kan producera en gasbehållare var 10,5:e sekund. Drifttiden i fabriken är helt avgörande för vår leveransförmåga och då måste de små underhållsfönstren vi har utnyttjas maximalt, säger Atle Rørhus, som är en av hjärnorna bakom den helautomatiserade driften.

Effektiva lösningar

Innan lagerhanteringslösningen implementerades använde Hexagon Ragasco manuella rutiner för att hålla koll på reservdelar, verktyg och lagerhållning. Efter implementeringen av den nya lösningen har de upplevt betydande förbättringar, med färre felaktiga registreringar, mindre svinn och färre antal avvikelser vid inventeringar. Detta har resulterat i en effektivare lagerstyrning och bidrar till att optimera driftprocesserna.

- Förut var vi ofta tvungna att begära ”expressleveranser” med tillhörande kostnader när kritiska delar inte fanns i lager. Nu jobbar vi mycket effektivare och kan alltid lita på att vi har de delar vi behöver tillgängliga, säger Emil Nordsetmoen, systemansvarig för HxGN EAM vid Hexagon Ragasco, som har jobbat med utvecklingen av integreringen tillsammans med Prevas. Det blir också enklare och tydligare för den som ska ta över skiftet att återuppta arbetet så att driftstoppen minimeras.

Genom implementeringen av HxGN EAM och integreringen med lagerautomationslösningen har Hexagon Ragasco åstadkommit betydande förbättringar. De använder nu Tornado Automated Storage Tower, ett vertikalt lyftsystem, för förvaring av reservdelar och verktyg. Detta har bidragit till ökad golvyta, ökad produktivitet och förbättrad plockeffektivitet.

- Implementeringen av EAM-systemet och integreringen med lagerrobotlösningen har varit riktigt lyckad, fortsätter Emil Nordsetmoen.

Caroline Hagen och Tom Thoresen (från Prevas), Atle Rørhus och Emil Nordsetmoen (från Hexagon Ragasco).

Full kontroll och spårbarhet

HxGN EAM har gjort det möjligt för Hexagon Ragasco att följa varenda steg i lagerstyrningsprocessen och säkerställa full spårbarhet av reservdelar. Detta har resulterat i minskat svinn och en betydligt bättre inventering med små avvikelser i de årliga inventeringarna. Risken för att fel delar eller verktyg används minskar också eftersom systemet gör att bara delar som passar till aktuell utrustning går att välja.

Enkel och tydlig drift

Med HxGN EAM kan Hexagon Ragasco enkelt följa upp utlåningen av delar och verktyg och samtidigt alltid ha en god insyn i vem som har lånat vad. Om de behöver en specifik del eller ett specifikt verktyg kan de bara kolla upp i systemet var det finns och om det är ledigt. Allt loggas i systemet, vilket gör rapporteringen snabb och enkel, säger Emil Nordsetmoen.

Hållbarhet och kostnadsbesparingar

Genom optimerat underhåll av utrustningen sparar Hexagon Ragasco både pengar och miljön. Genom full koll på lagerhållningen slipper de beställa delar som redan finns i lager. Detta bidrar till en hållbar produktion och minskar klimatavtrycket samtidigt som kostnaderna kan hållas nere.

Hur fungerar integreringen mellan HxGN EAM och lagerroboten?

Processen börjar i HxGN EAM. Emil söker på den utrustning som ska servas. Till utrustningen kopplas både reservdelar och verktyg som behövs för jobbet.

Delarna (artiklarna) kommer då upp i listan och Emil bekräftar förslaget i systemet.

Med en knapptryckning förs orderraderna över till lagerroboten och delarna är klara för automatisk leverans från varuhissen.

Varuhissen hittar rätt bricka och ”serverar” dig reservdelarna. Sedan är det bara att följa instruktionerna och välja rätt ”box”.

När du har plockat med dig delarna registreras lagerhållning och uttag automatiskt tillbaka i HxGN EAM så att eventuella inköp kan göras baserat på exempelvis minsta lagernivå och planerat behov.

Uppnå optimal lagerstyrning och hållbar produktion med Prevas

Integreringen av lagerrobot och EAM-lösning har visat sig vara en kraftfull kombination för Hexagon Ragasco. 1 + 1 har blivit 3. Genom att undvika dubbelregistrering, reducera den mänskliga faktorn, eliminera kostsamma expressorder och minimera driftstoppen i fabriken har de åstadkommit en kraftig förbättring av effektiviteten och produktiviteten. Dessutom har den effektiva lagerhanteringen bidragit till att minska klimatavtrycket och säkerställa en hållbar produktion.

Sammanfattningsvis:

 • Undvik dubbelregistrering
 • Reducera den mänskliga faktorn och säkerställ rätt del och rätt verktyg för uppgiften
 • Slipp kostsamma expressorder
 • Minimera driftstoppen i fabriken/utrustningen
 • En effektiv lagerhantering minskar klimatavtrycket och säkerställer en hållbar produktion

Tack vare Prevas expertis och innovativa lösningar har Hexagon Ragasco fått en optimal lagerstyrning som ger dem en konkurrensfördel och möjlighet att leverera kvalitetsprodukter till kunderna i tid. Detta är ett exempel på hur rätt implementering av teknik och tjänster kan transformera ett företag och öka effektiviteten i samtliga led.

Genom att välja Prevas som partner kan ditt företag också uppnå liknande fördelar. Kontakta oss i dag för att ta reda på hur Prevas kan hjälpa dig att optimera din EAM-lösning.

NYCKELORD
Lagerstyrning, EAM, underhållssystem, automation

KONTAKTA OSS
Einar Alexander Andersen, Prevas AS, e-mail

Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM
Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

Relaterade case

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

 • Scatec ASA

  Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar