language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Kenvue

Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

Under 2023 avknoppade läkemedelsbolaget Johnson & Johnson sin konsumentprodukttillverkning till en separat juridisk enhet, Kenvue, via en börsintroduktion. Prevas fick uppdraget att projektleda migrering av IT-applikationer till Kenvues läkemedelsfabrik i Helsingborg, McNeil AB, och bidrog även med specialister inom teknisk support under hela processen.

Avknoppningen till Kenvue inleddes under våren 2022 och blev startskottet till ett projekt med namnet Diamond Project. Johnson & Johnson behåller affärsenheterna Pharmaceutical och MedTech medan det nybildade Kenvue tar över produkterna egenvård, hudvård & skönhet, grundläggande hälsa och receptfria läkemedel. Kenvue har genom ett serviceavtal med Johnson & Johnson under en övergångsperiod fått exakta deadlines som fabrikerna måste hålla för att inte bryta mot några bestämmelser.

- IT utgör ryggraden för vår fabrik och garanterar kärnverksamhetens kontinuitet och framgång, säger Christopher Mamo, Digital IT Site Leader på McNeil AB:s läkemedelsfabrik i Helsingborg, vars uppgift bland annat är att ta hand om finansiella delar av projektet för anläggningen. Vårt teams engagemang och grundliga insatser har visat på vår orubbliga beslutsamhet att hålla alla deadlines, genom hårt arbete och stor hängivenhet.

En strategi togs fram för att kunna integrera projektets IT-komponenter till Kenvue. Syfte var att kunna separera alla GxP-farmaklassificerade tillverkningsdatorer, applikationer, automation, inbyggda system, nätverk och infrastruktur genom hela anläggningens slutna försörjningskedja in i den nya Kenvue-miljön. Projektledaren från Prevas startade därför projektet med en omfattande analys av vad som behövde göras. Prevas-teamet utökades vart efter projektet fortskred med specialistkonsulter inom datorteknik, systemutveckling och programmering.

- I stora komplexa projekt där kommunikation sker över kontinenterna måste grundläggande infrastrukturförändringar och applikationsmigreringar genomföras utan att produktionen störs. Då är en fungerande kommunikation ett måste. En stor utmaning har varit att se till att rätt saker görs i rätt tid och på rätt sätt, säger Lise-Lotte Thuse, Prevas projektledare med uppdraget att leda Diamond Project i Helsingborg.

För att lyckas med detta har Prevas-teamet gjort ett grundligt detektivarbete som krävt hög precision – från att utveckla specialiserade Excel-lösningar till att analysera befintliga Active Directories (AD), en tjänst i Windows Server som används för att hantera och organisera användare, resurser, behörigheter, klienter och servrar, och skapa nya grupper med anpassade behörigheter för Kenvues nya organisation.

- Vi har haft ett starkt fokus på att garantera säkerheten och spårbarheten i produktionen”, säger Lise-Lotte Thuse. Våra specialister har flyttat användargrupper och skapat nya för Kenvues IT-system och applikationer, vilket inneburit ett omfattande detektivarbete. Arbetet har också krävt att vi haft en aktiv dialog med företaget och en djup förståelse av behoven för driften av verksamheten.

Migreringen av IT-systemen vid fabriken i Helsingborg har varit mycket framgångsrik och upplägget har även tagits vidare till andra Kenvue-fabriker, framförallt i Europa, Mellanöstern och Afrika men även i andra delar av världen.

- Prevas har levererat en fantastisk och mycket professionell service och stöttat oss med sin expertis inom projektledning och tekniska resurser, säger Christopher Mamo. Som jag ser det har det mest avgörande så här långt varit den lyckade migreringen av Manufacturing Execution System (MES), även kallat PAS-X. Driften av vår anläggning är helt beroende av det här systemet och att detta kunde genomföras utan fel är en viktig milstolpe och framgång för vårt team och affärsverksamheten.

NYCKELORD
Projektledning, teknisk expertis, säkerhet och spårbarhet för produktion, systemutveckling, programmering och support.

KONTAKTA OSS
Åsa Sandberg, Prevas AB, E-post

Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM
Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM
Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

Relaterade case

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas