language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Karlstads kommun

Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

Samtidigt som många kommunala vatten- och avloppssystem är äldre och därmed alltmer underhållskrävande, ökar kraven på kapacitet och prestanda. Karlstads kommun har i samarbete med Prevas effektiviserat och optimerat underhållet och planeringen av kommunens VA-system genom att införa HxGN EAM.

VA-avdelningen i Karlstads kommun ansvarar för att säkerställa kommuninvånarnas tillgång till rent vatten, och att avloppsvattnet hanteras enligt lagkrav och inte skadar miljön.

- Vi har många VA-anläggningar där flera är av äldre årgång, och fram till nu även flera olika sätt att hantera underhållsprocesserna, säger Veronica Adrian, enhetschef VA-avdelningen i Karlstads kommun. Med tanke på det ökande underhållsbehovet ser vi att det är hög tid att gå från dagens listor och kalendersystem till en mer sammanhängande, robust och effektiv lösning.

Underlättar det dagliga underhållsarbetet

HxGN EAM är en webbaserad underhållslösning som hjälper företag att hålla ordning på sina produktionsresursers skick och prestanda. Under våren 2023 anlitades Prevas för att implementera HxGN EAM hos VA-avdelningen i Karlstads kommun.

- Vi har redan från start känt oss trygga med Prevas erfarenhet och kunskap, då vi visste att de tidigare gjort flera integrationer inom olika kommunala verksamheter, säger Veronica Adrian. Samarbetet under projektet har genomgående fungerat väldigt bra.

Genom att införa HxGN EAM har Karlstads kommun tillsammans med Prevas kunnat effektivisera och automatisera stora delar av sitt underhållsarbete. Systemet underlättar för personalen att planera och schemalägga underhållsaktiviteter, följa upp utförda arbeten och att följa relevanta nyckeltal inom underhåll.

- Vårt primära fokus ligger för närvarande på att hantera och underhålla de tekniska anläggningarna, som utgör den största delen av underhållssystemet, säger Carl Pålsson, enhetschef för Teknik VA i Karlstads kommun. P­å sikt kommer vi även att inkludera ledningsnäten i systemet.

Carl Pålsson berättar också att de fäster stor vikt vid att lösningen ska vara användarvänlig och inte generera onödigt administrativt arbete. Fokus ligger på att förenkla arbetet inom drift och underhåll, och det är viktigt att användaren enkelt kan klarmarkera, kolla sin inkorg och liknande.

Beslutsstöd för framtida krav och förändringar

På sikt kommer HxGN EAM kunna integrera och organisera Karlstads kommuns samtliga VA-anläggningar och underhållsaktiviteter. Detta innebär insamling av data om kommande och utförda underhållsåtgärder, prioriteringar, budgetar och tidpunkter, vilket ger underlag för mer avancerad analys och rapportering än vad som tidigare varit möjligt. Karlstads kommun stärker även sin förmåga att möta framtida krav eftersom HxGN EAM fungerar både som ett underhållssystem och som ett omfattande beslutsstöd.

- Genom att erbjuda lättillgängliga och relevanta data kan både användare och beslutsfattare agera proaktivt, i stället för att spendera onödig tid och ansträngning på att jaga efter information, säger Ylva Amrén, Business Region Manager på Prevas Region West. HxGN EAM ger kommunens ledning och medarbetare verktyg för att genomföra åtgärder och fatta beslut som långsiktigt gynnar verksamheten.

Prevas har även anpassat lösningen för att möta Karlstads kommuns höga krav på säkerhetsbehörighet vid integration i den befintliga it-miljön.

Samarbete och gemensamt engagemang

Implementeringsprocessen har delats upp i flera steg, både för att underlätta användarnas förståelse för hur systemet fungerar och för möjligheten att göra justeringar och anpassningar under projektets gång.

- Vår uppgift är att förstå verksamhetens utmaningar, mål och perspektiv för att kunna skapa värdefulla lösningar, säger Per Malmcrona, seniorkonsult och EAM-specialist på Prevas. Genom ett nära och engagerat samarbete kan vi leverera en lösning som hjälper vår kund att uppnå sina mål, i stället för att bara sälja en produkt.

Prevas och Karlstads kommun har gemensamt utvecklat en lösning som inte bara är relevant för nuvarande behov, utan även för framtida utmaningar.

- Kommunens öppenhet för förändring och deras starka engagemang har skapat förutsättningar för ett bra samarbete och ett lyckat projekt, säger Malin Andersson, applikationsspecialist och teknisk projektledare på Prevas. Vår relation handlar inte om en enkel produktleverans, utan om att vi bygger ett långsiktigt partnerskap.

De inblandade i projektet – både på Karlstads kommun och Prevas – ser fram emot den fortsätta utvecklingen av EAM-systemet. De ser bland annat en stor potential i att även använda systemet för lagerhantering, ekonomi och tillgångsförvaltning.

NYCKELORD
Underhållssystem, EAM, HxGN EAM, molnbaserat

KONTAKTA OSS
Ylva Amrén, Prevas AB, e-mail

Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

Drifttekniker David Andersson och driftingenjör Stefan Eriksson, Avloppsenheten, vid biosteget på Karlstads största reningsverk Sjöstadsverket.

Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

Veronica Adrian, Carl Pålsson, Per Malmcrona, Ulf Lundgren och Ylva Amrén.

Relaterade case

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

 • Scatec ASA

  Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar