language arrow_drop_down
DK NO EN

Produktionsutveckling

I takt med att industrins globala konkurrens ökar, samtidigt som kunderna ställer krav på allt kortare leveranstider och fler produktvarianter, så ökar behovet av att ständigt effektivisera produktionen.

Ägarnas krav på avkastning sätter fokus på kapitalbindning och att få ut mer från den existerande produktionsanläggningen. Detta bidrar på samma sätt till nödvändigheten av att kontinuerligt jobba med effektiviseringar i kapitalutnyttjande och processeffektiviseringar.

Prevas har i många år arbetat med effektiviseringar av sina kunders produktionsanläggningar. Med erfarenheter från flera branscher kan Prevas säkerställa konkurrenskraftiga lösningar.

Prevas jobbar exempelvis med värdeflödesanalyser, ledtids- och ställtidsreduktioner, logistikoptimeringar, lageromsättningshastigheter och kvalitetssäkringar. Vi arbetar alltid utifrån ett lean-perspektiv, där modeller som Six Sigma och 5S återfinns.

Vi arbetar efter välbeprövade modeller som säkerställer ett effektivt och strukturerat arbetssätt med konkreta förbättringsförslag som resultat. Vi är givetvis också oftast med i genomförandet av de förbättringsinitiativ som beslutas.

inspiration

Sedan starten 1985 har vi löst tiotusentals problem tillsammans med våra kunder – i flertalet branscher.

prata vi ditt språk?

Kontakta oss

Åsa Sandberg

Unit Manager IndTech & Asset Management

Tel +46 722 47 59 01

E-post

Kontakta oss

Johan Lindqvist

Consultant Manager, Karlstad

Tel +46 76 823 10 10

E-post

Kontakta oss

Stefan Lunner

Business Unit Manager, Production & Logistics Development

+46 76 529 31 82

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

We want you to join us!

Vi söker fler medarbetare!