language arrow_drop_down
DK NO EN

Maskinsäkerhet och CE-märkning

Maskindirektivet behövs för att vi ska ha säkra maskiner som inte orsakar olyckor. En CE-märkning av en maskin visar att maskinen fritt kan säljas på den europeiska marknaden då den uppfyller maskindirektivet och eventuella andra krav som CE-märkningen kräver. Det ger en säker kombination!

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med maskinsäkerhet och CE-märkning och hjälper kunder vid såväl framtagning av ny utrustning som vid ombyggnationer av befintlig. Detta har gett oss bred och djup kunskap inom området som vi gärna delar med oss utav till dig.

Vi är aktiva medlemmar i SIS TK 282 där vi tillsammans med andra framstående experter inom området arbetar med att utveckla standarder inom maskinsäkerhet.

Intresserad av att höra mer? Hör av dig till Magnus så berättar han om våra tjänster inom CE-märkning och maskindirektivet eller boka ett möte med oss.

Nedan följer ett urval av områden som vi har erfarenhet inom.

Behovsanalys gällande maskinsäkerhet

Vi hjälper er att genomföra en kartläggning utifrån er nuvarande situation. Det kan handla om allt från en ny maskin eller utrustning, ombyggnad av befintlig utrustning till sammanbyggnad av en hel maskinpark eller maskinlinje.

Vi kartlägger även maskinsäkerheten av utrustning tillverkad före 1995. utifrån AFS 2006:4. Efter kartläggningen föreslår vi sedan åtgärder och strategi för att upprätthålla gällande krav på maskinsäkerhet.

Osäker på vad som gäller dig? Boka möte med en av våra experter.

Riskanalyser inom maskindirektivet

Vi utför konsultationer för att genomföra riskbedömningar utifrån arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner, AFS 2008:3 som grundar sig på EU:s maskindirektiv (2006/42/EG). Vi tror på att dessa riskbedömningar blir mest kompletta om vi genomför dem tillsammans med er. Ni har produktkännedomen som krävs och vi har den struktur och kompetens som är nödvändig för att genomföra detta på ett effektivt sätt. Efter vår gemensamma workshop är vår förhoppning att ni kommer att känna er trygga i det ansvar som det innebär att lansera en ny produkt.

Intresserad av att veta mer? Boka möte med en av våra experter.

Utbildningar inom CE-märkning och maskindirektivet

Vi genomför företagsanpassade utbildningar utifrån era önskemål och förutsättningar. Syftet kan vara att förbättra den allmänna förståelsen för maskinsäkerhet, eller att skapa förutsättningar inom företaget för att hantera en helt ny situation.

Intresserad av att veta mer? Boka möte med en av våra experter.

Genomförande av kompletta CE-certifieringar kopplat till maskindirektivet

Utvecklar ni en produkt som omfattas av maskindirektivet, men har inte kunskap om vilka krav som ställs?

Vi kan hjälpa er med en komplett CE-certifiering kopplat till maskindirektivet. Med lång erfarenhet inom produktutveckling, både internt och hos externa kunder, kan vi stötta er genom hela processen.

För att undvika dyra kostnader senare i projekten kommer vi gärna in och hjälper er med detta i en tidig fas. Efter en uppstart kan vi gemensamt ta fram en plan för vilka moment vi ska genomföra. Det kan röra sig om teknisk dokumentation, bruksanvisningar, rådgivning, riskbedömningar eller framtagande av EG-försäkran.

Kravet på ny CE-märkning gäller även för maskiner som monteras ihop till en sammansatt maskinlinje, även om de ingående maskinerna är CE-märkta i sig. Är det aktuellt för er? Då kan vi stötta er även genom detta så att arbetsmiljöverkets alla gällande föreskrifter uppfylls.

Kontakta oss

Gunilla Wentzel

Business Unit Manager - Machine and Tooling Development

Tel +46 73 808 09 45

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Emerson

  Uppdaterad I/O-box framtidssäkrar Emersons tankradarsystem

 • Aktör inom Telekom

  Prevas skapar förbättrad kundupplevelse genom effektiv produktdatahantering

 • Nipro Medical Europe

  Prevas expertis inom UX/UI hjäper Nipro att välja nytt designkoncept

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

We want you to join us!

Vi söker fler medarbetare!