language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Aktör inom Telekom

Prevas skapar förbättrad kundupplevelse genom effektiv produktdatahantering

I ett samarbete med ett ledande telekombolag tog sig Prevas an utmaningen i att förbättra bolagets produktdatahantering. Genom att integrera befintliga system, standardisera data om produktens egenskaper och förbättra affärsstrategin kunde man etablera ett enhetligt produktinformationsflöde, vilket ledde till en bättre kundupplevelse.

– Inom Prevas erbjudande Product Lifecycle Management (PLM) arbetar vi för att våra kunders affär ska gynnas av bättre produktdatahantering. Vi har haft ett samarbete med det här bolaget under flera år, säger Oscar Forslöf, som arbetar som lösningsarkitekt på Prevas. Vi hjälper till att förtydliga och förbättra produktdatahanteringen i säljprocessen för att skapa en bättre upplevelse för bolagets kunder.

Det stora svenska telekombolaget hade utfört en kundstudie som ledde till en kartläggning över hela kundresan och hur den fungerade. Man insåg att bolagets organisation behöver gå från att arbeta i ”stuprör” till att införa ett mer kundfokuserat arbetssätt. Ett exempel på problem som identifierades var att det tog alldeles för lång tid för kunderna att få en offert från bolaget. Offerterna innehåller komplexa lösningar där alla delar ska plockas ihop och anpassas för att möta specifika krav – ett utmanande arbete för säljarna, som kräver att rätt information för de enskilda produkterna finns tillgänglig i systemet.

Förbättrade leveranser av komplex produktinformation

Bolagets produkter utgör ofta delar i nätverk bestående av andra leverantörers lösningar, vilket ställer höga krav på att säljorganisationen kan ge detaljerad produktinformation i säljprocessen. Då bolaget dessutom ofta arbetar i fleråriga projekt, som kräver noggrann planering, finns önskemål från kunderna att få information om produkter som ännu inte är färdigutvecklade. Även om bolaget har en stor flora av IT-lösningar för att hantera produktdata inom olika funktioner på bolaget, exempelvis e-handelsplattform, PLM, PDM, bildbibliotek, dokumenthantering för exempelvis manualer samt affärssystem, saknades en optimal arbetsprocess liksom anpassade IT-lösningar för att på ett effektivt sätt kunna ge kunderna den information de efterfrågar.

– Det katalogsystem som säljarna hade tillgång till innehöll inte tillräcklig information för att sammanställa och på ett bra sätt presentera lösningarna för bolagets kunder, säger Oscar Forslöf.

Prevas intervjuade bolagets säljare för att ta reda på varifrån och på vilket sätt de fick information om de specifika produkter som ska sättas ihop till en lösning för en offert. På det sättet kunde Prevas sedan följa produktinformationen vidare i bolagets organisation till produktägare och utvecklare som tidigare kanske bara kommunicerat via mejl till säljarna eller lämnat en ritning i pdf-format som underlag.

Optimering av produktinformationsflödet

Prevas har standardiserat bolagets produktdatamallar, implementerat processer och utvecklat dess digitala katalog. Detta för att säljarna ska ha enkel tillgång till produktinformation i ett format som gör det möjligt att se både relevant produktinformation och vilka produkter som passar ihop i en specifik kundlösning.

Bolaget hade alla system på plats, det Prevas gjort är att utveckla dem, säger Oscar Forslöf. Vi har till exempel standardiserat produktbeskrivningar, definitioner och attribut som fanns i de befintliga databasmallarna. Vi har tagit fram krav på integrationer mellan befintliga system för att till exempel e-handelsplattformen endast ska hämta, transformera och visualisera de attribut som säljarna behöver. Detta ger en ny vy av produkten som är kommersiell snarare än teknisk. Då Prevas har kommit in med ett paraplyperspektiv, har vi kunnat hjälpa bolaget att se helheten. Det har gjort att vi tillsammans kunnat ta fram underlag för förbättrade formella arbetsprocesser inom bolaget. Som i sin tur leder till en spårbarhet för ansvar som är en väldigt viktig del för bolagets kunder.

NYCKELORD
Produktdata, produktinformation, PLM

KONTAKTA OSS
Omed Lachin, Prevas AB
E-post

Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM
Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

Relaterade case

 • Emerson

  Uppdaterad I/O-box framtidssäkrar Emersons tankradarsystem

 • Aktör inom Telekom

  Prevas skapar förbättrad kundupplevelse genom effektiv produktdatahantering

 • Nipro Medical Europe

  Prevas expertis inom UX/UI hjäper Nipro att välja nytt designkoncept

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation