language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Emerson

Uppdaterad I/O-box framtidssäkrar Emersons tankradarsystem

Teknisk utveckling och ändrade regler för miljöhänsyn gör att många företag står inför utmaningen att uppgradera äldre system för att möta nya standarder. När den I/O-box som utgör en del av Emersons tankradarsystem för marina applikationer närmade sig slutet av sin livslängd fick Prevas i uppdrag att stödja med utveckling, industrialisering och underhåll av en ny version.

– Vi bestämde oss tidigt för att söka extern konsultexpertis då detta inte är vår kärnverksamhet, säger Ola Håll, produktägare på Emerson. Vi valde Prevas bland flera andra leverantörer eftersom vi uppfattade att det var det team som hade störst förståelse för våra behov, tidsramar och vår övergripande ambitionsnivå.

Emerson tillhandahåller bland annat radarbaserade nivåmätsystem för tankar inom industrier som petrokemi, olja och gas. Deras system för tankmätning i stora fartygstankar säkrar effektiv och säker lastning och lossning samt förebygger överfyllnad genom noggrann mätning av nivå, temperatur och tryck. En del i detta system utgörs av en I/O-box, som kommunicerar lastinformation till lastkalkylatorer och andra system ombord.

Utveckling för långsiktig hållbarhet

Bakgrunden till projektet var den kommande livslängdens slutpunkt för flera komponenter i de äldre I/O-boxarna som designades i början av 90-talet. Nu krävdes övergång till blyfri tillverkning och kompatibla komponenter enligt EU:s RoHS-krav. Emerson valde att starta ett projekt tillsammans med Prevas, där fokus låg på att modernisera den befintliga och väl fungerande produkten i stället för att skapa något helt nytt.

– I/O-boxen består av flera kretskort som kan kombineras på olika sätt för att uppnå en viss funktion beroende på utrustningen som kopplas till den, säger Andreas Hansson, projektledare på Prevas och ansvarig för mjukvaruutvecklingen i projektet. Målet var att de nya korten skulle kunna fungera som reservdelar för de äldre systemen och även att I/O-boxarna med de nya, mindre och ytmonterade kretskorten skulle fungera likadant och med exakt samma dimensioner som tidigare.

Projektet startade i november 2021 och nyckelpersoner från flera av Prevas kontor involverades för att möta Emersons behov på bästa sätt. Inledningsvis krävdes en noggrann undersökning av befintlig hårdvara och mjukvara samt en strategi för hur den gamla mjukvaran skulle anpassas till den nya hårdvaran. Det fanns två alternativ – antingen skriva om allt från grunden eller göra mindre förändringar och anpassningar. Samtidigt arbetade Prevas hårdvaruspecialister med att identifiera vilka komponenter som behövde bytas och vilken processor som skulle användas.

Nära samarbete garanterar kontinuerlig produktion

Den nya konstruktionen har testats för att säkerställa att den uppfyller kraven för reservdelar till det befintliga systemet och att den är i överensstämmelse med regelverken RoHS och REACH. Konstruktionen har även testats enligt relevanta miljöstandarder för marint typgodkännande.

– Samarbetet med Prevas har varit exceptionellt bra genom hela projektet, säger Ola Håll. När vi, mitt i projektet, lade till en beställning på ett extra kretskort på grund av leveransproblem orsakade av pandemin, gick allt väldigt smidigt. Prevas-teamet reagerade snabbt och levererade en väl genomtänkt lösning som gjorde att vi kunde behålla kontinuiteten i produktionen.

Produktionen av de uppgraderade I/O-boxarna sker lokalt i Mölnlycke och Prevas står efter projektets avslut i november 2023 för fortsatt underhåll och support för att övervaka och lösa eventuella problem i produktionen.

Mer om RoHS-direktivet och Reach-förordningen

RoHS-direktivet – syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.

Reach-förordningen – innehåller regler om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier och regler om information som du måste ge din kund. För att få släppa ut kemiska produkter och varor på marknaden måste du följa dessa regler.

NYCKELORD
Hållbar produktutveckling, regelverk RoHS och REACH, projektledning, mjukvaruutveckling, hårdvaruutveckling, industrialisering, underhåll.

KONTAKTA OSS
Gustav Jansson, Business Unit Manager Product Solutions, E-post

Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

Relaterade case

 • Emerson

  Uppdaterad I/O-box framtidssäkrar Emersons tankradarsystem

 • Aktör inom Telekom

  Prevas skapar förbättrad kundupplevelse genom effektiv produktdatahantering

 • Nipro Medical Europe

  Prevas expertis inom UX/UI hjäper Nipro att välja nytt designkoncept

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation