language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Nipro Medical Europe

Prevas expertis inom UX/UI hjäper Nipro att välja nytt designkoncept

För att uppnå en djupare förståelse för deras kunders behov, valde Nipro Medical Europe att samarbeta med Prevas för genomförandet av en omfattande UX-studie av deras medicintekniska produkter.

Studien genomfördes under andra halvåret 2021 och resulterade i ett designunderlag som bestod av kartläggning och analys av användarnas behov och önskemål. Som i sin tur ledde till krav och insikter om Nipros utmaningar och möjligheter – samt en strategisk riktning för hur resultaten kan omsättas i praktiken för att stärka användarnas upplevelse av framtida produkter.

– Det jag uppskattade speciellt under de inledande diskussionerna med Prevas var deras sätt att först identifiera vilka problem som behövde lösas, snarare än att börja försöka hitta lösningar direkt, säger Peter Drennan, projektledare på Nipro. Om vi hade börjat att titta på lösningar direkt skulle vi lätt ha kunnat missa att identifiera goda möjligheter att förbättra användarupplevelsen och integrera dessa i vår långsiktiga produktstrategi. Vi förväntade oss duktiga designers, vilket vi fick, men vi fick också en strategisk plan som vi nu använder för att säkerställa att vi väljer rätt lösningar inom det nya designkonceptet.

Nipro Medical Europe är en del av Nipro Corporation Japan, ett företag som tillverkar läkemedel och medicinsk utrustning. Samarbetet inleddes med att Nipro engagerade Prevas i ett specifikt designprojekt. Men efter diskussioner om uppdraget bestämde sig Nipro för att ta ett steg tillbaka för att ta reda på vilka förbättringar av deras medicintekniska produkter som skulle prioriteras.

Användarperspektivet stärker varumärket

Prevas analys av användarnas behov baserades på intervjuer, enkäter och observationer med och från slutanvändare och experter från tio europeiska länder. Prevas team anordnade också en rad seminarier för att ge Nipro en bättre förståelse av användarnas beteenden, känslor och åsikter kring användningen av maskiner, samt för vad som ligger till grund för deras handlingar och som påverkar vad de tycker om Nipros produkter.

– Företag har ofta bra idéer om hur deras produkter kan förbättras, men ibland saknar de förståelse för kundensönskemål, problem och utmaningar, säger Maria Rojas, teamleader för Design and Innovation på Prevas. Det är det som har gjort samarbetet med Nipro så bra – de inser att användarperspektivet kan ge nöjdare kunder, minskade utvecklingskostnader, högre intäkter och ett starkare varumärke.

Prevas UX-team består av ett antal olika specialister. För Niproprojektet arbetade Maria tillsammans med en UX-researcher och en UX-designer samt under projektets slutfas med en designer som visualiserade konceptet innan det presenterades för Nipros styrgrupp.

– För oss som jobbar med UX har det varit intressant att få se hur utrustningen fungerar i praktiken, och sedan, med hjälp av insikter från intervjuer, studier och enkäter, kunna vidareutveckla användarupplevelsen, säger Maria.

Att intervjua 40 personer i 10 olika länder visade sig vara en utmaning i och med att projektet genomfördes när covid-19-pandemin härjade som värst. I stort sett har all research tvingats att utföras via videomöten och telefonsamtal i stället för genom observationer på plats.

Professionell projektledning och dialog gav resultat

Bland de som intervjuades fanns sjuksköterskor, servicetekniker och andra medicinska experter inom offentlig liksom privat hälso- och sjukvård. Enligt Peter Drennan var en av de viktigaste insikterna som framkom under studien också en av de enklaste – användarna vill att produkter ska utformas efter deras arbetssätt istället för att behöva anpassa sitt arbetssätt till produkten.

Denna enkla idé var nyckeln till att låsa upp kreativiteten hos teamet på Nipro, som fick ett starkt stöd från Prevas, för att kunna identifiera goda möjligheter att stärka användarupplevelsen för vårdgivare och patienter.

– Dessutom avslöjade intervjuerna med användare och experter många insikter som vi som är nära produkten skulle ha haft svårt att se själva utan extern hjälp från Prevas, säger Peter.

Prevas har skött hela projektet på ett extremt professionellt sätt och vi har haft en öppen och förtroendefull dialog. Det här är en av de bästa erfarenheter som jag har haft av att arbeta med externa konsulter.

Förutom att leverera och presentera det slutliga designunderlaget har Prevas även bistått med överlämningen av uppdraget till Nipros designteam, som nu arbetar med att säkerställa att de fastställda insikterna, användarbehoven och utmaningarna speglas i Nipros färdplan för nästa generations produkter.

NYCKELORD
UX, UI, innovation, Life Science

KONTAKTA OSS
Helena Gautam, Prevas AB, e-mail

Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil
Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil
Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil

Relaterade case

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Nipro Medical Europe

  Prevas expertis inom UX/UI hjäper Nipro att välja nytt designkoncept

 • McNeil AB

  Automatiserade flöden minimerar manuell hantering hos McNeil

 • 4Life Solutions

  Rent dricksvatten på fyra timmar