language arrow_drop_down
DK NO EN

Industriell säkerhet – upprätthåll en god säkerhetsstrategi

Vi hjälper dig att definiera, utforma, implementera och upprätthålla ett välfungerande säkerhetsprogram!

Varje organisation är unik med egna behov och krav för att upprätta och bibehålla en säker och effektiv miljö. Vi erbjuder tjänster som utgår från din nuvarande säkerhetsstruktur, vilka kan delas in i 5 områden.

MÖJLIGGÖRANDE

Prevas erbjuder tjänster för validering, kvalificering och verifiering. Det handlar om datoriserade system, som exempelvis IT-, produktions-, och labbsystem samt produktutveckling. Prevas hjälper till med vägledning och arbetar genom hela livscykeln, exempelvis med kravställning, riskhantering, inköp, utveckling, test och verksamhetsimplementation.

Vi kombinerar era förväntningar och vårt säkerhetskunnande och skapar de bästa möjliga förutsättningarna för er organisation. Vi hjälper till att möjliggöra en övergång till en starkare säkerhetsstruktur.

Exempel på tjänster

 • Öka medvetenheten
 • Förtydliga gränser
 • Definiera krav och viktiga förutsättningar
 • Samordning
 • Skapa visioner

UTVÄRDERING

Prevas hjälper kunder att bygga, utveckla, förstärka och utvärdera kvalitetssystem (gapanalys) enligt gällande regelverk och standarder. Vi kan även hjälpa din organisation att förbereda inför myndighetsinspektioner och bistå med intern audit eller audit av din leverantör.

Genom att identifiera tillgångar, risker och hot ser Prevas till att inget faller mellan stolarna. Du får en transparent översikt över struktur och prestanda inom din organisation. Detta hjälper dig att fatta beslut om eventuella begränsningar och implementeringar för att förbättra din nuvarande säkerhetsstruktur.

Exempel på tjänster

 • Identifiering av risker och hot
 • Identifiering av tillgångar
 • Utvärdering
 • Penetrationstestning
 • Utvärdering av sårbarheter, risker och hot
 • Red Team Assessment
 • Efterlevnad

LÖSNING

Prevas utformar en lösning som bygger på de kunskaper som framkom under de inledande stegen, och vi säkerställer att lösningen uppfyller alla definierade krav och förutsättningar, hanterar potentiella risker, hot och sårbarheter samt skapar en säker och effektiv struktur för din organisation.

Exempel på tjänster

 • Skyddsåtgärder
 • Behandlingsplan
 • Policydokument, riktlinjer, baslinjer & rutiner
 • IT-arkitektur

IMPLEMENTERING

Den här fasen förbättrar din säkerhet och etablerar en god säkerhetsstrategi som skyddar dig och dina tillgångar från säkerhetsincidenter. Vi implementerar en lösning som vi kommit överens om och säkerställer förväntad funktionalitet.

Exempel på tjänster

 • Kod och teknisk implementering
 • Etablering av säkerhetsprogram
 • Etablering av perimeterskydd
 • Hantering av risker och hot
 • Incidenthantering

KONTINUITET

För att upprätthålla en viss säkerhetsstandard är det viktigt att regelbundet genomföra förbättringsarbete genom utvärderingar, granskningar, uppgradera system m.m. Prevas erbjuder tjänster som upprätthåller din säkerhetsstruktur och ser till att verksamheten fortsätter att vara säker och effektiv.

Exempel på tjänster

 • IT-forensik
 • Residuala risker
 • Granskningar
 • Utbildning i säkerhetsmedvetenhet
 • Administrativa och tekniska konsulttjänster

inspiration

Sedan starten 1985 har vi löst tiotusentals problem tillsammans med våra kunder – i flertalet branscher.

Kontakta oss

För mer information

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

We want you to join us!

Vi söker fler medarbetare!