language arrow_drop_down
DK NO EN

Elkraft

Sverige står inför en gigantisk ingenjörsmässig förändring. Sol- och vindkraften ökar snabbt, vilket ställer nya krav på elnätet. Elfordon kommer på bred front och med dem en omfattande laddningsinfrastruktur. Som ledande tjänste- och kompetenspartner står Prevas mitt i centrum av den nya elkraftsrevolutionen.

Vi måste öka tempot mot vår fossilfria, klimatsmarta framtid. Omställningen av energisektorn är ett viktigt led mot att nå målet. Och det gör elkraftindustrin till en av morgondagens stora tillväxtbranscher!

Elkraftsrevolutionen har redan hunnit starta och varva upp. Just nu pågår utbyggnaden av förnybar elenergi, främst sol- och vindkraft. För att hantera de ofta varierande effektflödena krävs en omställning till smarta elnät (smart grids).

När utrullningen av elbilar och andra elfordon tar fart på allvar måste laddningsinfrastrukturen utökas i snabb takt. Det ställer i sin tur högre krav på elnäten som behöver byggas ut och moderniseras.

Vi kommer att se utbyggnaden av nya mikronät (micro grids) som försörjer samhällen eller stadsdelar liksom smarta hus som sänker elförbrukningen och gör det möjligt även för hushåll att sälja och köpa el på en utvecklad marknad. Mycket av detta sker nu och det sker snabbt. Stora förändringar som kräver stora ingenjörsinsatser.

Vi verkar i alla områden inom elkraftbranschen:

 • Transmission/Distribution/Substation
 • Station Automation
 • SCADA/EMS/DMS
 • FACTS/HVDC
 • Batterilager
 • Kraftverksprojekt (alla typer av genererande stationer)
 • Vindkraft, Solkraft

Vår expertis och erfarenhet av avancerat ingenjörsarbete i Sveriges energi- och elkraftcentrum gör oss attraktiva som arbetsgivare för de mest kvalificerade ingenjörerna – från världens alla hörn.

Projektledning

Våra projektledare tar rollen att leda och samordna elkraftsprojekt med ansvar för kvalitet, budget, tidsramar och uppföljning. Vi har stor variation på våra uppdrag, både när det kommer till inriktning och nivå. Våra största uppdrag är stora komplexa internationella Turn-key (EPC-kontrakt) projekt.

Exempel på uppdragsområden:

 • Total ansvar både kommersiellt och tekniskt för projektet.
 • Leda projektteamet.
 • Claim & Change Management.
 • Riskhantering.
 • Besiktning av anläggningar.
 • FAT och SAT.
 • Upphandling av leverantörer.
 • Byggherrekalkyler.
 • Prognosarbete och investeringsbedömningar.

Kontakta oss, så berättar vi mer.

Primärkonstruktion (elektrisk och mekanisk design)

Våra konsulter inom primärkonstruktion är experter på att följa lagkrav och standarder för att säkerställa att projekt genomförs inom budget och i tid. Vi har ofta en ledande roll i arbetet med elektromekanisk konstruktion i stora och komplexa högspännings- luft- och gasisolerade projekt i olika elförsörjningsanläggningar på alla spänningsnivåer (HV, MV, LV). Vi utvecklar tekniska koncept, arbetar med specifikationer och val av komponenter och anslutningsmaterial, tar fram stationslayouter, tillhörande detaljritningar, samt dokument enligt applicerbara standarder, processer och kundspecifikationer.

Exempel på uppdragsområden:

 • Tekniska beräkningar inköpsspecifikationer.
 • Framtagning av stations layouter och detaljschema för primärapparater (säkerhetsavstånd, jordningsfrågor m.m.).
 • Samordning av gränssnitt mellan konstruktionsplanering, stålkonstruktion (snö, vind och jordbävningskrav) och komponentleverantörer.
 • Framtagning av information för civil design och samordning av gränssnitt mellan alla teknikdiscipliner.
 • BOM- och kostnadsberäkning, avvikelser och förtydliganden.
 • Granskning av leverantörers design, FAT-planer, delta i FAT och SAT.
 • Tekniskt stöd i anbud och relaterade dokument.
 • Sitefrågor och slutdokumentation.

Kontakta oss, så berättar vi mer.

Sekundärkonstruktion (design av kontrollanläggning)

Våra konsulter inom sekundärkonstruktion säkerställer att era projekt genomförs inom budget och tid samt möter lagkrav och standarder. Vi har ofta en ledande roll inom sekundärkonstruktioner i stora och komplexa högspännings-, luft- och gasisolerade projekt i olika elförsörjningsanläggningar på alla spänningsnivåer (HV, MV, LV).

Exempel på uppdragsområden:

 • Ansvara för konstruktionen av skydds- och kontrollsystem (kontrollanläggningen) för HV- och MV-stationer.
 • Framtagning av enlinjeschema, kontrollscheman, sammanställning- och kopplingsscheman, relälayout och kabeltabeller.
 • Tekniska beräkningar och tekniska inköpsspecifikationer för komponenter inom hjälpkraftsystem.
 • BOM- och kostnadsberäkning, avvikelser och förtydliganden.
 • Granskning av leverantörers design, FAT-planer, delta i FAT och SAT.
 • Ansvara för provning av kontrollutrustning både i fabrik (FAT) och på anläggningsplatsen (SAT och slutbesiktning).
 • Tekniskt stöd i anbud och relaterade dokument.
 • Sitefrågor och slutdokumentation.

Kontakta oss, så berättar vi mer.

Reläskyddsteknik

Våra konsulter inom reläskydd säkerställer att era projekt genomförs inom budget och tid samt möter lagkrav och standarder. Vi har ofta en ledande roll inom konstruktionen av relä och kontrollutrustningen i stora och komplexa högspännings-, luft- och gasisolerade projekt i olika elförsörjningsanläggningar på alla spänningsnivåer (HV, MV, LV).

Exempel på uppdragsområden:

 • Ansvara för konstruktionen av relä- och kontrollsystem för HV- och MV-stationer.
 • Konfigurering och parametersättning av reläskydd, kontrollpaneler och MicroSCADA.
 • Upprättande av selektivplaner för att koordinera reläskyddsinställningarna.
 • Ansvara för att hårdvarukonfigurationen uppfyller ställda krav och standarder.
 • Ansvara för testning och provning av relä- och kontrollutrustning både i fabrik (FAT) och på anläggningsplatsen (SAT och slutbesiktning).
 • Tekniskt stöd i anbud och relaterade dokument.
 • Sitefrågor och slutdokumentation.

Kontakta oss, så berättar vi mer.

utmaningar inom elkraft

Våra kunder och deras projekt finns inom alla områden inom elkraftindustrin; transmission/distribution/substation, stationsautomation, SCADA/EMS/DMS, FACTS/HVDC, batterilager, kraftverksprojekt (alla typer av genererande stationer), vind- och solkraft.

Tekniska beräkningar

Kontakta oss

Per Amrén

Business Unit manager, Electrical Power

Tel +46 70 147 41 39

E-post

Kontakta oss

Henrik Johansson

Consultat manager, El & Automation, Electrical Power 

Tel +46 70 496 71 50

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

  #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink ) #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink ) #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink ) #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink )

Vi söker fler talanger

Bli en av oss!

Kontakta oss

Så berättar vi mer!