language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Sol Voltaics

Nanotrådar fångar solenergi

Innovativ teknik för solceller.

Sol Voltaics etablerades 2008 som en avknoppning från Lunds universitets världsledande nanoteknikforskning och verkar på den starkt expanderande marknaden för solenergi. Det handlar om ny och innovativ teknik som möjliggör för befintliga solpaneltillverkare att öka effektiviteten på sina solceller. Prevas har funnits med sedan universitetstiden och är idag en strategisk partner till Sol Voltaics.

Än så länge är företaget på teknikutvecklingsstadiet och arbetar med hjälp av forskningsbidrag och riskkapital på att ta fram utrustningen för tillverkning av nanotrådar. Fram till 2014 var hela utvecklingsverksamheten förlagd till universitetet och idag drivs utvecklingen framåt i egna och välutrustade lokaler, ett ”Green Cleantech Company” med robust och säker mjukvara.

– 2014 hade vi en tuff tidspress för att få igång utrustningen i våra nya lokaler vilket föranledde att vi bokade upp Prevas tidigt i arbetet, berättar Dr Luke Hankin, Senior Engineering Manager på Sol Voltaics. Vi gick in i projektet med mycket att göra men med begränsade resurser, så den flexibilitet som de kunde erbjuda var till stor hjälp. Vi kunde få det stöd vi behövde precis när vi behövde det.

AVANCERAD NANOTEKNIK

Processen för tillverkning av nanotrådar startar med en metallsmälta där partiklar skapas genom evaporering, varefter ett antal steg följer där dessa rundas av och sorteras efter storlek. När de till sist når reaktorn påbörjas nanotrådstillväxten under hög temperatur tillsammans med ämnen som TMGa och AsH3. Trådarna som växer fram består av galliumarsenid (GaAs) där varje tråd är en solcell som producerar elektrisk ström när den utsätts för ljus.

Nanotrådarna samplas därefter, sparas och skickas vidare för fortsatt bearbetning. Styrsystemet för ovanstående process är byggt på National Instruments LabVIEW och Prevas arbetar fortlöpande med uppdateringar samt optimeringar av nuvarande system – allt rör sig om teknikutveckling i framkant. Valet av LabVIEW var absolut kritiskt enligt Luke eftersom det även ger Sol Voltaics möjlighet att själva anpassa och förändra.

– Det är en avancerad process att framställa dessa trådar som innefattar både reaktiva gaser, höga temperaturer och flöden med hög precision, berättar Björn Pentén, Sales Manager på Prevas. Det krävs ett automatiserat styrsystem för att kontrollera processen, ett tidskritiskt styrsystem som vi utvecklat där vi har kunnat dela med oss av vår erfarenhet inom industri och automation.

Björn betonar vikten av att behovsanpassa lösningen som tas fram; inte utifrån teknikens möjligheter utan från Sol Voltaics behov av rätt lösning, en slutkundsanpassad teknisk lösning. Prevas samlade erfarenhet från storindustri med både hård- och mjukvara var också en avgörande parameter till att Sol Voltaics valde dem som samarbetspartner.

I nästa process får nanotrådarna på kemisk väg rätt orientering för att sedan appliceras i en tunn film. Filmen behandlas därefter i ett antal steg där bland annat elektriska kontakter appliceras som gör det möjligt att ”tanka ur” den genererade strömmen.

– Denna tunnfilmcell är utvecklad för att vara mer känslig och mottaglig för solens blå ljusspektrum, men genomskinlig för den röda delen av spektrat, förklarar Luke. Filmen kan sedan användas i en solpanel med kiselsolceller, där filmen då placeras ovanpå dessa.

SPÄNNANDE FRAMTIDSPLANER

Sol Voltaics planerar att ha en första produkt på marknaden 2020. Denna produkt – SolFilm – kan antingen tillverkas som en modul enbart innehållande GaAs-nanotrådar som aktivt material eller placeras ovanpå exempelvis kiselsolceller.

– Liksom för alla start-ups så är ”time-to-market” kritiskt, säger Luke. Prevas är en leverantör som erbjuder det sofistikerade styrsystem vi behöver på ett snabbt, kostnadseffektivt och responsivt sätt. Allt detta i kombination med deras starka fokus på konfidentialitet var avgörande när vi valde dem som partner.

– Det kommer att finnas en stor efterfrågan på solpaneler som inte bara är högeffektiva men som också är estetiskt tilltalande, säger Dr Arno Stassen, Director of Product Marketing på Sol Voltaics. Taket blir inte bara en utmärkt källa till elektricitet, det ska också se snyggt ut.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Roland Ferngård, Regional Manager, e-mail

Smarta produkter, innovativ teknik för solceller

Relaterade case

 • Scatec ASA

  Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar

 • Polarium

  Delning av produktinformation möjliggör utveckling av energilagringslösningar vid Polarium

 • Brüel & Kjær Vibro

  Affärer baserade på partnerskap 

 • Sol Voltaics

  Nanotrådar fångar solenergi