language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Scatec ASA

Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar

Scatec ASA är ett norskt företag som tillhandahåller förnyelsebara energilösningar med en portfolio på 4,6 GW i form av solenergi, vatten- och vindkraft. För att säkerställa optimal tillgänglighet och prestanda på sina solcellsanläggningar använder företaget den molnbaserade lösningen HxGN EAM och har valt Prevas för att genomföra den globala implementeringen av lösningen.

Scatec ASA producerar förnyelsebar energi i Afrika, Asien och Latinamerika, framför allt i Laos, Filippinerna, Egypten, Sydafrika och Uganda. Implementeringen av HxGN EAM startade på två av anläggningarna under hösten 2018, för att sedan successivt genomföras på övriga platser.

- En utmaning vi hade 2019 var att det inte fanns tidigare referenser från användning av HxGN EAM i solcellsanläggningar för storskalig produktion, säger Heiko Birkholz, som från Scatecs sida varit ansvarig för implementeringen av HxGN EAM. Vi fick helt enkelt starta från början och undersöka vilken information och vilka standarder vi behövde för att systemet skulle fungera som ett bra stöd för våra användare och för verksamheten.

Norden partner för HxGN EAM

HxGN EAM ägs av Hexagon och är ett av världens mest utbredda service- och underhållssystem med flera tusen kunder inom offentlig och privat sektor. I Norden levereras systemet av Prevas, en Premier Channel partner för lösningen. Scatec hade redan 2019 byggt solcellsanläggningar för storskalig produktion, men använde inget underhållsystem när Prevas kom in i bilden.

- På vissa sätt kan det vara enklare att implementera ett system när det inte finns ett gammalt som användarna är vana att arbeta i, säger Bjørn Moland, projektledare för implementeringen och produktchef för HxGN EAM på Prevas. Samtidigt var utmaningen för Scatec att de behövde samla in stora mängder data för att komma i gång och använda systemet.

Värdeskapande underhållslösningar

I dagsläget har Scatec tjugo solcellsanläggningar i tio länder. HxGN EAM används för att centralisera underhållsinformation och digitalisera O&M-processer som förebyggande och korrigerande underhåll, men systemet har även integrerats med Scatecs centrala övervakningssystem som varnar för fel som kräver åtgärdande. En arbetsorder skapas då automatiskt i HxGN EAM, där också utfört arbete dokumenteras.

Dessutom hanteras utrustningsgarantier genom systemet samt lagerhållning och anskaffning av reservdelar och material.

- I början var utmaningen att få en bra nivå och struktur på den information som samlas in på de olika anläggningarna, säger Bjørn Moland. När det skulle göras första gången var vi på plats två gånger för utbildning och upplärning av systemadministratörer, superusers och slutanvändare. Efter detta första implementeringstillfälle har vi haft följande möten med Scatecs användare i olika länder på Teams, vilket har fungerat bra trots olika tidszoner och olika språk.

Utöver integrationen med det operativa styrsystemet kommunicerar HxGN EAM även med Scatecs Azure Data Platform där all data bearbetas vidare för rapportering och analys i PowerBI – Scatecs BI-lösning. Data från både HxGN EAM och Scatecs centrala övervakningssystem ger insikter om till exempel produktionsförluster, tidsåtgång, svarstid, feltyper och materialförbrukning.

- Prevas har varit en trygg och pålitlig partner redan från start, säger Birkholz. Inför den första implementeringen var det viktigaste att bestämma hur HxGN EAM skulle anpassas för vår specifika verksamhet. Idag går samarbetet ut på att utveckla systemet ytterligare, såsom integrationer mot ekonomi- och HR-system eller implementering av ett digitalt arbetstillståndssystem. Om det uppstår utmaningar eller problem vet vi att vi alltid kommer att få hjälp att lösa dem.

NYCKELORD
Förnybar energi, solcellsanläggningar, underhållssystem

KONTAKTA OSS
Einar Alexander Andersen, Prevas AS, e-mail

Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar
Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar
Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar

Relaterade case

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

 • Scatec ASA

  Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar