language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Brüel & Kjær Vibro

Affärer baserade på partnerskap 

Brüel & Kjær Vibro har tillsammans med Prevas utvecklat tredje generationen av sitt ledande system för distansövervakning och diagnostik för roterande maskiner. Idag handlar det mycket om Machine Learning, Artificial Intelligence och inte minst Edge Computing.

– Vi har haft ett starkt samarbete i 12-14 år och jag både tror och förväntar mig att det fortsätter, säger Anders Reske-Nielsen, Head of Development vid Brüel & Kjær Vibro. Vi ser det som ett partnerskap mer än som ett samarbete och våra affärer baseras på det.

Brüel & Kjær Vibro är ett danskt multinationellt företag som erbjuder maskinskydd, tillståndsövervakning och diagnostik. Med Prevas som utvecklingspartner har Brüel & Kjær Vibro utvecklat nästa generation utrustning för tillståndsövervakning av vindkraftverk och andra roterande maskiner. Systemet kan kontinuerligt mäta och analysera data i realtid och är anpassat för uppkopplade enheter med begränsad bandbredd genom så kallad Edge Computing.

Förstå och dra nytta av Big Data
Edge Computing innebär att processa så mycket data som möjligt så långt ut i nätverket som möjligt, helst vid själva källan till den data som ska behandlas – i det här fallet vid den roterande applikationen. Mängden data som samlas in är så stor och samtidigt så komplex att den måste processas och rensas innan den skickas vidare till molnet för att inte ta upp orimlig bandbredd.

– Det rör sig om mycket avancerad Edge Computing där allt av intresse extraheras och lagras lokalt för att sedan skickas vidare, berättar Peter Aagaard Kristensen, VP Technology på Prevas A/S i Danmark. Det skickas inte bara i realtid utan sparas även med möjlighet att hämtas längre fram. Här är det ofta kundkrav och önskemål som bestämmer hur och när, men det gör det lätt att koppla samman utrustningen med olika kommunikationslösningar.

Informationen från de enskilda vindkraftverken (eller andra maskiner) är ett avgörande verktyg i arbetet med förebyggande underhåll. Tack vare realtidsövervakning kan stilleståndstiderna minimeras samtidigt som underhållskostnaderna sänks. I och med att systemet kontinuerligt redovisar hur maskinen mår vet oftast underhållsteknikerna vad som kommer att hända innan det inträffar; planeringen underlättas och brandkårsutryckningar undviks.

Tillståndsövervakning och förebyggande underhåll ger viktiga fördelar
Brüel & Kjær Vibro har arbetat med tillståndsövervakning och förebyggande underhåll i många år men det är egentligen först nu som andra börjar intressera sig på allvar. Det finnas en stor potential och tillsammans har Brüel & Kjær Vibro och Prevas ett försprång. Genom att kombinera kunskapen runt monitorering med nya analysmöjligheter inom Machine Learning och Artificial Intelligence kan de addera ännu mer avancerade algoritmer som förutspår eventuella skador.

– Prevas är vår partner för hårdvaru- och mjukvaruutveckling liksom signalbehandling och mekanikutveckling, med projektansvar för sina leveranser, säger Anders Reske-Nielsen, Head of Development vid Brüel & Kjær Vibro. Vi tillför vår expertkunskap och använder dem för den kompetens vi själva inte har, de täcker stora områden och kan ta in den specialkunskap som behövs.

Systemet är baserat på Prevas Industrial Linux (PIL) och anpassat för drift 24/7. Dess flexibilitet möjliggör även anpassning mot en mängd andra system för övervakning och styrning, från SCADA till IoT Cloud-lösningar som OPC-UA och Azure IoT. Flexibiliteten ger även möjlighet till en lång rad olika övervakningsstrategier, från traditionell spektrumanalys till state-of-the-art maskininlärning.

Långt och fruktbart samarbete
Samarbetet mellan företagen inleddes i samband med framtagningen av Brüel & Kjær Vibros första övervakningssystem och Prevas är fortfarande med nu när den tredje generationen lanseras. Mycket av det som gjordes för de tidigare generationerna har flyttats till digitala domäner med kraftigare hårdvara för effektivare analys och diagnostik.

– Vi arbetar fortfarande med de inbyggda delarna i deras system där vi tagit fram all elektronik, mjukvara och FPGA, berättar Peter. Vi talar om allt som sitter på maskinen, det som samlar in, processar och skickar informationen vidare.

Brüel & Kjær Vibros kärnområde är själva analysen av rotation och vibration, tolkningen av vad det betyder oavsett om det rör sig om en transmission eller propellerblad. Just vindkraftverk är ett växande område, liksom marknaden för distansbevakning generellt. Idag är också förebyggande underhåll betydligt vanligare än för bara några år sedan.

– Det är inte bara på stora dyra vindkraftverk som det är praktiskt användbart, säger Peter. Kostnaden för utrustning och analys har gått ner, så även om du inte har en extremt dyr maskin så lönar det sig ändå med förebyggande underhåll.

Den övergripande visionen från projektstarten har varit densamma, men vissa förutsättningar förändras naturligtvis under resans gång. Det kan röra sig om allt från teknisk utveckling och marknadskrav till kundanpassningar och nya tillägg.

– Ur en agil synvinkel har Prevas varit väldigt bra och snabba på att skala upp när vi kommit med nya idéer, framhåller Anders. Ibland har de nästan varit för agila när vi kommit med tokiga idéer …

Anders säger med ett skratt att det kanske hade varit bra om Prevas dämpat dem emellanåt. Projektet har dock genomförts på det sätt som Brüel & Kjær Vibro har velat, trots vissa tillägg, inom ramarna för tid och resurser.

– Det är fantastiskt med en partner som klarar det mesta även om det kräver resurser, säger Anders. Oavsett så har de definitivt mött våra högt ställda ambitioner.

Använda det senaste inom teknikutvecklingen
Brüel & Kjær Vibros system kan som sagt användas på alla maskiner som omfattar rotation; större motorer för fasta installationer, maskiner för borrning och transport inom gruvsektorn, processindustrin. Vindkraftverken utgör en stor del men är absolut inte den enda applikationen.

– Alla turbiner skiljer sig från varandra, alla rotationer är unika, alla dessa skillnader måste hanteras med samma mjuk- och hårdvara, säger Peter. Enda sättet att klara av detta är att dra nytta av tidigare erfarenheter samtidigt som vi adderat en stor flexibilitet som möjliggör för slutkunden att göra specialanpassningar eller bygga in ytterligare funktionalitet.

Enligt Peter är det främst det sistnämnda som skiljer denna generation från tidigare, möjligheten till anpassning utan att behöva arbeta sig ner i grunden. Konstruktionen måste vara långsiktigt hållbar inte bara rent kvalitetsmässigt. Eftersom det rör sig om industriella applikationer kommer de att vara i bruk i 20 år; de existerande tidigare generationerna räknar Peter med att de fortsatt ska underhålla i 10 år till och för de nya innebär det 10-20 år med återkommande uppdateringar.

Idag har Brüel & Kjær Vibro en plattform att bygga vidare på även om utrustningen som sådan kanske inte kommer att driva deras affär i 10-20 år; med dagens teknikutveckling är den framförhållningen omöjlig. Det är mycket som påverkar, från säkerhetsaspekter till kommunikationsteknik och även om plattformen i sig är bra nog så kommer det att krävas uppdateringar där ett långsiktigt samarbete underlättar en kontinuerlig utveckling.

– Vi har haft ett starkt samarbete i 12-14 år och jag både tror och förväntar mig att det fortsätter, avslutar Anders. Vi ser det som ett partnerskap mer än som ett samarbete och våra affärer baseras på det. Vi är tydliga med att vi är mycket nöjda och delar gärna med oss av våra erfarenheter med Prevas!

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Henrik Møller, Prevas A/S, e-mail

Smarta produkter, distansövervakning och diagnostik
Smarta produkter, distansövervakning och diagnostik

Relaterade case

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

 • Scatec ASA

  Digitaliserad underhållslösning till solcellsanläggningar