language arrow_drop_down
DK NO EN

Beröringsfri mätning

Beröringsfri mätning med en visionlösning, kan det vara lösningen på ett problem hos dig och ditt företag?

I den tillverkande industri finns det ett behov av att kvalitetskontrollera produkterna. Ju tidigare i tillverkningen detta kan ske, desto större besparingar kan göras. Problemen med att införa kontrollerna kan däremot vara flera; utrymme, hastighet eller metodik exempelvis.

Ett effektivt och mångsidigt sätt att angripa problemet på är genom beröringsfri mätteknik. Det innefattar ett antal metoder såsom kameror, profilering med laser eller strukturerat ljus, röntgen, ultraljud etc. På Prevas har vi med framgång i många år använt ljusbaserade metoder (ibland kallat machine vision eller försvenskat till visionlösning) för att hjälpa våra kunder lösa problem.

Exempel på olika typer av problemställningar som kan lösas med beröringsfri mätning är:

 • Lokalisering/positionering
 • Defektanalys
 • Dimensionsmätning
 • Verifiering

Lokalisering/Positionering

Ofta behöver ett mekaniskt system, exempelvis en robot, veta ett föremåls position. En visionlösning med en eller flera 2D-kameror, en 3D-kamera eller en linjelaserskanner ger enkelt och snabbt både koordinater och orientering på objektet.

Referensprojekt
Plockning av balar från pall med stöd av takmonterad 3d-kamera. Både cykeltid och precision förbättras jämfört med traditionell närvarogivare på gripdon.

3d kamera

Defektanalys

En visionlösning erbjuder såväl en jämförelse med en standardprodukt i ett fördefinierat eller självlärande system som en kvantifierad lösning där defekter t.ex. räknas, storleksbestäms eller kategoriseras på andra sätt. Den snabba återkopplingen tillsammans med möjligheten att bestämma positionen på defekta artiklar gör att automatisk sortering kan införas utan egentlig tidsförlust i processen.

Referensprojekt
Inspektion av utstansade linser. 10 inspektioner per sekund för totalt över 6miljoner kontrollerade individer per månad. Statistik för originalförbättring och direkt bläckmärkning av defekta individer tillsammans med digital plockkarta ledde till hög yield från produktion och 100% utgående kvalitet till slutkund.

Kontroll av rätvinklighet på stav där avvikelser om 10-talet mikrometrar detekteras med en linjelaserskanner.

Dimensionsmätning

Beröringsfri mätteknik möjliggör snabb och exakt mätning av dimensioner, ibland på sätt som är näst intill omöjliga på annat sätt. Volymer kan mätas med 3D-kameror, eller varför inte t.o.m. en jämförelse mot en CAD-ritning med toleranser?

Referensprojekt
Kommandostyrd måttangivelse av slabs under valsning där största möjliga inskrivna rektangel används för optimering av nästkommande valsning. Snabbare process och minskad materialåtgång ger stora vinster.

Verifiering

Innehåller paketet rätt antal artiklar och sitter det läsbara etiketter på rätt ställe på paketet? En kontroll med en visionlösning ger kvalitetskontroll och spårbarhet samtidigt som felen snabbt kan åtgärdas.

Referensprojekt
Räkning av antalet individer i paket med senare kontroll av etikettens streckkod samt utskjutning av ej godkända paket.

Kontakta oss

Anders Magnusson

Solution - Consulting

Tel +46 5414 74 02

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Vi söker fler talanger

Bli en av oss!